BF - hydroterapia.pdf

(595 KB) Pobierz
kosmetyka wellness
Właściwości i zastosowanie
Hydroterapia
– dla zdrowia i urody
Chcesz wiedzieć więcej?
podczas targów BEAUTY FORUM & spA (18-19.09.2010) w
Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbędzie się
I Kongres wellness & spa. szczegółowy program seminariów
znajdziecie na stronie www.beauty-forum.com.pl w zakład-
ce „targi” i na www.beauty-fairs.com.pl. przedsprzedaż bile-
tów trwa! Zapraszamy!
H ydroterapia to temat niezwy-
Lecznicze właściwości wody doceniali
już starożytni. początki hydroterapii
to przede wszystkim łaźnie znane
zarówno w cywilizacji rzymskiej,
greckiej, tureckiej, jak i chińskiej.
stosowana od wieków jest
znakomitą metodą niwelowania
stresu i powszechnie cenioną
formą leczenia.
gata w sole mineralne woda morska
i źródlana wspomaga leczenie schorzeń
skóry i jest ceniona za właściwości ko-
jące. Woda działa więc na organizm
fizykochemicznie, mechanicznie i ter-
malnie.
kle szeroki i różnorodny. Dziś
z uroków tych zabiegów mo-
żemy korzystać nie tylko w sanatoriach
i uzdrowiskach. Zabiegi wodne już na
stałe wpisały się w obraz salonów spa
i gabinetów odnowy biologicznej.
Hydroterapia opiera się na prostych za-
sadach. Wiemy, że ciepła woda uspo-
kaja, a zimna pobudza, duże ciśnienie
intensyfikuje krążenie, a małe odpręża
i relaksuje. Czysta bakteriologicznie, bo-
Co to jest hydroterapia?
Hydroterapia, czyli inaczej wodoleczni-
ctwo (lub akwaterapia) to metoda le-
czenia polegająca na zewnętrznym sto-
sowaniu wody o różnej temperaturze
40
BEAUTY FORUM pOLsKA 6/2010
799999256.050.png 799999256.059.png 799999256.060.png 799999256.061.png 799999256.001.png 799999256.002.png 799999256.003.png 799999256.004.png 799999256.005.png 799999256.006.png 799999256.007.png 799999256.008.png 799999256.009.png 799999256.010.png 799999256.011.png 799999256.012.png 799999256.013.png
 
Woda to jeden z żywiołów symbolizujący życie, płodność i oczyszczenie. W wie-
lu religiach zanurzenie się w niej symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie. Bywa
też uważana za medium ułatwiające przejście z jednego świata do drugie-
go. Według mitologii greckiej dusze zmarłych przewożone przez Charona do
Hadesu, po wypiciu wody ze źródła Lete zapominały o minionej egzystencji.
i ciśnieniu, dobieranych w zależności od schorzenia i stosowa-
nej terapii. Ceni się ją za korzystny wpływ na układ krążenia,
układ nerwowy i oddechowy, a także działanie usprawniające
przemianę materii. Hydroterapię stosuje sie również z dużym
powodzeniem w przypadku schorzeń narządów ruchu.
Najbardziej znane przykłady
zabiegów wodnych
Bicze szkockie
To zabieg polegający na polewaniu całego ciała strumieniem wody w posta-
ci skupionej lub zmiennej (przypominającej wachlarz), stosując przy tym na
zmianę natrysk deszczowy i kolczasty. Z reguły przez 1–2 minuty stosuje się
wodę o temperaturze 40°C, potem przez 20–30 sekund wodę o temperatu-
rze 20°C lub niższej. Zabiegi w takim układzie powtarza się dwa razy. Bicze
ze względu na ciśnienie strumienia wody oprócz działania termicznego ma-
ją bardzo silne działanie mechaniczne – stanowią formę masażu wodnego.
Można je stosować na całym ciele lub częściowo na wybrane partie np. sta-
wy, uda. Bicze wodne całkowite wpływają stabilizująco na autonomiczny
układ nerwowy, pobudzają układ krążenia i oddechowy oraz przyspieszają
przemianę materii. Bicze częściowe stosowane są w reumatycznych choro-
bach stawów i mięśni po ustąpieniu ostrych objawów oraz w przewlekłej
rwie kulszowej. Zabieg ten łączy w sobie jednocześnie działanie ciśnienia
(efekt masażu) i temperatury, co wzmaga reakcje fizjologiczne okolicy ciała
poddawanej zabiegowi.
Wskazania: niezapalne choroby stawów
przeciwwskazania: miażdżyca, nadciśnienie, podeszły wiek
reklama 1/2
Bicze stałe chłodne
Temperatura wody w przypadku biczy stałych chłodnych mieści się w grani-
cach 10–20°C, czas trwania: od kilkunastu sekund do minuty.
Natrysk biczowy należy wykonywać według pewnego schematu – strumień
wody należy prowadzić od dołu, od stopy poprzez dolną kończynę ku gó-
rze i przez bok ciała aż do barku, następnie w dół kończyny górnej i ponow-
nie przez bok ciała przechodząc na kończynę dolną i kierując się ku stopom.
Natrysk należy wykonywać po obu stronach ciała, najpierw od przodu, a na-
stępnie powtarzamy to samo na tylnej części. podczas zabiegu należy omijać
środek brzucha, narządy rodne, szyję, twarz i kręgosłup.
Działanie: wzmacnia odporność, podnosi ciśnienie, poprawia ukrwienie skó-
ry, pobudza przemianę materii
przeciwwskazania: miażdżyca, nadciśnienie, choroby serca, żylaki, wybro-
czyny, zmiany troficzne skóry oraz w nasilonych zespołach bólowych krę-
gosłupa
BEAUTY FORUM pOLsKA 6/2010
799999256.014.png 799999256.015.png 799999256.016.png 799999256.017.png 799999256.018.png 799999256.019.png 799999256.020.png
kosmetyka wellness
Urządzenia
do terapii wodnych
W zależności od zastosowania i po-
trzeb rozróżniamy wiele urządzeń do
terapii wodnych, które możemy po-
dzielić na dwie grupy: urządzenia do
terapii leczniczych oraz do zabiegów
kosmetycznych i spa.
Do pierwszej grupy zaliczyć możemy:
katedry biczy, wirówki, wanny terapeu-
tyczne, rehabilitacyjne i bieżnie wod-
ne. Z drugiej zaś strony mamy różnego
rodzaju natryski, wanny z hydroma-
sażem, kapsuły i wieloosobowe wan-
ny spa.
Warto zatrzymać się na chwilę przy
kapsułach kosmetycznych, które
dziś obok leżanek i foteli są najczęś-
ciej spotykanym wyposażenie cen-
trów odnowy biologicznej, instytutów
spa, miejskich Day SPA czy wreszcie
wszechobecnych salonów kosmetycz-
nych. To przykład najbliższy wszystkim,
którzy nie zajmują się polem stricte fi-
zykoterapeutycznym.
Najnowocześniejsze kapsuły kosme-
tyczne łączą w sobie szeroką ofertę masa-
ży wodnych w postaci pryszniców Vichy
i szkockich, mgiełki wodnej z prepa-
ratami witaminowymi oraz biczy wod-
nych z funkcjami typowej sauny na
Bicze stałe ciepłe
są to natryski wykonywane w temperaturze wody 32–37°C. Czas trwania zabiegu to 3–5 minut. przebieg zabie-
gu jest analogiczny jak w przypadku biczy stałych chłodnych.
Wskazania: nerwice, nerwobóle, bezsenność, stany depresyjne, stres
przeciwwskazania: miażdżyca, nadciśnienie, choroby serca, żylaki, wybroczyny, zmiany troficzne skóry oraz
nasilone zespoły bólowe kręgosłupa
Bicze stałe gorące
Natryski o temperaturze wody ok. 38–42°C, zabieg trwa od 5 do 10 minut. Natrysk pobudza procesy przemiany
materii, rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi, działa odprężająco i uspokajająco.
sposób wykonywania zabiegu – tak jak w przypadku biczy stałych chłodnych.
przeciwwskazania: miażdżyca, nadciśnienie, choroby serca, żylaki, wybroczyny, zmiany troficzne skóry oraz
w nasilonych zespołach bólowych kręgosłupa
Hydromasaż
To masaż podwodny, odmiana masażu leczniczego o wielokierunkowym zastosowaniu.
Zabieg uważany za bardziej efektywny od masażu klasycznego, gdyż znajdują w nim zastosowanie wszystkie
trzy lecznicze działania wody: fizykochemiczne, termiczne i mechaniczne. Masaż ten w szczególny sposób po-
prawia krążenie obwodowe, przez co zmniejsza zastój krwi i obrzęki, rozluźnia mięśnie i korzystnie wpływa na
skórę – działa uelastyczniająco i ujędrniająco. Kąpiel z masażem ma szczególny wpływ także na psychikę – po-
zwala na głęboki relaks i ukojenie nerwów.
Wskazania: skolioza, problemy z postawą wynikające z siedzącego trybu życia, zmęczenie, rwa kulszowa,
przykurcze mięśni, stany po urazach (złamaniach, zwichnięciach, skręceniach), reumatyzm, choroby układu
krążenia (zapalenie tętnic, sinica kończyn, stany po zapaleniu żył), choroby układu mięśniowego (zaniki mięś-
ni, przeciążenia, zwiotczenia, niedowład), nerwobóle, zmęczenie, otyłość, cellulit
przeciwwskazania: nadciśnienie, choroba wieńcowa, choroby skóry, krwawienia
42
BEAUTY FORUM pOLsKA 6/2010
799999256.021.png 799999256.022.png 799999256.023.png 799999256.024.png 799999256.025.png 799999256.026.png 799999256.027.png 799999256.028.png 799999256.029.png 799999256.030.png 799999256.031.png
Kąpiel perełkowa
Jest to odmiana hydromasażu w wannie, w której specjalne dysze doprowadzają do wody pęcherzyki powie-
trza, masujące ciało. Do wody dostają się też cząsteczki ozonu poprawiające ukrwienie tkanek. Mają one
działanie uspokajające, kojące, lekko nasenne. Mogą być łączone z kąpielami aromatycznymi przy użyciu go-
towych preparatów zawierających wyciągi poszczególnych ziół. Masaż działa także na zakończenia nerwów
autonomicznych, co umożliwia odprężenie nerwowe.
Wskazania: niepokój, stres, lekkie choroby czynnościowe i organiczne serca i układu krążenia, bezsenność
przeciwwskazania: niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, przemęczenie
Kąpiele wirowe
Jedna z form masażu podwodnego kończyn górnych i dolnych. Wirująca ciepła woda powoduje łagodne
masowanie kończyn.
przeciwwskazania: nadciśnienie, choroba wieńcowa, choroby skóry, krwawienia
reklama 1/3
Kąpiele kinezyterapeutyczne
Wykonywane w basenach rehabilitacyjnych pod ścisłym nadzorem rehabilitanta.
Wskazania: choroby kręgosłupa, dyskopatia, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reumatoidalne
zapalenie stawów kończyn górnych lub dolnych
podczerwień, sauny parowej, jedno-
cześnie oferując dodatkowe usługi w
postaci koloroterapii, muzykoterapii,
aromaterapii, masażu wibracyjnego.
Kapsuła kosmetyczna to także dosko-
nałe rozwiązanie pod kątem ekono-
micznym. Koszty eksploatacyjne są
niewielkie, a możliwości zabiegowe
ogromne.
Warto dodać, iż są to urządzenia zapew-
niające nam możliwość faktycznego po-
ruszania się w tematyce terapii wod-
nych, czyli spa. n
Rafał Bielawa | Dyrektor Marketingu i pR, Nova2
I Kongres wellness & spa
Zainteresowała Cię tematyka Hydroterapii? W niedzielę 19.09.2010 o godz. 13.45 podczas targów BEAUTY
FORUM & spA w Centrum Targowo-Kongresowym w Warszawie odbędzie się wykład „Hydromasaż – terapia wo-
dą”, które poprowadzi Rafał słowik, doradca i konsultant spA.
Bilety wstępu na seminaria można nabyć drogą telefoniczną 0 22/ 858 79 55 lub internetową. szczegóły na
stronie www.beauty-forum.com.pl w zakładce „targi” i na www.beauty-fairs.com.pl.
BEAUTY FORUM pOLsKA 6/2010
799999256.032.png 799999256.033.png 799999256.034.png 799999256.035.png 799999256.036.png 799999256.037.png 799999256.038.png 799999256.039.png 799999256.040.png 799999256.041.png 799999256.042.png 799999256.043.png 799999256.044.png 799999256.045.png 799999256.046.png 799999256.047.png 799999256.048.png 799999256.049.png 799999256.051.png 799999256.052.png 799999256.053.png 799999256.054.png 799999256.055.png 799999256.056.png 799999256.057.png 799999256.058.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin