Anna Kowalczewska - Strona bierna jest prosta!.pdf

(957 KB) Pobierz
110896687 UNPDF
110896687.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 24.08.2007
Tytuł: Strona bierna! (fragment utworu)
Autor: Anna Kowalczewska
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110896687.002.png
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE . ..................................................................4
UWAGI OGÓLNE .....................................................................6
PRZYPADKI PODSTAWOWE ..................................................9
Uwagi o przeczeniach . .........................................................29
Uwagi o pytaniach . ..............................................................33
Konstrukcje poczasownikowe . ...........................................45
Strona bierna na czynną . .....................................................47
O tłumaczeniu zdań w stronie biernej . ................................50
Ćwiczenia . ...........................................................................52
Odpowiedzi . ........................................................................55
ZDANIA Z DWOMA DOPEŁNIENIAMI . ...................................61
Ćwiczenia . ...........................................................................70
Odpowiedzi . ........................................................................71
BEZOSOBOWE WYRAŻANIE OPINII . ....................................74
Ćwiczenia . .........................................................................102
Odpowiedzi . ......................................................................104
STRUKTURA CAUSATIVE HAVE ..........................................110
Ćwiczenia . .........................................................................118
Odpowiedzi . ......................................................................120
ĆWICZENIA PRZEKROJOWE . ..............................................124
Odpowiedzi . ......................................................................134
STRONA BIERNA JEST PROSTA! fragment – kliknij po więcej
Anna Kowalczewska
str. 4
Wprowadzenie
Zachęcona dobrymi opiniami czytelników moich e-booków “Mowa
postanowiłam napisać e-book dotyczący angielskiej strony biernej.
Jest to jedno z zagadnień gramatycznych, które najbardziej lubię
wyjaśniać swoim uczniom, i mam wrażenie, że robię to dobrze.
Przelewam więc oto na strony tej pozycji kilkanaście lat moich
nauczycielskich doświadczeń i życzę Ci powodzenia w przyswajaniu
tego materiału. Mam nadzieję, że z moją pomocą przekonasz się, że
strona bierna naprawdę jest prosta.
Zamierzam poruszyć aspekty strony biernej potrzebne w życiu
codziennym, a także w rzeczywistości szkolnej i egzaminacyjnej: na
rozszerzonej maturze, egzaminach FCE i CAE oraz podczas
egzaminów z praktycznej umiejętności języka na studiach
filologicznych. Pragnę zająć się kwestiami podstawowymi –
wyjaśnieniem, czym jest strona bierna i w jakim celu się ją stosuje,
zamianą zdań ze strony czynnej na bierną (we wszystkich możliwych
czasach gramatycznych, grupach modalnych i innych konstrukcjach
czasownikowych), następnie omówię specyfikę zdań z dwoma
dopełnieniami w stronie czynnej i zamianę takich zdań na stronę
bierną. Nie zabraknie przy tym szczegółów dotyczących struktury
zdania i jego części – w zestawieniu języka angielskiego z polskim.
Bardzo zależy mi, abyś rozumiał pewne mechanizmy dotyczące
języka i formułowania wypowiedzi w ogóle. Wyznaję pogląd, iż jest
to niezbędne dla efektywnej nauki jakiegokolwiek języka obcego.
Mam tu na uwadze zwłaszcza nieco starszych czytelników chcących
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Kowalczewska
 
STRONA BIERNA JEST PROSTA! fragment – kliknij po więcej
Anna Kowalczewska
str. 5
nauczyć się dobrze języka angielskiego, bowiem im człowiek starszy,
tym jest bardziej dociekliwy, jeśli chodzi o to “dlaczego tak trzeba to
powiedzieć?”. Nie zadowala go wyuczenie się czegoś pamięciowo,
przyjęcie czegoś za pewnik, jak robią to dzieci i ludzie młodzi,
a przeważa chęć rozumienia, skąd coś się bierze.
Po zdaniach z dwoma dopełnieniami przejdę do konstrukcji
zawierających stronę bierną dla wyrażenia bezosobowych opinii na
temat wydarzeń w różnych przedziałach czasowych. Wreszcie
omówię konstrukcję tzw. causative have , będącą swoistą, nietypową
odmianą strony biernej. Każdy rozdział będzie podsumowany
kilkoma ćwiczeniami dla utrwalenia przerobionego bloku materiału,
a na zakończenie pojawi się oddzielny rozdział, zawierający
ćwiczenia z całego zakresu materiału przedstawionego w podręcz-
niku. Będą to typowe zadania spotykane na różnego typu egzami-
nach: zamiana zdań ze strony czynnej na bierną, z biernej na czynną
i inne formy parafraz wypowiedzi, tłumaczenie zdań z języka
polskiego na angielski (tutaj będzie z Twojej strony konieczne pow-
tórzenie wiadomości o czasach gramatycznych, gdyż tłumacząc
zdanie, trzeba będzie odpowiednio dobrać konstrukcję orzeczenia –
omawianiem poszczególnych czasów nie będziemy się w tym e-
booku zajmować), wstawianie czasowników w odpowiednich for-
mach strony czynnej i biernej (rozpoznawanie, o którą stronę cho-
dzi). Ćwiczeniom będzie towarzyszył klucz odpowiedzi, opatrywany
– tam, gdzie to będzie konieczne – odpowiednim komentarzem.
Serdecznie zapraszam do nauki z moją pomocą i życzę powodzenia!
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Kowalczewska
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin