Samozwaniec_Magdalena_-_Na_ustach_grzechu.BLACK.pdf

(263 KB) Pobierz
8900681 UNPDF
M AGDALENA S AMOZWANIEC
N AUSTACHGRZECHU
Datawydania:1979
8900681.002.png
SPISTRE ´ SCI
SPISTRE ´ SCI ............................ 2
Rozdziałpierwszy .......................... 5
Rozdziałdrugi ...........................11
Rozdziałtrzeci ...........................16
Rozdziałczwarty ..........................22
Rozdziałpi˛aty ...........................28
Rozdziałszósty ...........................34
Rozdziałsiódmy ...........................40
2
8900681.003.png
Rozdziałósmy ...........................50
Rozdziałdziewi˛aty ..........................55
Rozdziałdziesi˛aty ..........................61
Rozdziałjedenasty ..........................69
Rozdziałdwunasty ..........................74
Rozdziałtrzynasty ..........................80
Rozdziałczternasty .........................86
Rozdziałpi˛etnasty ..........................92
Kr˛egowata—Jakbynapisałapowie´s´cwspółczesn˛aHelenaMniszek ......104
Posłowie ..............................108
3
8900681.004.png
Moimniedo´scignionymideałom:
autorceTr˛edowatej,
autorowiSzalonejSielanki,
autorcePani˛atkaiautorceHoryniec
8900681.005.png
Rozdziałpierwszy
Sło ´ ncezachodziłoniespokojnietegowieczora, ´ sl˛acostatniespojrzenieswychpro-
mieninastarybórlitewski,któryton˛ałcaływodblaskachmgłyzłocistej,silnej,wci˛a-
gaj˛acwsiebiejejbezmiart˛esknotywprostdziewiczej.
Ciszabyła,tylkogdzieniegdzie,jakechodnia,którygdzie´suleciał(wpowietrze
niebytu),odzywałysi˛ejeszczeszmerypokrzykuj˛acychpastuchówip˛edzonegonamaj-
danybydła.Ptakijednakmilczały,chc˛acwidocznieuszanowa´ct˛ecisz˛e,wktórejFebus
nazłotymrydwaniepo´spieszawza´swiaty.
5
8900681.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin