Malwina Gartner - Prawdziwy Mężczyzna.pdf

(649 KB) Pobierz
110889330 UNPDF
110889330.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 28.03.2008
Tytuł: Prawdziwy mężczyzna (fragment utworu)
Autor: Malwina Gartner
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110889330.002.png
SPIS TREŚCI
OD AUTORKI
.....................................................................................
5
DLACZEGO NAPISAŁAM TEN PORADNIK?
......................................
7
CZY TAK TRUDNO JEST BYĆ
DZISIAJ
MĘŻCZYZNĄ?
.....................
11
BĄDŹ ZAWSZE NATURALNY, BO
TYLKO
TAK
WYGRASZ
..............
24
MY NAME IS BOND... JAMES BOND
...............................................
27
KLASA I STYL
..................................................................................
35
TWOJE RELACJE Z OJCEM,
NAJWAŻNIEJSZYM
MĘŻCZYZNĄ W ŻYCIU
...................................
39
MĘŻCZYZNA Z MORALNOŚCIĄ TO
FACET
Z ZASADAMI
...............
55
MĘŻCZYZNA ATRAKCYJNY WEWNĘTRZNIE DLA
KOBIET
...........
66
PORTRET PAMIĘCIOWY PRAWDZIWEGO
MĘŻCZYZNY
...............
76
.........................
86
NAJPOPULARNIEJSZE BŁĘDY
NIEDOROBIONEGO
UWODZICIELA
...............................................
91
SUPERKOCHANEK CZY SYPIALNIANY FAJTŁAPA?
......................
99
JAKIE JEST TWOJE ŻYCIE INTYMNE?
..........................................
118
MACHO, ARCHETYP
PRAWDZIWEGO
MĘŻCZYZNY
....................
127
CZY PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA PŁACZE?
....................................
134
Anna, 32 lata, księgowa
...............................................................................
134
Marta, 27 lat, germanistka
..........................................................................
135
Sylwia, 20 lat, studentka marketingu
i zarządzania
...................................
135
Dorota, 55 lat, prawniczka
..........................................................................
135
Katarzyna, 36, krawcowa
............................................................................
135
Jolanta, 25 lat, pracownik reklamy
.............................................................
135
Małgorzata, 42 lata, ekspedientka
.............................................................
136
PARTNERSTWO, NAJTRUDNIEJSZY
W ŻYCIU
EGZAMIN
...........
140
TYLKO MĘSKA PRZYJAŹŃ JEST „NAPRAWDĘ
PRAWDZIWA”
152
ŚMIERDZĘ POTEM, BO JESTEM MĘSKI
.......................................
156
JAK CIĘ WIDZĄ, TAK WYGLĄDASZ
..............................................
161
NIGDY TEGO NIE RÓB!
..................................................................
167
QUO VADIS, PROSZĘ PANA?
..........................................................
171
LITERATURA
.................................................................................
173
....
PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA — fragment utworu – kliknij po więcej
Malwina Gartner
str. 4
Czy tak trudno jest być dzisiaj
dzisiaj mężczyzną?
mężczyzną?
Urodziłeś się chłopcem, a nie dziewczynką. To determinuje Twoją
tożsamość, tego poza skrajnymi przypadkami — których marginal-
ność pozwala mi na pewne uogólnienia — nigdy nie zmienisz, cho-
ćbyś tego bardzo chciał, w co, nawiasem mówiąc, wątpię. Jedyne, co
możesz i powinieneś uczynić, to zastanowić się nieco dłużej nad
sobą. To taka podróż — w głąb siebie.
Co zatem znaczy „być mężczyzną” i czy łatwo nim być? Takich pytań
mężczyźni zwykle nie lubią sobie zadawać, bo odpowiedzi mogą
przysparzać im cierpień, kłopotów albo też wciągać ich w emocjonal-
ne pułapki. Tym bardziej że najwięcej do powiedzenia w tej kwestii
mają niestety... kobiety. Napisałam „niestety” — bo najczęściej nie
zawsze to mężczyznom odpowiada... A i same kobiety niezwykle
często nie wiedzą, o czym mówią, zaś słowa mogą być potężną i des-
trukcyjną bronią — niczym atomowy wybuch. Przysparzają tym
samym mężczyznom wielu problemów, których im i bez tego nie bra-
kuje. Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
Próbując odpowiedzieć na pytanie, czy łatwo jest być mężczyzną,
panowie do niedawna jeszcze stosunkowo rzadko używali swojego
rozumu, racjonalnego myślenia czy myślenia logicznego, które są
przecież ich silną stroną. Niestety, względem poznania samych siebie
mężczyźni znajdują się daleko za kobietami, które od zawsze poszu-
kiwały odpowiedzi na pytania o własną tożsamość. Mężczyźni nie są
jednak temu winni.
Kobiety walczyły o to, by ich odpowiedzi obowiązywały także męż-
czyzn. Widocznym przykładem na to są ruchy feministyczne, które
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Malwina Gartner
Czy tak trudno jest być
110889330.003.png
PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA — fragment utworu – kliknij po więcej
Malwina Gartner
str. 5
wpłynęły nie tylko na stan świadomości wielu kobiet, ale także na
rozwiązanie niektórych kwestii społecznych i politycznych. Dla ko-
biet powodem do określenia na nowo swego miejsca w świecie była
ich jawna dyskryminacja, trwająca przez wieki na wielu polach ludz-
kiej aktywności. Jednak ruchy te, same w sobie bez negatywnych ko-
notacji, czyniące wiele dobrego dla relacji kobiety i mężczyzny, cza-
sem przybierają zdegenerowane formy radykalne, które wręcz ata-
kują mężczyzn i wszystko, co męskie. W wyniku ich działań męż-
czyzn obarcza się winą za niemal całe zło we współczesnym świecie,
a więc wojny, niesprawiedliwość społeczną, przestępczość i degra-
dację środowiska naturalnego, jako że to właśnie męska część ludz-
kości jest dominująca w tzw. patriarchacie (porządku świata, w któ-
rym „rządzą” mężczyźni), obowiązującym współcześnie. W teorii tej
kobiety, jako istoty wybitnie dobre, są jedynie bezsilnymi ofiarami
męskiego porządku świata, do tego prześladowanymi przez panów.
Oczywista bzdura. Teoria jak każda inna, fałszywa sama w sobie, nic
szczególnego nie wnosi, przy czym jednak zarzuty radykalnych
feministek niespodziewanie stały się bardzo popularne. To pod-
kopało bardzo wrażliwą męską dumę. Bycie mężczyzną odtąd nie jest
bowiem już takie fajne — ale jak może być takie, skoro całe zło na
świecie jest wynikiem istnienia facetów? Straszna świadomość. Naj-
gorsze jest jednak to, o czym przeczytasz dalej, bo to, co napisałam
dotychczas, to tylko czubek góry lodowej.
Część z tych twierdzeń jest bowiem prawdziwa... ale prawda nie jest
prosta. Przede wszystkim — istniejący porządek na naszej planecie
istnieje wyłącznie przy aktywnej współpracy obu płci. To pociąga za
sobą szereg interesujących konotacji, które najpewniej feministkom
się nie spodobają, a i zdają się one ich nie zauważać, bo traktują
prawdę wybiórczo. Narażam się, ale co mi tam, zawsze trzymałam
z panami.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Malwina Gartner
110889330.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin