Lost - Missing pieces [07] Arzt & Crafts .txt

(1 KB) Pobierz
{62}{157}{Y:B}LOST: ZAGUBIENI|BRAKUJ�CE KAWA�KI
{213}{261}{y:b}ARZT i PRZEBIEG�O��
{367}{408}My�l�, �e s� kochankami.
{426}{460}Nie s�.
{563}{609}Patrzy na ni�, jak by byli.
{629}{683}Boone i Shannon s� rodze�stwem.
{705}{744}Sk�d wiesz?
{752}{792}M�wi� po korea�sku?
{830}{879}To tylko przypuszczenie.
{900}{1032}O co chodzi w tej przeprowadzce z pla�y do jaski�?|Idziecie do jaskini?
{1035}{1071}Oni nie m�wi� po angielsku, kole�.
{1111}{1170}Oh. A ty, idziesz?
{1176}{1211}Nie wiem, o czym m�wisz, stary.
{1221}{1286}M�wi� o jaskiniach.|Zamierzasz i�� do tych jaski�?
{1297}{1410}Jack i ten �ysy kole�,|i, uh, jak jej tam,
{1412}{1523}znale�li kilka jaski� i s�dz�,|�e powinni�my sie tam przenie�� z pla�y.
{1528}{1562}Wi�c, dlaczego nie powinni�my?
{1582}{1601}Dlaczego nie...
{1616}{1720}Dobra, po pierwsze, wilgo�.|W jaskiniach jest pe�no wilgoci.
{1725}{1853}Wilgo� rodzi bakterie, i przyci�ga insekty, kt�re|sk�adaj� jaja w naszych ustach gdy �pimy.
{1912}{2016}Wiem, �e mnie nie rozumiecie,
{2019}{2092}ale jest g�osowanie nad p�j�ciem do jaski�,
{2095}{2170}wy nie g�osujecie! Rozumiecie? Nie!
{2171}{2243}Hej, krzyczenie nad nimi, na pewno|nie u�atwi im zrozumienia.
{2243}{2351}Kole�, je�li Jack m�wi, �e to dobry pomys�,|mo�e powinni�my mu zaufa�.
{2367}{2427}Dlaczego? Powiedz mi. Bo jest lekarzem?
{2437}{2544}Czy to kwalifikuje go do dow�dztwa tutaj?|Sk�d wiemy, �e nie jest chory psychicznie?
{2555}{2587}Pozw�l, �e ci cos powiem.
{2613}{2778}Kt�rego� dnia by�em si� odla� w d�ungli i zobaczy�em|przebiegaj�cego Jacka p�acz�cego za tatusiem.
{2802}{2888}Dobra, �wietnie, �wietnie, id�cie do|jaski� kretyni, krzy�yk na drog�.
{2900}{2985}Zamierzam zosta� na pla�y z wszystkimi,|kt�rzy zamierzaj� prze�y�.
{3347}{3380}Widzimy si� w jaskiniach.
{3391}{3438}{y:b}T�umaczenie:|{y:i}PuZ (puz219)
{3487}{3603}{y:b}ZAGUBIENI|NOWE ODCINKI JU� W 2008 ROKU
{3651}{3723}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin