Lost - Missing pieces [05] Operation: Sleeper .txt

(1 KB) Pobierz
{61}{156}{Y:B}LOST: ZAGUBIENI|BRAKUJ�CE KAWA�KI
{360}{405}- Wszystko dobrze.|- Co si� sta�o?
{429}{463}{y:b}OPERACJA: �PIOSZEK|Musimy pogada�, Jack.
{537}{562}Dobra.
{675}{713}Odk�d tu przyby�am,
{725}{824}ludzie z twojego obozu - Sayid,|Sawer, - oni mi nie ufaj�.
{844}{953}S�dz�, �e jestem tu tylko po to, �eby ich skrzywdzi�|i to tylko kwestia czasu kiedy odkryj�...
{954}{1034}- Nie pozwol�, �eby co� ci si� sta�o.|- Dzi�kuj�. Pozw�l mi sko�czy�.
{1102}{1175}To tylko kwestia czasu, kiedy|odkryj�, �e maj� racj�.
{1263}{1299}Nie powinni mi ufa�,
{1315}{1352}nadal dla niego pracuj�.
{1402}{1426}Dla Bena.
{1540}{1621}Wys�a� mnie tutaj, �ebym si� dowiedzia�a,|kt�re kobiety s� w ci��y.
{1707}{1730}Po co?
{1762}{1794}�eby�my mogli je zabra�.
{1799}{1847}Obieca�, �e nikomu|nie stanie sie krzywda.
{1853}{1925}- Obieca�? - Pos�uchaj, Jack...|- Jak mog�a�...
{1993}{2083}My�la�em, �e jeste� jedn�|z nas, wiedzia�em.
{2101}{2168}Chcia�a� si� dosta� na t�|��d� podwodna tak samo jak ja.
{2173}{2208}No c�, nie chcia�am.
{2229}{2278}I ty r�wnie�. Po prostu...
{2413}{2476}Chyba my�la�am, �e to|naprawd� si� wydarzy,
{2484}{2533}�e opu�cimy ta wysp�.
{2564}{2587}By�am...
{2613}{2669}By�am naiwna s�dz�c,|�e nam na to pozwoli.
{2678}{2765}Pozwoli... Ben by� na w�zku.
{2777}{2848}- Locke rozwali� t� ��d�.|- Tak?
{2994}{3074}Wi�c, jeste� tu tylko|dlatego, �e ci� przys�a�.
{3162}{3183}Tak.
{3269}{3305}Dlaczego mi teraz o tym m�wisz?
{3464}{3501}Ostatniej nocy z Sun,
{3526}{3576}widzia�y�my rozwijaj�ce|si� w niej dziecko
{3610}{3702}Je�li zostanie na tej wyspie,|za jaki� miesi�c obydwoje b�d� martwi.
{3850}{3945}�y�am marzeniami Benjamina|Linusa przez trzy lata
{3982}{4011}Trzy lata.
{4127}{4161}Pora si� obudzi�.
{4218}{4270}{y:b}T�umaczenie:|{y:i}PuZ (puz219)
{4365}{4481}{y:b}ZAGUBIENI|NOWE ODCINKI JU� W 2008 ROKU
{4529}{4601}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin