Junjou Romantica - 7.txt

(16 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{591}{695}�a! Tyle negocjacji, a oni wci�� w punkcie wyj�cia.
{696}{757}Spotkanie zawodowe to jednak ci�ka sprawa.
{760}{824}C�, mnie to nie dotyczy.
{861}{912}Zr�b o�miorniczkowe par�wki.
{911}{979}Czy ty aby nie jeste� w trakcie spotkania?
{1008}{1033}Znudzi�o mi si�.
{1034}{1063}A nie powinno!
{1077}{1171}W telewizji m�wili, �e wi�kszo�� rodzin robi z par�wek o�miorniczki.
{1174}{1265}Pewno m�wili o rodzinach z dzie�mi w podstaw�wce albo co�.
{1325}{1398}Czy przez ca�e �ycie mam nie spr�bowa� o�miorniczki...?
{1402}{1467}Dobra, dobra! Ju�, o�miorniczki!
{1471}{1555}Aikawa-san jest tutaj! |Naprawd� chcesz zosta� po�miewiskiem?
{1567}{1739}Ah, wy dwaj! S�ysz�c was,| pomy�la�am, �e jeste�cie ko-cha-nka-mi!
{1774}{1816}Aikawa-san...
{1813}{1932}B�agam, przesta� patrze� na mnie poprzez pryzmat tych bzdur.
{1969}{2080}"Oszcz�d� r�zgi i rozpie�� dziecko"

{2089}{2219}/Nie puszczaj tej d�oni, nie puszczaj,/
{2215}{2322}/Poniewa� jestem tu� przy tobie./
{2324}{2449}/Zawsze si� �miej, �miej,/
{2455}{2532}/I pozw�l zakwitn�� kwiatom./
{2563}{2738}/Je�li u�miechniesz si� do kt�rej� z gwiazd,/
{2760}{2955}/Do szcz�cia wystarcza� mi b�dzie tylko spojrzenie w niebo. /
{2976}{3174}/Nawet b�ahe, zwyk�e rzeczy s� dla mnie wa�ne. /
{3187}{3287}/Poniewa� kwiat, zwany tob�.../
{3293}{3390}/...zakwit� w mym sercu./
{3399}{3524}/Chc� ci� zobaczy�, chc� zobaczy�./
{3530}{3706}/Je�li im d�u�ej jeste�my razem, tym samotniejsi si� stajemy,/
{3709}{3823}/Trzymajmy si� za r�ce dop�ki zn�w nie przestaniemy by� samotni./
{3817}{3942}/Nie puszczaj tej d�oni, nie puszczaj,/
{3952}{4108}/Jestem tu� przy tobie./

{4530}{4663}Tak si� m�czyli na spotkaniu w sprawie tej jego gejowskiej powie�ci?
{4671}{4777}Niech w og�le przestanie pisa� o mnie bez mojej zgody!
{4786}{4848}Ale zawsze kiedy si� o to wkurzam...
{4859}{4979}Moja praca pozwala mi oddawa� si� mojemu hobby,| zapewnia utrzymanie i uj�cie dla fantazji.
{4978}{5012}Co w tym z�ego?
{5038}{5131}Dlaczego jest w tej sprawie taki wynios�y?
{5146}{5290}Oto ca�y Usagi-san. Jego ciemna strona!
{5312}{5394}Ah, wy dwaj! Pomy�la�am, �e jeste�cie kochankami!
{5425}{5451}"Kochankami"?
{5464}{5491}Chwila.
{5493}{5571}Ja... chodz� z Usagim-san?
{5592}{5713}Kochankowie? Zakochany? Ja w nim?
{5723}{5908}A-Ale czy bycie razem nie jest troch� bardziej, no, |s�odziutkie, a wszystko wygl�da tak r�owo i w og�le?
{5925}{6003}/Moja (Takahashi'ego Misaki'ego) wizja bycia kochankami./
{6000}{6044}Wsp�lne mieszkanie.
{6038}{6076}Jest. (Tak jako� wysz�o)
{6074}{6117}Wsp�lne posi�ki.
{6118}{6160}S�. (Bo mieszkamy ze sob�)
{6162}{6192}Randki.
{6186}{6278}S�.(Usagi-san lubi chodzi� ze mn� do supermarketu) | /- Naprawd� chcia�bym poje�dzi� w�zkiem jak dziecko. - Prosz� bardzo?/
{6275}{6299}Poca�unki.
{6290}{6311}S�.
{6309}{6330}Seks.
{6330}{6352}Jest.
{6347}{6370}Spanie ze sob�.
{6370}{6407}Jest.
{6437}{6507}Ale ja nie mam wyboru! Usagi-san mnie zmusza!
{6617}{6816}Spe�niamy wszystkie wymogi... |Ale nie mog� przesta� my�le�, �e co� jest nie tak...
{6874}{6901}Wr�ci�em!
{6927}{7025}Usagi-san! Dostali�my dzisiaj du�o list�w...
{7315}{7369}Cholera! Tylko udawa�e�, �e �pisz?!
{7370}{7453}Ile razy mam ci m�wi�, �e ja to nie Suzuki-san!
{7456}{7504}B��d. To na przek�sk�.
{7503}{7549}Nawet nie pr�buj!
{7657}{7828}�mierdzisz papierosami. Powiniene� rzuci�,| bo je�li dalej tak p�jdzie to szybko umrzesz.
{7844}{7915}Racja. Przestan�, kiedy umr�.
{7915}{7987}Co to ma by�? Ja m�wi� serio...
{8037}{8103}Co? Martwisz si� o mnie?
{8109}{8154}Nie, nie o to...
{8203}{8271}Chwila, Usagi-san!
{8485}{8572}Suzuki-san potrafi by� wygodny... nie, chwila!
{8576}{8671}Czy to naprawd� w porz�dku,| �eby co� takiego by�o normaln� cz�ci� dnia?
{8713}{8847}Tak jakby�my rzeczywi�cie byli... kochankami.
{8866}{8928}Ju� kilka razy uprawiali�my seks.
{8951}{9064}Je�li naprawd� bym nie chcia�,| m�g�bym powiedzie� "nie". Ale nie powiedzia�em.
{9105}{9200}Usagi-san... Chyba ci�... kocham.
{9273}{9325}Wszystko w porz�dku?
{9355}{9445}Mog� zada� ci pytanie?
{9457}{9474}Jakie?
{9495}{9578}Ee... to znaczy...
{9584}{9696}Jak s�dzisz... co oznacza "bycie kochankami"?
{9730}{9829}A, jeden z moich koleg�w,| zacz�� chodzi� z dziewczyn� i s� naprawd� zakochani i w og�le...
{9830}{9897}No i pomy�la�em "To musi by� mi�e, to chodzenie z kim�...".
{9930}{9977}Ale my te� ze sob� chodzimy.
{9981}{10018}Chodzimy?!
{10029}{10075}Co� taki zszokowany?
{10095}{10156}Mieszkamy pod jednym dachem, jemy razem, dzielimy ��ko,
{10158}{10245}Sprawiam, �e to i tamto ci wilgotnieje,| robi� r�ne nieprzyzwoite rzeczy,
{10248}{10337}No i wk�adam to i owo w twoje cia�o,| a przede wszystkim...
{10338}{10391}Nie m�w tego na g�os!
{10403}{10480}Jak mo�esz m�wi�, �e nie chodzimy ze sob�,| po wszystkim, co zrobili�my?
{10485}{10569}Bo z tob� to jako� tak inaczej ni� normalnie!
{10593}{10668}A wi�c kogo nazwa�by� "kochankami"?
{10695}{10855}Eee... no wiesz, no...
{10904}{10957}Dobrze. P�jd�my na randk�.
{10990}{11063}Nie masz jutro po po�udniu zaj�� albo pracy?
{11075}{11103}Nie mam.
{11103}{11200}A wi�c odbior� ci� po szkole.| Nie ma czego�, czego nie m�g�by� zje��, prawda?
{11195}{11218}Postanowione.
{11228}{11306}Co? Ej, nie mo�esz sam o wszystkim decydowa�...
{11330}{11354}Usagi-san!
{11360}{11415}Noo... czas do pracy!
{11440}{11505}Nie mo�esz ot tak robi� takich plan�w...
{11569}{11638}Chwilka. Co si� robi na randce tak w og�le?
{11672}{11725}Powinienem co� przygotowa�?
{11767}{11884}Lunch? Przek�ski? Nie, nie... to na piknik.
{11925}{11963}Randka...
{11988}{12020}Randka...
{12115}{12165}Nie mam zielonego...
{12465}{12499}Witaj.
{12617}{12714}Mamy jeszcze troch� czasu do filmu, |kt�ry chcia�e� zobaczy�. Mo�e pojedziemy nad morze?
{12715}{12754}Ee? Morze?
{12780}{12819}Chcesz i�� gdzie indziej?
{12818}{12878}Nie, nie!
{12876}{12934}Jed�my nad morze!
{12934}{12969}Na spotkanie fali!
{12995}{13159}Ale... czy ty troszk� nie przesadzasz z tym wszystkim? |To znaczy... to tylko randka ze mn�.
{13193}{13220}B��d.
{13220}{13269}To DLATEGO, �e to randka z tob�.
{13321}{13350}Phi...
{13400}{13429}Dziwak.
{13500}{13604}Zobaczyli�my film, zrobili�my zakupy |i przyjechali�my do restauracji.
{13678}{13760}Czy to nie przesada, Sensei?
{13769}{13817}Chcesz i�� gdzie� indziej?
{13818}{13923}Nie. Tylko troch� mi g�upio,| �e kupi�e� mi te wszystkie drogie ciuchy...
{13937}{14012}Zawsze powiniene� mie� chocia� 1 dobry garnitur w swojej szafie.
{14028}{14105}Poza tym nie wpu�ciliby ci� tu w d�insach i  trampkach.
{14189}{14232}Co mam robi�?
{14232}{14286}Nie znam si� na etykiecie.
{14288}{14415}Spokojnie. Wiedzia�em, �e czu�by� si� nieswojo,| wi�c wybra�em miejsce o bardziej prywatnej atmosferze.
{14416}{14457}Zachowuj si� jak zwykle.
{14460}{14496}Dobrze.
{14501}{14547}Naprawd� o mnie pomy�la�...
{14549}{14610}Tak jakby... ciesz� si�...
{14687}{14783}Wiesz, m�j nauczyciel literatury to naprawd� gro�ny facet.
{14788}{14894}Rzuca r�nymi rzeczami! Wierzysz, |�e kto� zachowuje si� tak w tych czasach?
{14939}{14999}Literatura? Aa...
{15011}{15078}A, Usagi-san! M�g�by� nauczy� mnie angielskiego?
{15103}{15168}Na serio ci�ko mi nad��y�...
{15169}{15282}Dorasta�e� w Anglii, prawda? Jak tam jest? Bardzo zimno?
{15282}{15331}Powinni�my kiedy� pojecha� razem.
{15333}{15390}Naprawd�?! By�oby super!
{15404}{15465}Alee... Nie mam pieni�dzy.
{15502}{15539}Nie szkodzi, ja mam.
{15541}{15627}Nie, nie musisz robi� a� tyle dla mnie.
{15637}{15689}Daj spok�j, zrobi� to.
{15711}{15796}Zrobi� wszystko, byle by m�c by� z tob�.
{15866}{15941}Czemu moje serce tak mocno bije?
{16014}{16071}To jest wy�mienite!
{16072}{16094}We� to.
{16139}{16198}Nie, przecie� to twoja porcja.
{16202}{16263}Nie szkodzi, jedz.
{16360}{16431}Nie wiem czemu, ale to troch�...
{16461}{16533}To znaczy, pierwszy raz jestem w podobnej sytuacji.
{16533}{16641}Troch� to dziwnie... |Siedzimy tak sobie na powa�nej, tradycyjnej randce.
{16665}{16773}Moje serce bije tak przez to specyficzne miejsce? Czy...
{16865}{16924}Nie musisz si� spieszy�.
{16955}{17006}Zliza� to! W�a�nie to zliza�!
{17004}{17042}Co to ma by�?!
{17108}{17176}By� mo�e... ja...
{17188}{17235}Patrzcie, patrzcie! Akihiko!
{17304}{17335}Isaka-san.
{17343}{17463}Doceniam to pe�ne niech�ci spojrzenie.
{17504}{17526}Kto to?

{17797}{17938}I pomy�le�, �e wpad�em na ciebie tutaj!| By� mo�e to przypadek, ale czuj�, �e to przeznaczenie...
{17937}{17981}A ja wr�cz przeciwnie.
{17983}{18040}�aa! Ale szorstki!
{18040}{18072}Jeste� pijany?
{18075}{18211}Jak tam idzie pisanie? |Aikawa wrzeszcza�a co� o zabiciu ci� raz i na zawsze.
{18213}{18263}Sko�czy�em i dlatego tu jestem.
{18265}{18378}Jak widzisz, jestem tu z kim�, |wi�c by�bym wdzi�czny, gdyby� si� zmy�.
{18443}{18625}A wi�c to tak. Nie masz na nic czasu, |ale jednak znajdujesz go na umawianie si� z takimi s�odziakami.
{18645}{18793}Dobry wiecz�r, przepraszam za naj�cie. |Nie jestem nikim podejrzanym.
{18860}{18908}Dyrektor wykonawczy?!
{18939}{19012}Jego starczy brat i ja byli�my przyjaci�mi w dzieci�stwie.
{19012}{19068}Starszy brat...?
{19109}{19181}Nie masz do�� Akihiko?
{19197}{19358}Zawsze by� taki niezno�ny, ale i bardzo delikatny.
{19367}{19389}Isaka-san.
{19440}{19495}Nie widz� powodu, �eby musia� tego wys�uchiwa�.
{19562}{19663}Wiedzia�e�, �e w tym wieku on dalej �pi z misiem?
{19666}{19737}A jego sypialnia to zabawkowy raj.
{19735}{19801}Tak si� zachowuje 28-letni facet?
{19832}{19896}No i co z tego?
{19907}{19993}Ka�dy mo�e sobie robi� co chce.
{20028}{20086}Jaki wyrozumia�y.
{20088}{20168}O, powiem ci co� ciekawego.
{20206}{20359}On teraz wygl�da, jak wygl�da, |ale jako dziecko by� bardzo uroczy!
{20426}{20479}Jako dziecko?
{20490}{20589}Ta. Wiesz, �e mieszka� w Anglii a� do swoich 10 urodzin, prawda?
{20601}{20665}Tak, wiem...
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin