WH40k 4th [codex] Eldarzy [PL, 2006].pdf

(25136 KB) Pobierz
Kodeks Eldarów.indb
ELDARZY
Phil Kelly
Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Eldarzy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Upadek Eldarów . . . . . . . . . . . .4
Ścieżka Eldarów. . . . . . . . . . . .9
Światostatki Eldarów . . . . . . .12
Biel-Tan . . . . . . . . . . . . . . . .16
Saim-Hann . . . . . . . . . . . . . .17
Ulthwé. . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Alaitoc. . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Iyanden. . . . . . . . . . . . . . . . .20
Eldarskie siły zbrojne . . . . . .21
Uzbrojenie Eldarów. . . . . . .22
Awatar Khaina . . . . . . . . . . .24
Arcyprorok. . . . . . . . . . . . . .26
Czarownicy. . . . . . . . . . . . . .27
Moce psioniczne . . . . . . . . .28
Autarcha. . . . . . . . . . . . . . . .29
Ponurzy Mściciele . . . . . . . .30
Wyjące Banshee . . . . . . . . .31
Ogniste Smoki . . . . . . . . . . .32
Bojowe Skorpiony. . . . . . . .33
Mroczni Żniwiarze . . . . . . . .34
Szturmowe Jastrzębie. . . . .35
Pająki Osnowy. . . . . . . . . . .36
Lśniące Włócznie . . . . . . . .37
Łowcy . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Obrońcy . . . . . . . . . . . . . . . .39
Motory Antygrawitacyjne
Obrońców. . . . . . . . . . . . . . .40
Ścigacze „Vyper” . . . . . . . .41
CA „Falcon”. . . . . . . . . . . . .42
CA „Fire Prism”. . . . . . . . . .43
Bojowe Maszyny Kroczące 44
Wspomagające systemy
uzbrojenia. . . . . . . . . . . . . . .45
TA „Wave Serpent”. . . . . . .45
Upiorna Straż. . . . . . . . . . . .46
Władca Upiorów . . . . . . . . .47
Arlekini . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Eldrad Ulthran . . . . . . . . . . .50
Książę Yriel . . . . . . . . . . . . .52
Lordowie Feniksowie . . . . .54
Lista armii Eldarów . . . . . . . .59
Dowództwo. . . . . . . . . . . . . .60
Jednostki Elitarne . . . . . . . .62
Jednostki Podstawowe. . . .64
Jednostki Szybkiego
Reagowania . . . . . . . . . . . . .65
Jednostki Wsparcia. . . . . . .66
Zestawienie jednostek
i broni Eldarów . . . . . . . . . . . .68
Eldarskie formacje zbrojne . .69
PRODUKCJA GAMES WORKSHOP
© Copyright © Games Workshop Ltd. 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Games Workshop, logo Games Workshop, znak Dwugłowego/Imperialnego Orła, 40K, GW, Chaos, ‚Eavy Metal, Codex, Kodeks, Eldarzy, Al aitoc, Altansar, Biel-Tan, Il-Kaithe,
Iyanden, Iybraesil, Kaelor, Lugganath, Saim-Hann, Ulthwé, Yme-Loc, Exarch, Egzarcha, Avatar of Khaine, Awatar Khaina, Farseer, Arcyprorok, Warlock, Czarownik, Eldrad
Ulthran, Autarch, Autarcha, Książę Yriel, Dire Avenger, Ponury Mściciel, Howling Banshee, Wyjąca Banshee, Fire Dragon, Ognisty Smok, Swooping Hawk, Szturmowy Jastrząb,
Striking Scorpion, Bojowy Skorpion, Dark Reaper, Mroczny Żniwiarz, Warp Spider, Pająk Osnowy, Shining Spear, Lśniąca Włócznia, Lord Fenix, Asurmen, Jain Zar, Baharroth,
Karandras, Fuegan, Maugan Ra, Eldar Ranger, Eldarski Łowca, Guardian, Obrońca, Guardian Jetbike, motor antygrawitacyjny Obrońców, Vyper, ścigacz „Vyper”, Falcon Garv-
Tank, CA „Falcon”, Fire Prism, CA „Fire Prism”, War Walker, Bojowa Maszyna Krocząca, Support Weapon, Wspomagające Systemy Uzbro jenia, Wave Serpent, TA „Wave
Serpent”, Wraithguard, Upiorna Straż, Wraithlord, Władca Upiorów, Harlequin, Arlekin, Shadowseer, Prorok Półmroku, Death Jester, Błazen Śmierci, Troupe Master, Przywódca
Trupy, Shadow Weaver, tkacz cienia, Eldar Exarch, eldarski Egzarcha, Eldar Exodite, eldarski Uchodźca, Eldar Warhost, eldarska formacja zbrojna, Singing Spear, zaklęta
włócznia, Slaanesh, zdanie „In the Grim Darkness of the Far Future” („W ponurych mrokach dalekiej przyszłości liczy się tylko w ojna”), White Dwarf, Citadel, logo Citadel,
Golden Demon, Warhammer, logo Warhammer 40.000 i wszystkie związane z nimi oznaczenia, znaki, miejsca, nazwy, stworzenia, rasy, insygnia/symbole/oznaczenia/znaki
ras, pojazdy, miejsca, broń, oddziały, bohaterowie, produkty, ilustracje i wizerunki ze świata Warhammera 40.000 są albo ®, TM i/lub © Games Workshop Ltd. 2000-2006,
zarejestrowane pod różnymi nazwami w Wielkiej Brytanii i innych krajach świata. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zdjęcia zamieszczone są jedynie w celach ilustracyjnych. Niektóre produkty Citadel mogą być niebezpieczne, jeśli będą użyte w niewłaściwy sposób
i Games Workshop nie zaleca by bawiły się nimi dzieci poniżej 16 roku życia, chyba, że będą pod nadzorem dorosłych.
Bez względu na wiek, uważaj podczas klejenia, używania ostrych narzędzi i farb w sprayu, a także czytaj dołączone instrukcje.
EDYCJA POLSKA
ISBN - 83-60766-00-2
www.games-workshop.com
ISBN - 978-83-60766-00-2
www.faberfaber.pl
Kodeks Eldarów.indb 1
07-11-2006 11:34:54
178447231.004.png
WSTĘP
Eldarzy są bardzo zaawansowaną technologicznie rasą, która, chociaż wymiera,
w galaktyce budzi słuszny strach. Kodeks Eldarów to przewodnik opisujący jak zbierać,
malować i grać armią Eldarów w grze Warhammer 40.000.
GRA WARHAMMER 40.000
Podręcznik podstawowy Warhammera 40.000 zawiera
informacje potrzebne do rozgrywania, przy pomocy
figurek firmy Citadel, bitew osadzonych w realiach ogar-
niętego wojną czterdziestego pierwszego tysiąclecia.
Każda armia posiada swój Kodeks, czyli książkę opisują-
cą jej zasady i pokazującą, jak kolekcję figurek zamienić
w zorganizowane siły zbrojne, gotowe do bitwy. Kodeks,
który trzymasz właśnie w rękach, opisuje tajemniczą
rasę – Eldarów; zawiera też zasady budowania ich armii
i prezentuje wzory dostępnych figurek.
Gra Eldarami daje wiele satysfakcji, co dodatkowo pod-
kreślają efektowne schematy kolorystyczne i niezwykle
ciekawe modele. Jeśli dobrze jej użyć, to armia Elda-
rów w mgnieniu oka może zniszczyć siły przeciwnika,
w dodatku świetnie się prezentując na polu bitwy!
JAK KORZYSTAĆ Z TEJ KSIĄŻKI
Kodeks podzielony jest na cztery części, opisujące
poszczególne aspekty armii:
Eldarzy
Pierwsza część przedstawia dzieje tej starożytnej rasy
i jej rolę w uniwersum Warhammera 40.000. Można tu
znaleźć historię, zaczynającą się od katastroficznego
czasu Upadku, przewodnik po olbrzymich świato-
statkach, przemierzających przestrzeń kosmiczną,
ale także opis sposobów prowadzenia wojny oraz
informacje dotyczące starożytnych, eldarskich legend
i niezwykłych technologii.
Eldarskie siły zbrojne
W części drugiej przedstawieni są między innymi
eldarscy bohaterowie, ale przede wszystkim wszyst-
kie oddziały i pojazdy tej dumnej rasy. Znajdziesz
tu kompletne opisy, zasady i szczegóły dotyczące
niezwykłych cech jednostek lub ich specjalistycznego
ekwipunku bojowego.
Lista armii Eldarów
Lista armii to uporządkowanie jednostek opisanych
w poprzedniej części, tak, żeby można je było zasto-
sować w grze. Lista podzielona jest na kategorie
obowiązujące w Warhammerze 40.000: Dowództwo,
Jednostki Podstawowe, Jednostki Elitarne, Jednostki
Szybkiego Reagowania i Jednostki Wsparcia. Każda
jednostka posiada także koszt punktowy, z którego
korzysta się podczas składania armii.
Eldarskie formacje zbrojne
W ostatniej części znajdziesz zdjęcia, przedstawiające
figurki Eldarów, produkowane przez firmę Citadel,
a pomalowane przez najlepszych malarzy Games
Workshop z zespołu znanego jako ’Eavy Metal. To tutaj
możesz zobaczyć, jak wyglądają schematy kolorystycz-
ne światostatków czy jednostek Wojowników Khaina.
DLACZEGO ZBIERAĆ ARMIĘ ELDARÓW?
Najczęściej spotykane armie Eldarów składają się
z jednostek specjalizujących się w jednej z dziedzin
sztuki wojny. Wspierają je niezwykle potężni psio-
nicy i zwinne eldarskie antygrawy, które najeżone
są arsenałem zabójczych broni. Te doskonałe siły
zbrojne są jednak nieliczne i dlatego eldarscy dowódcy
muszą wykrzesać ze swoich żołnierzy maksymalne
poświęcenie i waleczność. Jeśli wszystkie elementy
armii Eldarów współdziałają, to tworzą niemal niepo-
wstrzymaną siłę.
CO DALEJ?
Chociaż Kodeks Eldarów zawiera wszystkie informacje,
jakie są potrzebne do gry tą armią, to zawsze istnieje
więcej taktyk, więcej misji do rozegrania, czy pomysłów
związanych z malowaniem. Dlatego polecamy miesięcz-
nik „White Dwarf”, który zamieszcza artykuły dotyczące
wszystkich aspektów gry Warhammer 40.000 i zwią-
zanego z nią hobby. Dedykowane teksty poświęcone
Eldarom znajdziesz też na naszej stronie internetowej:
WWW.GAMES-WORKSHOP.COM
2
Kodeks Eldarów.indb 2
07-11-2006 11:34:56
178447231.005.png 178447231.006.png
ELDARZY
w całkowitej izolacji, niczym klejnoty rozsypane na
jedwabnym całunie. Ich smukłych wież nie oświetla
światło gwiazd, kopuły wpatrują się w ciemność pustej
przestrzeni, a wewnętrzne światła błyszczą niczym
fosfor spod półprzezroczystych powierzchni. W środku
żyją spadkobiercy cywilizacji, dotkniętej eony temu
przerażającą katastrofą. To Eldarzy, rasa, która niemal
w całości wyginęła, pozostałości ludu, który niegdyś
samą myślą niweczył światy oraz gasił słońca.
zaś reakcje fizyczne są tak błyskawiczne, że prawie
niedostrzegalne dla ludzkiego oka.
Na pierwszy rzut oka Eldarzy są podobni do ludzi pod
względem fizycznym, jednak przy bliższej obserwacji
widać kilka różnic. Mają dłuższe, smuklejsze kończyny
oraz arystokratyczne rysy twarzy, zaś ze skośnych
oczu wyziera przeszywające spojrzenie. Uszy są
ostro zakończone, a na gładkiej, alabastrowej skórze
nie ma żadnych skaz. Największa różnica staje się
widoczna, kiedy Eldarzy zaczynają się poruszać,
promieniejąc wprost nieziemska elegancją. Widać to
wyraźnie w pełnych gracji ruchach podczas walki oraz
w zręczności, z jaką posługują się bronią.
Wszyscy Eldarzy potrafią w pewnym stopniu mani-
pulować energiami mentalnymi. Ich skomplikowana
technologia opiera się na inżynierii psychotropowej
– manipulacji materią, przy wykorzystaniu energii
psychicznej. Lecz taka moc umysłu ma swoją cenę.
Eldarzy znacznie częściej skłaniają się ku skrajno-
ściom, aniżeli Ludzie. Dla Eldara wszystkie życiowe
doświadczenia są bardziej intensywne: intelektualne
osiągnięcia płynące z nauki, ekscytacja walką, a także
wszelkie możliwe przyjemności. Potencjalna radość
ma swoje odbicie w podatności na uczucia desperacji,
złości, a nawet nienawiści.
Żadna istota, nawet Eldar, nie może bez konsekwencji
czerpać z tak bogatego źródła w niekontrolowany i nie-
zdyscyplinowany sposób. Albowiem dla Eldara pełne
oddanie się jego pragnieniom oznaczałoby zniszczenie.
Taki los spotkał starożytnych Eldarów. Ich deprawacja
przywołała do życia nikczemnego i plugawego boga, co
w konsekwencji doprowadziło do upadku całej rasy.
RASA ELDARÓW
Eldarzy mają długą i skomplikowaną historię – w rzeczy
samej tak długą, że niewiele wiadomo o tym, jak wyglą-
dała ich wczesna ewolucja oraz życie na powierzchni
planet. Ich ojczyste światy z całą cywilizacją zostały
zniszczone podczas niewyobrażalnej katastrofy, znanej
jako Upadek. Ci, którzy zdołali przetrwać ten mroczny
czas, uciekając w wielkich pojazdach kosmicznych
znanych pod nazwą światostatków, zachowują echa
historii swej rasy w formie tradycyjnych opowieści,
śpiewu oraz tańca. Światostatki zawierają ostatnie
pozostałości zdumiewającej architektury oraz legen-
darnych dzieł sztuki, typowych dla imperium Eldarów.
W porównaniu do Ludzi, Eldarzy charakteryzują
się wyjątkową długowiecznością, często dożywając
ponad tysiąca lat, zanim wejdą w wiek starczy. Ich
życie ma również tempo i intensywność znacznie
większe, niż u najbardziej nawet wyjątkowych przed-
stawicieli gatunku ludzkiego. Serce Eldara bije niemal
dwukrotnie szybciej niż serce człowieka, jego umysł
przetwarza myśli i emocje w oszałamiającym tempie,
3
Kodeks Eldarów.indb 3
07-11-2006 11:34:56
Z agubione w bezmiarze kosmosu, światostatki płyną
178447231.007.png
UPADEK ELDARÓW
P onad milion lat temu, kiedy ich cywilizacja była u szczy-
Wraz ze zwiększaniem się wpływu kultów na Eldarów,
znacząco zaczęły narastać podziały społeczne. Niektó-
rzy, bacząc na przepowiednie i nawiedzające ich sny,
uciekali, zakładając kolonie Uchodźców na obrzeżach
imperium Eldarów. Kiedy ich cywilizacja pogrążała
się w anarchii, część Eldarów, żałując popełnionych
występków, uciekło w pustkę kosmosu na pokładzie
światostatków. Jednak większość uległa deprawacji
i nastał czas, w którym brat walczył z bratem. Dążenie
do zaspokojenia plugawych żądzy, oddanie się perwer-
syjnym przyjemnościom stały się chorobą wyniszczają-
cą rasę Eldarów. Ukryci w cieniu sadystyczni mordercy
szukali ofiar, a życie w tych mrocznych czasach nie
miało żadnej wartości. Nikczemności i krew płynęły
ulicami, pośród bestialskich ryków tłumu.
DZIECI GWIAZD
Eldarzy byli dumną i arogancką rasą, przekona-
ną o swej wyższości, z pogardą traktującą obcych
barbarzyńców. Ich osiągnięcia technologiczne oraz
kulturowe przewyższały wszystkie pozostałe rasy
i każdy przedstawiciel ich ludu święcie wierzył, że
taki stan będzie trwał wiecznie. W wielu wypadkach
Eldarzy mieli powody do takiej pychy, gdyż przez
niezliczone tysiąclecia żadna rasa nie mogła poważnie
zagrozić ich bogactwu oraz stabilności. Gdy nadeszła
zagłada Eldarów, przybrała ona znacznie subtelniejszą
i groźniejszą postać niż inwazja.
„Cóż Wy, Ludzie, wiecie o naszym cierpieniu?
Jeszcze zanim Wasi przodkowie wypełzli na
brzuchach z wód morza, my już śpiewaliśmy
żałobne pieśni”.
Arcyprorok Eldrad Ulthran
NARODZINY BOGA
Tylko głupiec udawałby, że jest w stanie zrozumieć
tajemniczy inny świat, którym jest Osnowa, gdyż
z natury jest on niestały i niepojęty. Jednak to właśnie
w Osnowie zniszczenie rasy Eldarów nabrało kształ-
tów. To tutaj, wśród wirujących psychicznych energii
ich zepsucie przyjęło cielesną postać. Wewnątrz
Osnowy myśli i emocje wzmagają się i rosną, żywiąc
się podobnymi uczuciami, aż osiągają swego rodzaju
świadomość, stając się duchami o większej lub mniej-
szej mocy. Duchami, których ból narodzin wstrząsa
Osnową i nadwyręża strukturę kosmosu. Deprawacja
Eldarów została w pełni ujawniona, gdy pomiędzy
wirującymi energiami niebios ich dusze zaczęły formo-
wać się w połączoną świadomość.
W tych pradawnych czasach nie było światostatków
i nie istniały także surowe ograniczenia ścieżki, którą
obecnie podążają Eldarzy. Na setkach przypominają-
cych raj światów, rozsianych wśród gwiazd, wszyscy
Eldarzy ulegali swym skłonnościom, spełniając wszelkie
zachcianki i badając wszelkie możliwe kurioza. Stworzyli
wiele pięknych rzeczy i zdobyli znaczną wiedzę na temat
wszechświata, która od tego czasu uległa zapomnieniu.
Kiedy ich dusze opuszczały w końcu śmiertelne powłoki,
rozpływały się spokojnie w Osnowie, by odrodzić się
ponownie; gdyż w tamtych czasach Osnowa nie pragnę-
ła dusz Eldarów, tak jak jest to obecnie.
DEKADENCJA I ODEJŚCIE
Powoli, lecz nieustępliwie duma, niczym rak, zaczęła
toczyć rasę Eldarów. Uważali, że do nich należy
odkrycie wszystkich tajemnic, że muszą skorzystać
ze wszystkich przyjemności. Nierozważnie zaczęli też
wykorzystywać cenne zasoby swych nadzwyczajnych
umysłów. Eldarzy już dawno temu utracili potrzebę
pracowania lub zwykłej uprawy roli, zapewnione mieli
wszystko, czego potrzebowali, bez konieczności wysił-
ku. Pozostały im cały, wielusetletni okres życia, mogli
poświęcić na zaspokajanie wszelkich pragnień. Wielu
z nich, napędzanych niezaspokojoną ciekawością, pod-
dało się najmroczniejszym i najbardziej hedonistycznym
impulsom. Na wszystkich światach Eldarów zaczęły
szerzyć się egzotyczne kulty, z których każdy skupiał
się na wiedzy ezoterycznej lub zmysłowym wyuzdaniu.
Jakże niewyobrażalnie plugawy i ohydny był byt, nie-
świadomie stworzony przez Eldarów w Osnowie. Był
projekcją tego, czym się stali, karykaturą szlachetności
i dumy, kwintesencją perwersji i bezwstydu. Przez lata
Eldarzy pławili się w szaleństwie. Całe światy płonęły,
gdy ze śmiechem ucztowali na truchłach poległych,
powoli przywołując do życia Wielkiego Wroga. Zbyt
późno zdali sobie sprawę, że stworzyli boga na swe
własne podobieństwo, boga, który żywiąc się mrokiem
ich dusz, stał się silny i potężny. I oto ucieleśniła się
zagłada Eldarów, nigdy jeszcze nie poczęto istoty tak
przerażającej i perwersyjnej, jak bóg Chaosu Slaanesh
– Ten Który Pragnie.
Kiedy Slaanesh w końcu narodził się jako boska
świadomość, nie było żadnego żyjącego Eldara, który
4
Kodeks Eldarów.indb 4
07-11-2006 11:34:56
tu rozwoju, Eldarzy władali znaczną częścią galaktyki.
Ich planety były miejscami pełnymi piękna i spokoju
– każda stanowiła utopię, łączącą osobiste zadowolenie
mieszkańców oraz wspaniałe osiągnięcia kulturalne.
Wszystko to dobiegło końca podczas kataklizmu znanego
jako Upadek. Prehistoria Eldarów ginie w pomroce dzie-
jów i przekazywana jest jedynie w pseudo-historycznych,
mitycznych opowieściach. Nie wiadomo, czy mity te są
jedynie echem prawdziwej historii, ale poniżej przedsta-
wiamy wersję opowieści o Upadku, zaakceptowaną przez
Eldarów ze światostatków.
178447231.001.png 178447231.002.png
nie odczułby ucisku jego szponów na swej duszy. Ze
skowytem czystej energii Slaanesh wdarł się w meta-
fizyczne sfery życia, zaś psychiczna implozja rozdarła
wszechświat. Niezliczone miliardy Eldarów krzyczały
w agonii i umierały w nieopisanych męczarniach.
W ułamku sekundy cała cywilizacja Eldarów została
zdmuchnięta, pozostawiając po sobie mroczne źródło
czystego Chaosu. Dusze Eldarów zostały wydarte z ciał
i pożarte w chwili, gdy ich bluźnierczy twór wydał swój
pierwszy, piekielny oddech. Upojony mocą Slaanesh
roześmiał się i spojrzał na wszechświat bogów.
KONANIE
Epicentrum psychicznej apokalipsy znajdowało się
w samym sercu dominium Eldarów. Wszyscy Eldarzy na
obszarze tysięcy lat świetlnych zamienili się w obumarłe
skorupy, a ich dusze wessane zostały w głąb Osnowy.
Kataklizm dosięgnął także większość tych, którzy prze-
widzieli katastrofę i umknęli na pokładzie światostatków.
Przetrwali jedynie ci, którzy znajdowali się najdalej.
Odległe planety Uchodźców pozostały w większości
nietknięte. W jednej chwili Eldarzy stali się ludem nazna-
czonym zagładą. Wiedzieli, że narodziło się nemezis,
które będzie ich ścigać przez resztę wieczności.
galaktyki, gdzie materialny wszechświat i Osnowa
nakładają się na siebie. Obszar, gdzie Demony pławią
się w energii Osnowy, podczas gdy Książęta Demo-
nów oraz wyznawcy Chaosu rządzą na planetach
zamienionych w koszmarne światy ognia i ciemności.
Psychiczna fala uderzeniowa skupiła się na Eldarach,
ale zginęły także miliony Ludzi, Orków oraz stworzeń
należących do innych ras. Przestrzeń Osnowy ogarnęły
spazmy, po całej galaktyce przetoczył się kosmicz-
ny huragan. Materia rzeczywistości została rozdarta
i Osnowa wlała się z międzywymiarowej szczeliny do
istniejącego wszechświata, zamieniając nadzieję w roz-
pacz, a raj w piekło. Psionicy wszystkich ras wyli z bólu,
gdy ich pobratymcy ginęli w burzy krwi i szaleństwa.
Dziesięć tysięcy lat przed Upadkiem, Osnowa była
rozdzierana przez sztormy i burze. Z tego powodu
podróże międzygwiezdne były praktycznie niemoż-
liwe dla statków kosmicznych Ludzi. Paradoksalnie
narodziny Wielkiego Wroga na pewien czas uspokoiły
Osnowę, ukoiły targające nią spazmy. Wraz z dołącze-
niem Slaanesha do panteonu bogów Chaosu, nastała
nowa równowaga. Kiedy ucichły burze Osnowy wokół
prastarej Terry, planety Ludzi w całej galaktyce ponow-
nie nawiązały kontakt między sobą. Podczas mającej
później miejsce Wielkiej Krucjaty, Imperator zjednoczył
Ludzkość i stworzył jej Imperium. Tym sposobem,
śmierć Eldarów była zwiastunem narodzin Imperium,
zaś Ludzie stali się nowymi władcami gwiazd.
Wyrwa w przestrzeni rozszerzała się, aż całkowicie
pochłonęła dawne światy Eldarów. Obecnie ta gorejąca
rana znana jest jako Oko Terroru, największy obszar
MITYCZNE CYKLE ELDARÓW
Eldarzy rozpaczliwie trzymają się swych pradawnych
legend. Dyskusje o bohaterach z zamierzchłych
czasów i porównywanie teraźniejszych wydarzeń
do mitycznych historii to dla nich chleb powszedni.
Każdy Eldar doskonale zna epickie pieśni i tańce,
z których składają się ich mityczne cykle, i w lot
chwyta wszelkie nawiązania do tych opowieści. Zda-
wać by się wręcz mogło, że mity te są w jakiś sposób
trwale wpisane w psychikę tej rasy, a jej decyzje
i losy to nic więcej, jak ich ciągła reinterpretacja.
W eldarskich mitach główne role odgrywają bogowie,
Eldarzy – ich śmiertelne potomstwo, oraz potworni
przeciwnicy, z którymi muszą się mierzyć. Najstar-
szym i najważniejszym bogiem jest Asuryan, Król
Feniks. Jego pierwszym bratem jest Kaela Mensha
Khaine, czyli Krwaworęki Khaine. Jest on bóstwem
wojny i morderstwa, symbolem zarówno bezmyślnej
destrukcji, jak i biegłości w boju. Trzecim z wielkich
bóstw jest Vaul, okulawiony bóg-kowal, którego
zwykle przedstawia się przykutego łańcuchem do
własnego kowadła. Obok trójcy bogów istnieją też
trzy boginie: Isha, pani plonów i pramatka Eldarów,
Lileath Dziewica, władczyni snów i szczęścia oraz
Starucha Morai-Heg, która w runicznej sakwie prze-
chowuje losy śmiertelnych.
Eldarskie mity opowiadają też o ich niezliczonych
potomkach, śmiertelnych herosach, założycielach
wielkich rodów, o których pamięć przetrwała nawet
na światostatkach. Pośród nich najsłynniejszym był
Eldanesh, zabity przez Khaina. Powiada się, że to
właśnie krew zamordowanego bohatera spływa teraz
nieustannie z ramion i dłoni Krwaworękiego. Eldanesh
miał liczne potomstwo, zwane Eldanar. Jego ostatnim
synem był Inriam Młody. Rywalami wielkiego bohatera
byli zaś potomkowie Ulthanasha, brata Eldanesha,
którzy z czasem swą potęgą dorównali Eldanarom.
5
Kodeks Eldarów.indb 5
07-11-2006 11:34:57
178447231.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin