Iwona Majewska-Opiełka - Umysł lidera.pdf

(1047 KB) Pobierz
110884087 UNPDF
110884087.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 1.08.2007
Tytuł: Umysł lidera (fragment utworu)
Autor: Iwona Majewska-Opiełka
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110884087.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................6
CZĘŚĆ PIERWSZA . ..........................................................................10
LIDER . ..............................................................................................11
Sylwetka lidera . ..................................................................................................11
Funkcje lidera . ...............................................................................................12
Kształtowanie liderów . ..................................................................................18
Cechy lidera . ..................................................................................................20
Poczucie własnej wartości . ........................................................................21
Proaktywność . ...........................................................................................26
Samodzielność . .........................................................................................33
Pozytywne myślenie . .................................................................................37
Współzależność . ........................................................................................43
Spójność wewnętrzna . ..............................................................................48
Poczucie obfitości . ....................................................................................52
Umiejętność tworzenia wizji . ....................................................................57
Zdolność i wola ciągłego uczenia się . .......................................................61
Intuicja . .....................................................................................................67
A co z kompetencjami zawodowymi? . ......................................................71
Prawa półkula menedżera . ............................................................................76
Różnice w działaniu lewej i prawej półkuli mózgu . .................................76
Inteligencja emocjonalna . .........................................................................77
Początek trzeciego tysiąclecia . ..................................................................81
Potrzeba twórczego myślenia . ..................................................................83
Rozwijanie prawej półkuli . ................................................................................84
KONTEKST LIDERA . .......................................................................90
Czynniki fizyczne i biologiczne . ....................................................................92
Czynniki psychologiczne . ..............................................................................97
Czynniki społeczne i polityczne . .................................................................100
KIEROWANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM . ...........................................4
Kierowanie a zarządzanie . ...................................................................................5
Nauka kierowania . .........................................................................................10
Kierowanie zgodnie z wartościami . ...................................................................13
Kultura przedsiębiorstwa . .............................................................................14
Misja przedsiębiorstwa . .................................................................................15
Tworzenie misji przedsiębiorstwa . ...........................................................18
Błędy racjonalnego zarządzania . ..................................................................24
Czynniki zapewniające sukces przedsiębiorstwa . ........................................25
Kultura przedsiębiorstwa w Polsce . .............................................................28
Zmiany . ..............................................................................................................30
Czynniki powodujące lęk przed zmianami . ..................................................31
Rola lidera w stymulowaniu zmian . .............................................................33
...
..........................46
Zarządzanie naukowe . ...................................................................................47
Zarządzanie z udziałem psychologii . ............................................................49
Proca Hertzberga . .....................................................................................50
Teoria X . ....................................................................................................51
Teoria Y . ....................................................................................................52
Współczesna wiedza o człowieku i
nowym wieku
................53
Teoria Z . .........................................................................................................56
O potrzebie działania w
wpływ na teorie zarządzania
..........................................58
ZNAJOMOŚĆ LUDZI . ......................................................................161
To, co nas łączy . ...............................................................................................162
Te same potrzeby, różne wartości . ..................................................................165
Skąd się bierze wiedza o ludziach . ...................................................................167
Samopoznanie . ............................................................................................168
Studiowanie przedmiotu . ............................................................................169
Słuchanie i obserwowanie . ..........................................................................170
Słuchanie empatyczne . ............................................................................171
Jak rozmawiać . ........................................................................................173
Pomoc w zdobywaniu wiedzy o ludziach . ...................................................177
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW . ...................................................186
Curriculum vitae i wstępna rozmowa . .............................................................191
Warunki i technika wstępnej rozmowy . .....................................................195
TWORZENIE WŁAŚCIWEJ ATMOSFERY
koncepcji
..........................199
Informacja w miejscu pracy . ...........................................................................204
Narada – szczególna forma komunikacji . ..................................................210
Garść wiadomości przydatnych przy
PRACY
narad . ...........................................................................................................212
Czas trwania . ...........................................................................................213
Pora dnia . ................................................................................................213
Plan . .........................................................................................................213
Uczestnicy . ...............................................................................................213
Prowadzenie . ...........................................................................................216
Najczęstsze przyczyny złej komunikacji . ....................................................220
Brak odpowiednich fizycznych warunków do
przygotowywaniu i prowadzeniu
porozumiewania się . ...............................................................................221
Brak potrzeby komunikacji . ...................................................................224
Nastawienie na przekazywanie, a
skutecznego
.....227
Przekazywanie sprzecznych informacji . ................................................228
na
przyjmowanie informacji
Etapy przeprowadzania zmian . .....................................................................37
Praktyka wprowadzania zmian . ........................................................................40
CZĘŚĆ DRUGA . ................................................................................45
CZŁOWIEK I PRACA . .......................................................................46
Od zarządzania naukowego do
zarządzania w
jej
myśl
spójnej
nie
110884087.003.png
 
Tylko wygrana-wygrana . .................................................................................231
Poczucie bezpieczeństwa . ................................................................................235
Poczucie bezpieczeństwa . ................................................................................239
Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana . ....................................................243
Warunki pracy . ................................................................................................244
Motywowanie do pracy i współpracy . .............................................................247
Poczucie sukcesu . ........................................................................................248
Poczucie znaczenia i uznania . .....................................................................252
Praca mająca znaczenie . .............................................................................256
Powierzanie odpowiedzialności . .................................................................261
Gratyfikacyjna rola pieniędzy . ....................................................................264
Wzbudzanie entuzjazmu . ............................................................................268
Związki zawodowe . ..........................................................................................272
LIDER W DZIAŁANIU ...................................................................280
Przesunięcie paradygmatu . .............................................................................281
Nowy stosunek do pracy i działania . ..............................................................284
Pracę trzeba lubić . .......................................................................................287
Odmitologizowany Zachód . ........................................................................291
A właśnie, że można . ...................................................................................295
Podświadomość – partner w biznesie . ............................................................297
Świadome wykorzystywanie podświadomości . .........................................300
Burza mózgów . ........................................................................................301
Wizualizacja . ...........................................................................................302
Uczenie przyspieszone . ..........................................................................303
Rozwijanie intuicji . .....................................................................................305
Programowanie siebie i innych . .................................................................308
Zarządzanie sobą w czasie . ..............................................................................315
Nie ile, ale co . ...............................................................................................316
Ważne czy pilne . ..........................................................................................319
Życie zawodowe i prywatne . .......................................................................322
Powierzanie pracy innym . ..........................................................................324
Praca w kręgu wpływu . ...............................................................................326
Całościowa troska o swoje istnienie . ..........................................................329
Wykorzystywanie potencjału intelektualnego . ......................................336
Troska o życie emocjonalne . ..................................................................340
Coś dla duszy . .........................................................................................343
Kartka z terminarza . ....................................................................................347
ZAKOŃCZENIE . .............................................................................355
Zgłoś jeśli naruszono regulamin