KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK.pdf

(1161 KB) Pobierz
KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY W OSSM BIAŁYSTOK
KONCEPCJA SZKOLENIA BRAMKARZY
W
OMBIŁYTOK
Opracował:Marekzerzenowicz
PREZENTCJWRMCHKURUNTOPIEOTRENERIKLY/
UEFA A
644403169.007.png 644403169.008.png
FILOZOFIA
„Wewspółczesnejpiłcenożnejbramkarz,
tozawodnikgrającynapozycjibramkarzaz
przywilejemłapaniapiłkiwpolukarnym…!”
644403169.009.png 644403169.010.png
ORODEKPORTOWEGOZKOLENI
MŁODZIEŻYWBIŁYMTOKU
Gimnazjum 13-16 lat
(Etapy:nauczaniapodtawowego,dokonaleniaumiejętnoci,trenowania)
Liceum 16-19 lat
(Etapy:trenowaniaorazkztałtowaniamaxmożliwoci)
644403169.001.png 644403169.002.png
ZŁOŻENIZKOLENIBRMKRZYW
OSSMBIŁYSTOK
ORGANIZACYJNE
CIŁWPÓŁPRCMIDZYTRENERMIDNEGOROCZNIK
A TRENEREM BRAMKARZY
CIŁWPÓŁPRCMIDZYTRENERMIBRMKRZY
GIMNAZJUM I LICEUM
TRENING SPECJALISTYCZNY 2 x W TYGODNIU
644403169.003.png 644403169.004.png
ZŁOŻENIZKOLENIBRMKRZYW
OSSMBIŁYSTOK
SZKOLENIOWE
NBÓRODPOWIEDNICHKNDYDTÓWDOGRYNPOZYCJI
BRAMKARZA
WYZKOLENIEBRMKRZPODWZGLDEMTECHNICZNO-
TKTYCZNYMGOTOWEGODOPODJCITRENINGUN
NTPNYMETPIE (GIMNZJUM→LICEUM→ENIORZY)
NUKIDOKONLENIEGRYNOGMIBRMKRZEW 70%
RELIZUJĄZWŁNYMROCZNIKIEM
UKIERUNKOWNIEGRYNOGĄDLPOZYCJIBRMKRZ
TRENINGBRMKRKIZ„BRMKĄNPLECCH”
644403169.005.png 644403169.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin