Lost - Missing pieces [09] Tropical Depression .txt

(2 KB) Pobierz
{63}{157}{Y:B}LOST: ZAGUBIENI|BRAKUJ�CE KAWA�KI
{208}{297}{y:b}TROPIKALNA DEPRESJA|Cze��, patrzysz na mnie...
{458}{482}Doktorze Arzt!
{568}{641}Hej, wi�c jak tam z wiatrami na jutro?
{675}{727}Uhm... Jutro, uhm...
{837}{864}Nie wiem.
{883}{908}Co?
{937}{1005}Nie jestem meteorologiem,|ucz� nauk �cis�ych w liceum.
{1010}{1079}Wszystkie te rzeczy, kt�re powiedzia�em|o sezonie monsunowym...
{1110}{1140}Poddaj� si�.
{1180}{1209}Jak to, poddaj� si�?
{1216}{1337}Chcia�em sie tylko dosta� na t� tratw�, opu�ci�|te ska�y i uratowa� nas wszystkich!
{1362}{1385}Dobra.
{1485}{1549}Tak, bez obaw. Rozumiem.
{1575}{1624}Zakocha�em si� w kobiecie z Australii.
{1655}{1692}Przez Internet.
{1703}{1751}Znaczy, �e nie widzieli�my|si� nawzajem przez jaki� rok.
{1751}{1808}Wyda�em wszystkie pieni�dze|na ten lot do Sydney.
{1825}{1875}Powinienem by� wys�a�|jej swoje zdj�cie.
{1875}{2017}Dobra, Powiedzia�em, �e jest mi przykro, My�la�em,|�e ju� to przerobili�my, �e to nie sprawia r�nicy.
{2024}{2062}Naprawd� my�la�em, �e co� nas ��czy.
{2088}{2150}Wi�c, gdy dotar�em do Sydney i...
{2179}{2239}j� zobaczy�em, wygl�da�a prze�licznie.
{2267}{2335}Zabra�em j� do najlepszej|restauracja, jak� znalaz�em.
{2384}{2414}Zam�wi�em jej homara.
{2472}{2520}A ona znikn�a.
{2535}{2578}Nigdy nie wr�ci�a do sto�u.
{2625}{2674}Nie pozwolili mi|nawet zwr�ci� homara!
{2779}{2817}A teraz najgorsza cze��.
{2877}{2912}Najgorsze jest to,...
{2925}{2970}�e mog�em tam sp�dzi� troch� czasu.
{2990}{3030}Sydney. Wiesz, barowe klimaty.
{3050}{3122}Wiesz co zrobi�em?|Zarezerwowa�em najbli�szy lot.
{3143}{3217}Oceanic, lot 815.
{3234}{3267}Wiesz co?
{3282}{3358}Naprawd� chcia�bym ci wsp�czu�, ale...
{3364}{3399}wiesz co, rozgl�dnij si�.
{3406}{3489}Ka�dy na tej wyspie|ma histori� jak twoja.
{3502}{3536}My�lisz, �e kto� z|nas chce tu by�?
{3536}{3580}Nie, Wiem, nikt nie chce, Ja...
{3617}{3682}Przepraszam, �e k�ama�em na temat pogody.
{3745}{3774}Nie ma sprawy.
{3794}{3828}Tratwa jest uko�czona,
{3838}{3882}wydostaniemy si� st�d|i sprowadzimy pomoc.
{3882}{3920}Dasz rad�, wiem, �e dasz rad�.
{3920}{4005}A ja b�d� pierwszym machaj�cym na|powitanie, gdy b�dziesz wraca�.
{4007}{4052}Dobra kolego, trzymaj si�.
{4077}{4123}{y:b}T�umaczenie:|{y:i}PuZ (puz219)
{4173}{4289}{y:b}ZAGUBIENI|NOWE ODCINKI JU� W 2008 ROKU
{4337}{4409}.:: Napisy24 - Nowy Wymiar Napis�w ::.|Napisy24.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin