zwycieska-przewaga-w-biznesie.pdf

(622 KB) Pobierz
794844505.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Zwycięska przewaga w
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Paweł Wiącek, rok 2011
Autor: Paweł Wiącek
Tytuł: Zwycięska przewaga w biznesie
Data: 11.01.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Wstęp ...........................................................................................................................7
Efektywność naszych działań to klucz do sukcesu ..................................................8
1
Przyczyny zdobywania i utraty klientów.......................................................................9
Poznaj mocne strony swojego biznesu .................................................................10
Poznaj słabe strony swojego biznesu ...................................................................16
Troska o klienta ....................................................................................................19
Troska o partnera biznesowego ...........................................................................20
Postępowanie w wypadku utraty partnera biznesowego..............................21
2
Jeśli nie musisz, nie konkuruj! ....................................................................................27
Analiza SWOT.......................................................................................................28
3
Kreatywna sprzedaż ...................................................................................................33
Pokazuj ludziom korzyści, a nie cechy produktu...................................................33
Gra sprzedaży ......................................................................................................37
Wiarygodność oraz jednostki satysfakcji .............................................................39
Doradztwo w sprzedaży.......................................................................................40
Zainteresowanie klienta dzwoniącego .................................................................41
Uczciwa propozycja..............................................................................................44
Entuzjazm w sprzedaży........................................................................................45
Ubranie w sprzedaży bezpośredniej.....................................................................46
Idealny przekaz handlowy ...................................................................................46
4
Wprowadzenie irmy w świat internetu......................................................................49
Krok pierwszy: strona internetowa ......................................................................49
Daj się odnaleźć, czyli widoczność w internecie.............................................52
Krok drugi: zintegrowanie z naszą stroną internetową usługi Google Analytics ...54
Zakładka pierwsza: „przegląd użytkowników”...............................................56
Zakładka druga: „nakładka mapy” .................................................................58
Zakładka trzecia: „przegląd źródeł odwiedzin”...............................................59
Krok trzeci: niech Cię zobaczą, czyli omówienie korzyści płynących
z Google AdWords................................................................................................60
Założenie konta Google AdWords ..................................................................63
Stworzenie kampanii reklamowej .................................................................65
Koniec formalności — czas na korzyści ........................................................80
Statystyki kampanii reklamowych ................................................................84
Krok czwarty: pozycjonowanie strony, czyli więcej za mniej ................................92
Facebook..............................................................................................................99
Podsumowanie ..................................................................................................101
5
Strategie podnoszące sprzedaż w internecie ............................................................103
Sprzedaż produktów w internecie — czyli daj się pokochać .............................103
YouTube .............................................................................................................108
Marketing szeptany ...........................................................................................109
Daj klientowi wartość dodaną, która nic nie kosztuje.........................................111
Daj to, co stanowi wartość, zwiększ sprzedaż, zdobądź e-mail klienta...............112
Zrób dobre wrażenie i zatrzymaj klienta ............................................................113
Osamotnienie użytkownika w internecie ...........................................................116
Przydatne informacje oraz porady .....................................................................117
6
Skuteczne sposoby pozyskiwania nowych klientów .................................................119
Dialog z klientem ...............................................................................................122
7
Techniki wywierania wpływu na ludzi......................................................................127
Reguła wzajemności ..........................................................................................127
Pisk, wrr.............................................................................................................129
Reguła społecznego dowodu słuszności.............................................................130
Reguła konsekwencji .........................................................................................132
Zasada kontrastu ...............................................................................................134
Zasada niedostępności.......................................................................................135
8 Zasady i rady, o których naprawdę warto pamiętać ........................ 139
Polowanie na grube ryby ...................................................................................139
Dotrzyj do klienta, zanim będzie potrzebował Twoich usług ..............................140
Umiejętność taktownej sprzedaży .....................................................................141
Daj klientowi więcej, niż się od Ciebie oczekuje .................................................142
Sposób na wygrywanie przetargu i sprzedaż produktu klientowi,
który nie chce go od nas kupić, a kupuje od kogoś innego .................................143
W poszukiwaniu wzajemnych korzyści ..............................................................145
Praktyczne rady .................................................................................................145
9. Zarządzanie czasem oraz wyznaczanie celów ...........................................................147
Cele ...................................................................................................................147
Zarządzanie czasem ...........................................................................................149
10 Podsumowanie.........................................................................................................153
Pomocne narzędzia ..................................................................................................155
Zgłoś jeśli naruszono regulamin