praktyczny-kurs-pisarstwa.pdf

(964 KB) Pobierz
794842252.003.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Praktyczny Kurs Pisarstwa"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Katarzyna Krzan, rok 2009
Autor: Katarzyna Krzan
Tytuł: Praktyczny Kurs Pisarstwa
Data: 26.06.2011
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
DROGA AUTORA DO DEBIUTU . ........................................................5
O czym pisać? . ...............................................................................................................9
Jak pisać? . ...................................................................................................................12
JAK ZACZĄĆ .....................................................................................17
Naczelna zasada: „zaciekawić czytelnika” . ..................................................................21
Rozpoczęcie ruchu fabularnego . .................................................................................22
Cechy dobrego stylu . ...................................................................................................23
Pierwsze zdania . .....................................................................................................24
Ćwiczenia . ..............................................................................................................24
TECHNIKI NARRACJI . ....................................................................28
Typy narracji . ..............................................................................................................29
Narrator pierwszoosobowy . ........................................................................................36
Narrator trzecioosobowy . ............................................................................................37
Rodzaje ograniczeń . ...............................................................................................38
Ćwiczenia . ..............................................................................................................39
POSTACI . .........................................................................................40
Imię dla bohatera . .......................................................................................................43
Charakterystyka . .........................................................................................................43
Postać bohatera posiada dwa aspekty . ...................................................................44
Dwa typy charakterystyk . .......................................................................................44
Siedem technik tworzenia postaci . .........................................................................45
Elementy składowe postaci literackiej . ..................................................................45
Ćwiczenia . ..............................................................................................................46
DIALOGI . .........................................................................................47
Dwa rodzaje kontekstów narracyjnych . ......................................................................50
Konwencje zapisu dialogów . ..................................................................................52
Style wypowiedzi bohaterów . .................................................................................52
Ćwiczenia . ...............................................................................................................52
BUDOWA SCEN . ..............................................................................56
Wewnętrzna struktura sceny . .....................................................................................56
Chwyty . ...................................................................................................................59
Ćwiczenia . ..............................................................................................................62
PROBLEMY KOMPOZYCJI . .............................................................64
Kompozycja wątków . ..............................................................................................65
Kompozycja . ................................................................................................................66
Cechy powieści postmodernistycznej . ........................................................................70
Ćwiczenie . ...............................................................................................................72
PRZEBIEG FABUŁY .........................................................................74
Konstrukcja fabularna . ...............................................................................................76
Wzorce strukturalne . ..............................................................................................79
Chwyty . ...................................................................................................................79
Ćwiczenia . ..............................................................................................................80
STEREOTYPY ..................................................................................85
Metody przesłaniania pustki stereotypów . .................................................................87
Typy stereotypów . .......................................................................................................87
Romans . ......................................................................................................................90
Powieść sensacyjna . ....................................................................................................92
Powieść kryminalna . ...................................................................................................93
Odmiany kryminału . ..............................................................................................94
Powieść science
. ..............................................................................................95
Horror . ........................................................................................................................96
Powieść fantasy . ..........................................................................................................97
Ćwiczenia . ...............................................................................................................97
- fiction
PRZESTRZEŃ FABULARNA . ..........................................................101
Ćwiczenia . .............................................................................................................104
ZAKOŃCZENIA FABULARNE . .......................................................105
Dwa rodzaje zakończeń . ............................................................................................107
Ćwiczenia . ............................................................................................................108
NA ZAKOŃCZENIE .........................................................................110
PRAKTYCZNY KURS PISARSTWA darmowy fragment – Złote Myśli
Katarzyna Krzan
str. 5
Postaci
Fabuła to następujące kolejno po sobie wydarzenia. Byłyby one jed-
nak czymś abstrakcyjnym, gdyby nie działające postaci. Fabuła skła-
da się z postaci, które tworzą wydarzenia, posuwając zarazem całą
akcję do przodu. Nie może tego czynić narrator, ale właśnie działają-
ce postaci.
POSTACI – muszą być konkretne, charakterystyczne, wyróżnia-
jące się z tłumu, by czytelnik zechciał się do nich przywiązać i za-
pamiętać je na dłużej, niż trwa czytanie książki. Oczywiście czyn-
nikiem wyróżniającym postać może być jego nieokreśloność.
Ważne jednak, by wyróżniał się czymś godnym zapamiętania. Nie
jest to łatwe, ale dobrze obmyślona postać może zacząć żyć wła-
snym życiem, a wtedy można już pozostawić jej pełną swobodę
w działaniu.
Postać jest nierozerwalnie związana z fabułą. To ona działa, podej-
muj decyzje, walczy, przemawia, posuwając tym samym akcję do
przodu.
Wyrazisty, oryginalny bohater potrafi tchnąć życie w najbardziej ba-
nalną opowieść. Postać nie tylko działa, ale musi także się rozwijać
na skutek zdarzeń, które jej się przytrafiają. Jeśli nic w niej nie bę-
dzie ulegać zmianie, jeśli wciąż będzie popełniać te same błędy, nie
wyciągając z nich żadnych wniosków (jak dzieje się w operach my-
dlanych), doprowadzimy czytelnika do takiej irytacji, że nie pozosta-
nie nic innego, jak tylko ją uśmiercić.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Katarzyna Krzan
794842252.004.png 794842252.005.png 794842252.006.png 794842252.001.png 794842252.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin