Lost - Missing pieces [06] Room 23.txt

(0 KB) Pobierz
{61}{160}{Y:B}LOST: ZAGUBIENI|BRAKUJ�CE KAWA�KI
{250}{270}{y:b}POK�J 23
{272}{299}Co si� dzieje?
{315}{337}Zrobi� to ponownie.
{337}{362}Co zrobi� ponownie?
{394}{417}Wiesz.
{425}{484}No c�, b�dziesz mu musia�a|powiedzie�, �eby przesta�.
{502}{532}Nie p�jd� tam.
{536}{567}Dobra. Ka� Beatrice.
{572}{645}Ona r�wnie� tam nie p�jdzie, Ben.|Ani nikt inny.
{649}{705}Nie chc� mu nawet przynosi�|jedzenia. Boja si�.
{713}{797}Pos�uchaj Ben, on szuka ojca.|Sprowad�my go z powrotem.
{798}{811}Nie.
{866}{933}To na twoj� odpowiedzialno��.|Jeste� jedynym, kt�ry chce go tutaj.
{933}{1022}Jacob go chce.|Jest wa�ny. Jest wyj�tkowy.
{1066}{1090}Jest niebezpieczny.
{1091}{1153}To tylko dziecko, Juliet. Tylko dziecko.
{1166}{1196}Tylko dziecko?
{1220}{1239}Chod� zobaczy�.
{1421}{1468}Jakie dziecko robi|co� takiego?
{1728}{1787}{y:b}T�umaczenie:|{y:i}PuZ (puz219)
{1878}{1994}{y:b}ZAGUBIENI|NOWE ODCINKI JU� W 2008 ROKU
{2042}{2114}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin