Usterki Diagnostyczne DTC.pdf

(524 KB) Pobierz
Microsoft Word - PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH _DTC_
PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC)
VOLKSVAGEN / AUDI
PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC)
14 stycznia 2000
Przegląd usterek diagnostycznych (DTC) jest dostosowany do kodów VAG i SAE (OBD-II)
Zasady włączania MIL
A=MIL zaistniały pierwszy raz
B=MIL zaistniały drugi raz
C=Usterka związana z brakiem emisji – tylko lampka serwisowa
D=Usterka braku emisji – brak lampki serwisowej
DTC
(VAG)
DTC
(SAE)
OPIS USTERKI (NUMER
KOMPONENTU)
ZASADA MIL
00000 Nie rozpoznano DTC
00257 Zawór wejściowy ABS – lewy przód (N101)
00258 P0753 Przełącznik Cewki 1 – otwarty obwód lub
skrót do uziemienia lub B+ (N89)
00259 Zawór wejściowy ABS – prawy przód (N99)
00260 P0758 Przełącznik cewki 2 – otwarty obwód lub skrót
do uziemienia lub B+ (N89)
00261
Zawór wejściowy ABS – tył (N103)
00262 P0763 Przełącznik cewki 3 – otwarty obwód lub skrót
do uziemienia lub B+ (N90)
00263 Transmisja 0107 – usterka mechaniczna /
hydrauliczna
00264 P0748 Przełącznik cewki 4 – otwarty obwód lub skrót
do uziemienia lub B+ (N91)
00265 Zawór wyjściowy ABS – lewy przód (N102)
00266 P0773 Przełącznik cewki 5 – otwarty obwód lub skrót
do uziemienia lub B+ (N92)
00267 Zawór wyjściowy ABS – prawy przód (N100)
00268 P0748 Przełącznik cewki 6 – otwarty obwód lub skrót
do uziemienia lub B+ (N93)
00269 Zawór wyjściowy ABS – tył (N104)
00270 P1778 Przełącznik cewki 7 – otwarty obwód lub skrót
do uziemienia lub B+ (N94)
00271 Zobacz książkę serwisową VW lub AUDI,
grupa naprawcza 01 (w zależności od
testowanego auta)
00273 Zawór wejściowy ABS – prawy tył (N133)
00274 Zawór wyjściowy ABS – lewy tył (N134)
00275 Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N135)
00276 Zawór wyjściowy ABS – prawy tył (N136)
00277 Zawór wyjściowy lub wejściowy ABS – lewy
przód (N137)
00278 Zawór główny ABS – (N105)
332291966.035.png 332291966.036.png 332291966.037.png 332291966.038.png 332291966.001.png 332291966.002.png
PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC)
00279 Zawór zamka różnicowego 1 (N125)
00280 Zawór zamka różnicowego 2 (N126)
00281 Sensor prędkości pojazdu – brak sygnału
(G68)
00282 Serwomotor pozycji przepustnicy – V60
00283 P1711 Sygnał prędkości kół ABS #1 (lewy przód)
zakres / działanie – G47
00284 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS –
prawy przód – N138
00285 P1716 Sygnał prędkości kół ABS #2 (prawy przód)
zakres / działanie – G45
00286 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS – lewy
przód – N139
00287 P1721 Sygnał prędkości kół ABS #3 (prawy tył)
zakres / działanie – G44
00289 Zawór wejściowy lub wyjściowy ABS –
prawy tył – N140
00290 P1726 Sygnał prędkości kół ABS #4 (lewy tył) zakres
/ działanie – G46
00291 Przełącznik alarmowy ciśnienia / poziomu
płynu (F116 / F117)
00292 Poziom ciśnienia hydraulicznego zasilania
energetycznego
00293 P0705 Wielofunkcyjny przełącznik zakresu transmisji
– usterka (wyjście PRNDL) (F125)
00294 Przełącznik transmisji ciśnienia L (F174)
00295 Przełącznik transmisji ciśnienia 2 (F175)
00296 P1704 Przełącznik redukcji biegu – skrót do
uziemienia (F8)
00297 P0715 Obwód sensora wejścia / prędkości turbiny –
usterka
00297 P0721 Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres /
działanie – głośny sygnał (G38)
00297 P0722 Obwód czujnika prędkości pojazdu – zakres /
działanie – brak sygnału
00297 Transmisja czujnika prędkości pojazdu (G38)
00298 Przełącznik tylnego mechanizmu różnicowego
– E121
00299 Przełącznik transmisji – Przełącznik zakresu
programu – krótkie spięcie – E122
00300 P0712 Czujnik obwodu niskiego poziomu wejścia
temperatury transmisji płynów (G93)
00300 P0713 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wejścia
temperatury transmisji płynów (G93)
00301 Pompa strumienia powrotnego ABS (V39)
00302 Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106)
00303 Przełącznik selekcji funkcji komputera
pokładowego (E91)
332291966.003.png 332291966.004.png 332291966.005.png 332291966.006.png 332291966.007.png 332291966.008.png 332291966.009.png 332291966.010.png
 
PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC)
00305 Sygnał wskaźnika zużycia paliwa
00306 Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 1
00307 Wtórny wlot powietrza – bank cylindra 2
00309 Pompa miernicza płynu czyszczącego (V135)
00310 Czujniki temperatury konwertera
katalitycznego (G20)
00312 Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera
katalitycznego (G132)
00313 Trzyfazowy konwerter katalityczny – sygnał
usterki
00314 EGR dwufazowego zaworu (N161)
00447 Silnik ABS-ASR – połączenia elektryczne 2
00501 Czujnik pozycji głównej klapy silnika – G92
00512 P0341 Czujnik krzywki – sygnał błędu
B
00512 Czujnik pozycji krzywki – nie istnieje na liście
referencyjnej
00513 P0506 Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy
RPM za niski
B
00513 P0507 Czujnik prędkości silnika – G28 – jałowy
RPM za wysoki
B
00513 Czujnik prędkości silnika – G28 – sygnał
usterki
00514 P0336 Czujnik pozycji wału korbowego – sygnał
usterkowy – G4
A
00514 Czujnik pozycji wału korbowego – G4
00515 P0340 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik
efektu hali) – brak sygnału (G40) : sprawdź
CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
B
00515 Czujnik pozycji wału krzywkowego (czujnik
efektu hali) – skrót do B+ (G40) : sprawdź
CPM, jeśli OK., wymień dystrybutor
B
00516 Czujnik pozycji przepustnicy – zamknięty
przełącznik – F60
00517 Czujnik pozycji przepustnicy – otwarty
przełącznik – F81
00518 P0121 Czujnik pozycji przepustnicy – sygnał poza
zasięgiem (G69). Zobacz też straty zasilania
ECM
00519 P0106 Czujnik MAP – poza zasięgiem – G71
B
00519 P0107 Czujnik MAP – niskie napięcie – G71
A
00519 P0108 Czujnik MAP – wysokie napięcie – G71
A
00520 Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70
00521 Potencjometr wyrównania paliwa – G74
00522 Czujnik temperatury chłodziwa silnika – G62
00523 P0112 Czujnik IAT – temperatura wysoka – obwód
niski – G42
A
00523 P0113 Czujnik IAT – temperatura niska – obwód
wysoki – G42
A
332291966.011.png 332291966.012.png 332291966.013.png 332291966.014.png 332291966.015.png 332291966.016.png 332291966.017.png 332291966.018.png
 
PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC)
00524 Czujnik stuku 1 – G61
00525 P0131 O2 czujnik – niskie napięcie – G39
B
00526 Przełącznik świateł hamulców – niewłaściwy
sygnał (f)
00527 Czujnik temperatury powietrza wejściowego –
G72
00528 Czujnik ciśnienia barometrycznego – F96
00529 P0725 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik
RPM) – usterka. Zobacz też straty zasilania
ECM
00529 P0727 Obwód wejściowy prędkości silnika (czujnik
RPM) – brak sygnału
00530 Czujnik pozycji przepustnicy – G88
00531 Napięcie od czujnika masy przepływu
powietrza
00532 P1746 Moduł kontroli transmisji – napięcie zasilania
(B+) usterka słabej baterii lub złe uziemienie
00532 P1750 Napięcie (B+)
00533 Regulacja kontroli jałowego powietrza
00534 Czujnik temperatury oleju
00535 Czujnik pierwszego uderzenia
00536 Czujnik drugiego uderzenia
00537 Kontrola czujnika tlenu
00538 Napięcie referencyjne
00539 Czujnik temperatury paliwa – G81
00540 Czujnik uderzenia 2 – G66
00541 Czujnik zakresu suwaka – G99
00542 Czujnik uniesienia igły – G80
00543 P0726 Obwód wejściowy prędkości silnika – górny
limit RPM przekroczony
00544 Maksymalny ładunek ciśnienia powietrza
przekroczony
00545 P1780 Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz też
straty zasilania ECM
00545 P1781 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty
zasilania ECM
00545 P1782 Interwencja w silnik .... Zobacz też straty
zasilania ECM
00546 Usterka na linii przesyłu danych
00547 Przełącznik kontroli ciśnienia ABS – F137
00548 P0560 Usterka napięcia systemu
00549 Sygnał zużycia paliwa
00549 P1771 Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00549 P1772 Sygnał ładunku .... (brak sygnału RPM)
00550
Kontrola startu wtrysku
00551 Nadmierna temperatura konwertera
katalitycznego
00552 Czujnik poziomu przepływu powietrza
332291966.019.png 332291966.020.png 332291966.021.png 332291966.022.png 332291966.023.png 332291966.024.png 332291966.025.png 332291966.026.png
 
PRZEGLĄD USTEREK DIAGNOSTYCZNYCH (DTC)
(czujnik pozycji) – G19
00553 Czujnik masy przepływu powietrza – G70
00554 Czujnik tlenu 2 – kontrola
00555 Obwód grzewczy – czujnik tlenu 2 – G108
00558 Kontrola limitu dodawania mieszanki – niska
pozycja
00559 Kontrola limitu dodawania mieszanki –
wysoka pozycja
00560 Przełącznik czujnika temperatury EGR – niska
lub ... wartość
00561 Kontrola dodawania mieszanki
00575 Czujnik ciśnienia w rurze rozgałęźnej
00577 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 1
00578 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 2
00579 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3
00580 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4
00581 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5
00582 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6
00583 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7
00584 Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8
00585 Czujnik temperatury EGR – G98
00586 Kontrola systemu EGR
00587 Kontrola dodawania mieszanki – złe
uziemienie ECU, przeciek powietrza,
przeciekający wtryskiwacz
00588 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1
– strona kierowcy – N95
00589 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej
– strona pasażera – N131
00590 Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej
– strona pasażera – N132
00591 Przełącznik napięcia pasów bezpieczeństwa –
E24
00592 Przełącznik napięcia wytapiania siedzeń – E25
00593 Przełącznik wykrywania siedzenia – strona
pasażera – F151
00594 Obwód uruchamiania poduszki powietrznej
00595 Dane z wypadku zachowane
00596 Wtryskiwacz lub kable cewki trans. – skrót
00597 P1728 Ruchome sygnały prędkości kół ABS – zakres
/ działanie
00598 Usterka hydrauliczna / mechaniczna
00599 Możliwość – przełącznik ciśnienia światła
hamulca
00600 Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy
motoru – G92
00602 Nożno – ścienny / odmrażacz. Czujnik pozycji
klapy motoru _ G114
332291966.027.png 332291966.028.png 332291966.029.png 332291966.030.png 332291966.031.png 332291966.032.png 332291966.033.png 332291966.034.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin