Zwielokrotnianie Umyslu.pdf

(561 KB) Pobierz
44914126 UNPDF
44914126.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 18.06.2007
Tytuł: Zwielokrotnianie Umysłu (fragment utworu)
Autor: Harry Kahne
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna i Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
44914126.002.png
SPIS TREŚCI
........32
LEKCJA I ........................................................................................36
Zadanie A . ..........................................................................................................36
Zadanie B . ..........................................................................................................38
Zadanie C . .........................................................................................................39
CZYM ZWIELOKROTNIANIE UMYSŁU RÓŻNI SIĘ
OD PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII? . ...............................................41
LEKCJA II . ......................................................................................44
PODRĘCZNY STYMULATOR MÓZGU:WIZUALIZACJA I
ĆWICZENIE PAMIĘCI . ....................................................................47
Ćwiczenie A . .......................................................................................................47
Ćwiczenie B . .......................................................................................................47
Ćwiczenie C . .......................................................................................................48
UMYSŁ ANALITYCZNY A UMYSŁ SYNTETYCZNY . ........................49
LEKCJA III . .....................................................................................52
PODRĘCZNY STYMULATOR MÓZGU:
ĆWICZENIE
NASZĄ
INTELIGENCJĘ
. ..................................54
Ćwiczenie A . .......................................................................................................54
Ćwiczenie B . .......................................................................................................54
Ćwiczenie C . .......................................................................................................55
ZWIELOKROTNIANIE UMYSŁU
A
PODWÓJNEJ KONCENTRACJI
. .........................................56
LEKCJA IV .......................................................................................59
PODRĘCZNY STYMULATOR MÓZGU:
ĆWICZENIA
FIZYCZNE I PSYCHICZNE
.................................................62
Ćwiczenie A . ......................................................................................................62
Ćwiczenie B . ......................................................................................................62
JAKIE PSYCHICZNE PROBLEMY ROZWIĄZUJE
ZWIELOKROTNIANIE UMYSŁU? . ...................................................63
LEKCJA V . .......................................................................................67
PODRĘCZNY STYMULATOR MÓZGU:
ĆWICZENIE
LICZBOWO-SŁOWNE
. ..........................................................71
Ćwiczenie A . .......................................................................................................71
Ćwiczenie B . .......................................................................................................73
Ćwiczenie C . .......................................................................................................73
RACHUNKOWE
*** . .....................................................................................................5
CZŁOWIEK O WIELU UMYSŁACH . ...................................................7
WPROWADZENIE ...........................................................................26
JAK NOWOCZESNOŚĆU POŚLEDZA
ZDROWIE
. ......................................74
LEKCJA VI .......................................................................................79
PROBLEMY ZAWODOWE PRACOWNIKA
ZAWODACH I W BIZNESIE
....85
LEKCJA VII . ....................................................................................88
PODRĘCZNY STYMULATOR MÓZGU:
ĆWICZENIE
W
ŚREDNIM WIEKU
ZDOLNOŚCI PRZYPOMINANIA
..................................93
..........95
LEKCJA VIII . ...................................................................................98
JAK ZWIELOKROTNIANIE UMYSŁU
ROZSZERZA
JAK
ROZWIJAĆ
. .................................100
LEKCJA IX . ....................................................................................102
PODRĘCZNY STYMULATOR MÓZGU:
ĆWICZENIE PRZYSPIESZAJĄCE MYŚLENIE . ...............................105
ZWIELOKROTNIANIE UMYSŁU
POMAGA
I
POGŁĘBIA INTELIGENCJĘ?
. ........................106
LEKCJA X . .....................................................................................108
PODRĘCZNY STYMULATOR MÓZGU:
ĆWICZENIA ELASTYCZNOŚCI UMYSŁU .......................................109
Ćwiczenie A . .....................................................................................................109
Ćwiczenie B . .....................................................................................................109
Ćwiczenie C . ......................................................................................................110
Ćwiczenie D . .....................................................................................................110
Ćwiczenie E . .....................................................................................................110
JAK ROZWIJAĆ INTUICJĘ –
PUBLICZNYM ZABIERANIU GŁOSU
....111
LEKCJA XI . .....................................................................................113
W BŁĘDZIE JEST ZARÓWNO NOWOCZESNA
TEN
„ZAPALNIK
INTELIGENCJI”
JAK I JEJ KRYTYCY . ......................................................................115
EDUKACJA,
ZWIELOKROTNIANIE UMYSŁU
W
RÓŻNYCH
CZYM JEST TWÓRCZA WYOBRAŹNIA I
W
ZWIELOKROTNIANIE UMYSŁU - darmowy fragment - kliknij po więcej
Harry Kahne
● str. 5
Wprowadzenie
Jedną z najsmutniejszych rzeczy dotykających ludzi w tym dzisiej-
szym skomplikowanym świecie jest niewykorzystanie ich własnych
mózgów! Bez przerwy jesteśmy atakowani i bombardowani przez
ciągle się zwiększające wymagania, do sprostania którym jesteśmy
pozbawieni odpowiednich środków albo nieprzygotowani. Stąd bar-
dzo często jesteśmy poważnie zestresowani, zaś stres powoduje z ko-
lei niejednokrotnie fizjologiczne i psychologiczne zaburzenia, spro-
wadzające choroby i przypadłości. Skuteczność naszych działań spa-
da. Błędy i nieszczęśliwe wypadki stają się częstsze.
Niniejszy kurs być może nie zmieni Cię w Einsteina czy Edisona, ale
pomoże Ci z pewnością myśleć większą częścią tego, co Bóg Ci dał –
Twojego własnego mózgu! Jest to jedyny kurs tego typu na świecie.
Jeśli przejdziesz go lekcja po lekcji, ściśle i bez przeskakiwania po-
szczególnych etapów, nie będziesz już nigdy czuł się osaczony przez
sytuacje zbyt trudne, by dało się coś z nimi zrobić. Staniesz się pa-
nem nawet najtrudniejszych sytuacji i zawsze łatwo odnajdziesz wła-
ściwe sposoby postępowania. Niniejszy kurs jest Twym kluczem do
jaśniejszego myślenia. Wyzwoli ten utajony potencjał, który zawsze
w sobie miałeś, czyniąc Cię psychicznie silnym, zdrowym i pełnym
życia.
Byłeś kiedykolwiek świadkiem występu jakiegoś naprawdę niezwy-
kłego artysty, który robić coś wydającego Ci się całkowicie niesamo-
witym? Zastanawiałeś się potem czasem, jak on się takim stał? Z całą
pewnością się z tym talentem się urodził, tylko go rozwinął własnymi
ćwiczeniami. Ty też posiadasz dokładnie te same podstawowe psy-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Imię Nazwisko
44914126.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin