Lost - Missing pieces [03] King of the Castle .txt

(1 KB) Pobierz
{61}{156}{Y:B}LOST: ZAGUBIENI|BRAKUJ�CE KAWA�KI
{292}{340}{y:b}W�ADCA ZAMKU
{353}{390}Wi�c to musi by� dla ciebie dziwne.
{420}{443}Nie bardzo.
{479}{549}Ojciec pr�bowa� mnie nauczy� gra�,|kiedy by�em dzieckiem.
{631}{704}M�wi�em o tym, �e jeste� tutaj, z nami.
{787}{812}Dosta�em, co chcia�em.
{867}{938}Min�o du�o czasu odk�d kto� mia�|troch� umiej�tno�ci do gry.
{976}{1047}Nie s�dz�, �eby co� przekona�o|ci� do pozostania.
{1080}{1140}Spokojnie Jack. To tylko zb�dne pytania.
{1189}{1291}Mamy umow� i zamierzam j� spe�ni�.
{1371}{1408}Zamierzasz, czy to zrobisz?
{1436}{1472}No c�, to nie zale�y|tylko ode mnie.
{1503}{1576}je�li wyspa nie b�dzie chcia�a, �eby�|odszed�, nie pozwoli ci na to.
{1680}{1775}Co..., wyspa zatopi ��d�?
{1833}{1897}Nie. Nie.
{1954}{2034}Obiecuj�, �e nie zrobi� nic, co|przeszkodzi�o by ci w powrocie do domu.
{2063}{2170}Ale je�li opu�cisz to miejsce, mo�e nadejdzie|dzie�, w kt�rym b�dziesz chcia� wr�ci�.
{2226}{2243}Nigdy.
{2292}{2329}Nauczy�em si�, �eby nigdy|nie m�wi� nigdy.
{2374}{2445}A je�li ten dzie� nadejdzie, mam|nadziej�, �e zapami�tasz ta rozmow�.
{2746}{2781}Chocia� tyle mog� zrobi�.
{2825}{2869}{y:b}T�umaczenie:|{y:i}PuZ (puz219)
{2948}{3076}{y:b}ZAGUBIENI|NOWE ODCINKI JU� W 2008 ROKU
{3124}{3196}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin