Marcin Kijak - Stres.pdf

(1124 KB) Pobierz
Stres :: Marcin Kijak
158346264.008.png
Niniejszy ebook jest własnością prywatną.
Został dołączony jako bonus do zakupionego ebooka
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 8.04.2009
Tytuł: Stres. 15 najskuteczniejszych sposobów na radzenie sobie ze stresem
Autor: Marcin Kijak
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Magda Wasilewska
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44–100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
158346264.009.png 158346264.010.png
SPIS TREŚCI
..............................................................................................4
.........................................5
.................................................................................6
.................................................................6
................................................................................7
............................7
.............................................................................................8
........................................................................................8
..........................................................................10
....................................................................................10
4.TECHNIKI PROGRAMOWANIA NEURO
LINGWISTYCZNEGO
...12
.....................................................................12
4.1.2. Kotwiczenie stanów emocjonalnych (kotwica
punktowa)
...........................13
4.1.3. Kotwiczenie stanów emocjonalnych II (kotwica
suwakowa)
.......................14
................................................................15
...............................................................................................16
4.3.1. Krąg doskonałości – Procedura w
publiczne) . ..............................................................................................................17
10
prostych krokach (wystąpienie
..........................................................19
Ćwiczenie wykonaj według następującego schematu: . ..........................................19
...........................................................................................20
4.5.1. Omówienie panoramy społecznej (wystąpienia
publiczne)
........................20
.......................................................................................21
............................................22
.......................................................................................22
.....................23
................................................................................25
.......................................25
...............................................................................26
........................................................27
6. TECHNIKA EMOCJONALNEJ WOLNOŚCI (EMOTIONAL
FREEDOM TECHNIQUE, EFT) . .......................................................29
............................................................................29
......................................31
-
158346264.011.png 158346264.001.png 158346264.002.png 158346264.003.png 158346264.004.png
Stres
Marcin Kijak
str. 4
Wstęp
Nie wiem, jak często zdarza Ci się stresować w różnych sytu-
acjach życiowych. Być może bardzo często, a może prawie nigdy.
Jednak warto jest dysponować chociaż kilkoma technikami, które
umożliwią Ci poradzenie sobie z każdą sytuacją stresową. Jeśli nie
wykorzystasz ich dla siebie, to być może pomożesz komuś innemu.
Zrobisz dobry uczynek. :-)
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &Marcin Kijak
Wstęp
158346264.005.png 158346264.006.png
Stres
Marcin Kijak
str. 5
1. Czym tak na prawdę jest stres?
Stres to naturalna reakcja organizmu . Jest to odpowiedź ciała
na bodziec stresowy. Pierwszym, błyskawicz-
nym etapem jest wyrzut hormonów, a następ-
nie reakcje układu nerwowego. Zadaniem
stresu jest mobilizacja organizmu do walki lub
ucieczki, co nie jest w dzisiejszych czasach
zbyt często potrzebne. W sytuacji zagrożenia
życia „pozytywna” reakcja stresowa wywołuje
szybsze przesyłanie impulsów nerwowych, na-
prężenie mięśni, wzrost czułości zmysłów. Gdy
sytuacja stresowa mija, ciało w naturalny sposób powinno wrócić do
normalnego funkcjonowania.
Zupełnie niepotrzebnym motorem mobilizującym człowieka są róż-
nego rodzaju lęki i obawy (przed czymś nowym, nieznanym), czyli
czynniki wywołujące negatywne emocje. Ich następstwem są takie
objawy, jak: drżenie, wydzielanie potu, nieprzyjemne uczucie w orga-
nizmie (np. tzw. motylki w żołądku, uczucie gorąca, zimny pot) czy
mikroruchy (zauważalne np. na twarzy).
O ile niski poziom stresu (lub wysoki – w wyjątkowych sytuacjach)
jest naturalny i pożądany, to nadmiar stresu jest szkodliwy. Pozosta-
wanie przez długi czas w stresie (stan chroniczny) wywołuje choroby
i obniża skuteczność naszego działania. Drugim negatywnym skut-
kiem jest brak spójności w Twojej komunikacji z drugą osobą. Gdy
rozmawiasz z kimś i się stresujesz, jest to odbierane przez rozmówcę
albo na poziomie świadomym, albo podświadomym.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli &Marcin Kijak
158346264.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin