Miej zycie dla siebie.pdf

(544 KB) Pobierz
Miej życie dla siebie :: Paweł Szuba
108817189.001.png
© Copyright for Polish edition by Wydawnictwo ZloteMysli.pl
Data: 14.04.2009
Darmowa publikacja , dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
Tytuł: Miej życie dla siebie
Autor: Paweł Szuba | www.zyciedlasiebie.com.pl
Skład: Magda Wasilewska
Redakcja: Magda Wasilewska
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
108817189.002.png
SPIS TREŚCI
MITY O BOGACTWIE . ........................................................................5
CZY DOSTRZEGASZ DYNAMIKĘ PRZEMIAN? . ................................11
GDZIE CHCESZ BYĆ JUTRO? . .........................................................12
JAKIE MASZ MOŻLIWOŚCI? . ..........................................................13
Pojazd A – praca najemna, czyli etat . ............................................................................13
Pojazd B – własny biznes klasyczny . ..............................................................................14
Pojazd C – franchising . ...................................................................................................15
Pojazd D – akcje, lokaty . ................................................................................................16
Pojazd E – talent . ............................................................................................................16
Pojazd F – piramidy finansowe . .....................................................................................16
Pojazd N – Marketing Wielopoziomowy . ......................................................................17
Dystrybucja klasyczna . ..............................................................................................19
Sekret siły sprzedaży . .................................................................................................19
Metoda sprzedaży . .....................................................................................................20
Kilka innych sekretów Marketingu Wielopoziomowego . ........................................21
Nie ma limitów . .........................................................................................................22
Narzędzia . ..................................................................................................................24
Nie koncentruj się wyłącznie na sprzedaży . .............................................................26
Potęga duplikacji . ......................................................................................................26
Zarabianie przez konsumpcję . ..................................................................................28
Co wybrać? . ................................................................................................................29
To jest Twój biznes . .........................................................................................................31
Z
a siedmioma górami , za siedmioma lasami… był sobie cu-
downy pałac, otoczony pięknym ogrodem, pełnym przeróż-
nych kwiatów, krzewów, ptactwa i zwierząt. W tym pałacu
mieszkał sobie król z królową i mieli prześliczną córkę…
Miej życie dla siebie
Paweł Szuba – www.zyciedlasiebie.com.pl
str. 5
Mity o bogactwie
Tak właśnie zaczynały się stare polskie baśnie. Ciekawe i… bardzo
niebezpieczne. Już sam ten początek, zgoła niewinny, uzmysławiał
dzieciom, że coś, co jest piękne i cudowne, znajduje się tylko gdzieś
bardzo daleko, w jakiejś nieznanej krainie i jest własnością króla.
A później dowiadywały się, że aby zdobyć to królestwo, należało
przejść wiele niebezpiecznych prób, w czasie których można się było
zamienić w kamień czy w słup soli. Oczywiście, zawsze zjawiał się ja-
kiś bohater, najczęściej Głupi Jaś, który pokonywał te wszystkie nie-
bezpieczeństwa i w nagrodę otrzymywał rękę pięknej księżniczki
wraz z całym królestwem.
Mijały lata. Małe Zbysie, które słuchały tych baśni, wyrastały na pa-
nów Zbyszków, Krysie na panie Krystyny. Choć wszyscy oni w dzie-
ciństwie marzyli o królestwie, pięknych księżniczkach, królewiczach,
to teraz osiedli na szarej mieliźnie rzeczywistości. Owszem, wiedzą,
że istnieją różne cudeńka, ale przecież one nie dla nich, gdyż znajdu-
ją się za siedmioma górami, za siedmioma lasami… A poza tym trze-
ba się urodzić Królem albo Głupim Jasiem. Owszem, chcieliby żyć
w pięknych domach, mieć wspaniałe ogrody, jeździć doskonałymi sa-
mochodami, odpoczywać gdzieś na Hawajach, ale boją się wychylić
poza dziwnie funkcjonujące, choć niepisane normy, boją się wyrwać
z tego „zakaraluszonego” mieszkania. Lękają się porażki, przemiany
w słup soli. Podświadomość, zaprogramowana kiedyś takimi opowia-
daniami, wysyła teraz impulsy uruchamiające hamulce w postaci
rozmaitych, najczęściej absolutnie nielogicznych i absurdalnych
obiekcji, wzmacnianych różnymi mądrościami, typu: urodziłem się
pod ławą, to i pod ława zdechnę ; nie dla psa kiełbasa ; gdy nie ma,
co się lubi, to się lubi, co się ma. Te powiedzenia wymyślono zapew-
ne po to, aby uzasadnić marazm, przeciętność, nieudacznictwo i całe
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &Paweł Szuba
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin