In Bruges.txt

(51 KB) Pobierz
{1386}{1479}Po tym, jak ich zabi�em|wrzuci�em bro� do Tamizy,
{1481}{1558}umy�em r�ce|w toalecie w Burger Kingu,
{1560}{1623}i wr�ci�em do domu|w oczekiwaniu na dalsze instrukcje.
{1648}{1725}Nied�ugo p�niej|otrzyma�em wskaz�wki.
{1737}{1816}"Wypierdala� z Londynu,|pojeby".
{1818}{1856}"Zasuwajcie do Brugii."
{1894}{1964}Ni chuja nie wiedzia�em|gdzie jest ta Brugia.
{2061}{2099}W Belgii.
{2188}{2211}Brugia to zadupie.
{2213}{2246}Brugia to|nie zadupie.
{2248}{2272}Brugia to zadupie.
{2274}{2322}Dopiero co|kurwa wysiedli�my.
{2324}{2393}Mo�e wstrzymajmy si� z ocen�|dop�ki nie zobaczymy jej na w�asne oczy?
{2395}{2432}Wiem, �e to|b�dzie zadupie.
{3115}{3145}Pipid�wa.
{3276}{3380}Maj� pa�stwo rezerwacj� na dwa pokoje|na nazwiska Cranham i Blakely?
{3382}{3458}Tak. Nie, mamy|jeden pok�j.
{3473}{3533}Podw�jny.|Zarezerwowany na dwa tygodnie.
{3553}{3586}Dwa tygodnie!
{3602}{3629}Macie mo�e|jeszcze jeden pok�j?
{3631}{3668}Niestety|mamy komplet.
{3670}{3741}Na �wi�ta|wsz�dzie jest komplet.
{3923}{3957}Bardzo �adny.
{3959}{3996}M�wi� serio,|nie mo�emy tu zosta�.
{3998}{4043}Musimy tu zosta�|dop�ki nie zadzwoni.
{4045}{4077}A je�li zadzwoni|dopiero za dwa tygodnie?
{4079}{4118}To zostaniemy tu|na dwa tygodnie.
{4120}{4211}Dwa tygodnie? Kurwa, w Brugii?|W takim pokoju?
{4213}{4252}Z tob�? Nie ma mowy!
{4254}{4319}Ray, g�upio mi|to m�wi�...
{4321}{4377}Co g�upio|ci m�wi�?
{4379}{4420}No wiesz...?
{4482}{4526}Wykrztu� to, kurwa.
{5400}{5454}Uwa�asz, �e|to w porz�dku?
{5456}{5504}Co w porz�dku?
{5506}{5583}Wiesz, p�yn��|��dk�, podziwia� widoki.
{5600}{5645}Tak w�a�nie uwa�am.
{5682}{5731}M�wi� na to "zwiedzanie."
{5966}{6005}Sp�jrz.
{6087}{6170}To by�y szpital.|Z XI wieku.
{6240}{6299}Brugia to najlepiej|zachowane �redniowieczne miasteczko
{6301}{6358}w ca�ej|Belgii.
{6885}{6941}Idziesz na g�r�?|Co jest na g�rze?
{6967}{7006}Widok.
{7008}{7098}Widok czego? Tego, co na|dole? St�d te� wida�.
{7100}{7204}Ray, jeste� najgorszym|turyst� na �wiecie.
{7206}{7287}Ken, dorasta�em w Dublinie.|Kocham Dublin.
{7289}{7376}Jakbym mieszka� na farmie i by�|upo�ledzony, mo�e by mi si� tu podoba�o.
{7378}{7429}Ale tak nie jest.
{7732}{7783}Pozb�d� si�|drobniak�w.
{7785}{7858}2,2.50, 4,
{7860}{7991}4.10, 4.20, 4.30,|4.40, 4.50, 4.60,
{7993}{8047}4.70,
{8049}{8085}4.80,
{8119}{8162}4.90.
{8218}{8271}Wystarczy 4.90?
{8273}{8318}Wej�cie kosztuje 5 euro.
{8350}{8406}Daj spok�j,|to tylko 10 cent�w.
{8408}{8441}5 euro za wej�cie.
{8714}{8747}Jak w pracy?
{8749}{8773}�wietnie.
{9644}{9680}Podoba mi si� tu.
{10348}{10407}By�e� na szczycie|wie�y?
{10409}{10492}No. Nie warto.
{10494}{10568}Naprawd�? W przewodniku pisz�,|�e trzeba to zobaczy�.
{10594}{10653}C�,i tak|tam nie wejdziecie.
{10655}{10693}Co prosz�? Dlaczego?
{10695}{10789}Tam s� strasznie kr�te schody.|M�wi� serio.
{10791}{10851}Do czego|zmierzasz?
{10867}{10916}Do czego|zmierzam?
{10918}{10975}Jeste�cie|grubymi �winiami!
{10977}{11013}Czekaj no...
{11188}{11236}Daruj sobie, grubasie.
{11466}{11546}Jeste�|potworem. Potworem!
{11587}{11632}O co posz�o?
{11657}{11689}Chyba tam nie id�.
{11691}{11773}Hej, ja bym tam nie|szed�. Strasznie tam w�sko.
{11775}{11824}Dymaj si�, skurwielu!
{11904}{11948}Amerykanie, co?
{12061}{12138}To rozumiem.|Normalne wakacje.
{12140}{12176}Jedno gejowskie piwo|dla mojego kumpla geja,
{12178}{12242}i jedno normalne dla mnie,|bo jestem normalny.
{12270}{12304}Takie �ycie.
{12306}{12368}Nie b�dziemy si�|tu upija�.
{12378}{12423}B�dziemy spokojnie zwiedza�,|tak jak powiedzia�,
{12425}{12488}i czeka� na telefon|z dalszymi instrukcjami.
{12490}{12536}Ja te�|tak uwa�am.
{12538}{12600}Poczekamy dzie�,|g�ra dwa.
{12614}{12670}Potem zn�w sprawdzimy papiery, i|je�li dalej nic nie znajdziemy,
{12672}{12750}zadzwonimy i powiemy: "Harry,|dzi�ki za wycieczk� do Brugii,
{12752}{12810}"mi�o by�o, �adne|domki i w og�le,
{12812}{12877}/"ale wracamy do Londynu,|bo chcemy ukry� si� w kraju,
{12879}{12933}/"gdzie nie wszystko|jest jak pierdolona czekolada."
{12935}{13019}Moim zdaniem powinni�my|spokojnie pozwiedza�, tak jak powiedzia�,
{13035}{13103}i poczeka� na|telefon od niego.
{13176}{13241}Nawet nie wiesz,|�e si� ukrywamy.
{13282}{13317}O czym ty m�wisz?
{13319}{13374}Nawet nie wiesz,|�e mamy tu robot�.
{13376}{13424}Robot�?|No.
{13426}{13463}Tutaj, w Brugii?|No.
{13465}{13522}Tutaj, w Brugii, robot�?|No.
{13540}{13580}Dlaczego? Co|dok�adnie powiedzia�?
{13582}{13616}W sumie to nic|nie powiedzia�.
{13618}{13688}To czemu tak m�wisz?|Ja tak nie my�l�.
{13690}{13760}Bo to troch� za|bardzo wyszukane, no nie?
{13762}{13823}"Ukryj go."|"Gdzie mam go ukry�? "
{13825}{13894}/"Ukryj go kurwa|w Brugii."
{13929}{13980}Mo�esz si� ukry�|w Croydon.
{14064}{14097}Albo Coventry.
{14231}{14281}To troch�|zbyt wyszukane.
{14386}{14419}Ale nie mamy|broni.
{14421}{14476}Harry mo�e j� sko�owa� wsz�dzie.
{15010}{15061}Nie zadzwoni dzisiaj.
{15222}{15272}Nie zadzwoni dzisiaj.
{15310}{15347}Chod�my gdzie�.
{15349}{15395}Gdzie?|Do pubu.
{15397}{15421}Nie!
{15863}{15908}Chod�, poogl�damy no te...
{15910}{15974}Wszystkie �redniowieczne|domki i takie tam.
{15976}{16061}Wieczorem wygl�daj� lepiej|ca�e o�wietlone.
{16169}{16195}Tak!
{16422}{16494}Tam jest|Muzeum Gruuthuse.
{16496}{16545}Maj� �mieszne|nazwy, prawda?
{16547}{16583}Tak, Flamandzki.
{16611}{16679}Pisz� tu: "Belgowie dwukrotnie|udzielali schronienia angielskim kr�lom
{16681}{16750}skazanym na �mier�,|w 1471 i 1651."
{16752}{16808}Nienawidzi�em historii,|a ty?
{16810}{16867}Wszystkie te rzeczy,|kt�re ju� si� wydarzy�y.
{16869}{16915}Co oni tam|robi�?
{16917}{16980}Filmuj� co�.|Filmuj� kar�y!
{17017}{17044}Ray!
{17107}{17216}W tej scenie|masz chodzi� jak ma�a cicha myszka, dobrze?
{17296}{17343}Ok? �wietnie.
{17420}{17452}Ray, chod�my.
{17454}{17522}Zje�d�aj,|filmuj� kar�y.
{17556}{17633}O Bo�e!|Popatrz na ni�.
{17635}{17671}Jest wspania�a!
{17673}{17702}Ray, powinni�my|i��.
{17704}{17740}Odpierdol �esz si�!
{17742}{17833}To najlepsza rzecz|w Brugii. Ty i twoje zabytki.
{18421}{18449}Cze��.
{18514}{18577}M�wisz po angielsku?|Nie.
{18609}{18674}M�wisz.|Wszyscy m�wi�.
{18676}{18739}Po co|filmujecie kar�y?
{18741}{18821}To du�ski film.|Akcja rozgrywa si� we �nie.
{18846}{18904}To pastisz filmu Nicholasa|Roega "Nie ogl�daj si� teraz".
{18906}{18953}Nie tyle pastisz, co...
{18978}{19063}"Ho�d" to za mocno powiedziane.|"Lekki uk�on"?
{19121}{19176}Nie�le m�wisz|po angielsku.
{19287}{19352}Wielu kar��w|pope�nia samob�jstwo.
{19413}{19467}Nieproporcjonalna liczba.
{19481}{19552}Herv� Villechaize,|z "Wyspy Fantazji".
{19584}{19651}Kto� z|ekipy "Bandyt�w Czasu".
{19653}{19731}My�l�, �e smutno|im �e,
{19763}{19805}s� tacy|mali i w og�le.
{19807}{19869}Ludzie patrz� na nich|i �miej� si�.
{19871}{19949}Przezywaj� ich.|Wiesz, "kurdupel."
{19992}{20087}Brakuje mi jeszcze takiego|jednego kar�a, nie pami�tam.
{20115}{20182}Nie tego od R2-D2.|Nie, on jeszcze �yje.
{20215}{20326}Mam nadziej�, �e tw�j karze� si� nie zabije.|Zjeba�oby to ca�� scen�.
{20343}{20403}Nie lubi, jak si� na niego m�wi|karze�. Woli "mikrusa."
{20405}{20462}O to w�a�nie|mi chodzi!
{20464}{20539}Ludzie nazywaj� ci� kar�em|a ty chcesz, �eby m�wili mikrus.
{20541}{20609}Nic dziwnego, �e|chcesz sobie paln�� w �eb!
{20651}{20716}Mam na imi� Ray. A ty?|Chloe.
{20775}{20815}Jak przeszed�e�|przez ochron�?
{20817}{20897}Prze�lizganie si� przez ochron�|to moja praca.
{20899}{20922}Jeste� kieszonkowcem?
{20924}{20973}Nie.
{20975}{21022}Dobry dowcip.
{21046}{21073}Nie.
{21092}{21159}Powiem ci, kim jestem|jutro przy kolacji.
{21548}{21576}Kurwa.
{21888}{21931}Zajebi�cie.
{22197}{22240}Pan Blakely?
{22242}{22330}Tak. Nie, pan Cranham.|Nie. Tak. Pan Blakely.
{22400}{22445}Ma pan wiadomo��.
{22571}{22597}Cholera!
{22618}{22695}Primo, dlaczego was nie ma w hotelu,|kiedy kurwa macie by� w hotelu?
{22697}{22771}Secundo, dlaczego ten hotel|nie ma kurwa telefon�w z sekretark�
{22773}{22839}i musz� zostawia�|wiadomo�ci u pierdolonej recepcjonistki?
{22841}{22911}Tertio, lepiej kurwa tu b�d�cie|kiedy jutro zadzwoni�
{22913}{23012}albo kurwa|po�a�ujecie. Harry.
{23906}{23964}Ga� kurwa|�wiat�o!
{23966}{24003}Sorry, Ken.
{24005}{24056}I b�d�|kurwa cicho!
{24132}{24174}Kto� tu ma humory.
{24521}{24547}Nigdy|nie zgadniesz.
{24549}{24599}Zamkniesz|wreszcie ryj i si� po�o�ysz?
{24601}{24640}Przepraszam.
{24748}{24820}Musz� wyj��|szk�a kontaktowe.
{24991}{25026}W sumie,
{25028}{25063}obali�em
{25095}{25164}pi�� piw lanych|i sze�� butelek.
{25201}{25303}Nie. Sze�� lanych|i siedem butelek.
{25305}{25369}I wiesz co?|Nawet si� nie najeba�em!
{25510}{25563}Nie zgadniesz, Ken.
{25603}{25654}Ken, nie zgadniesz.|Co?
{25656}{25683}Jutro wieczorem|mam randk�.
{25685}{25711}Moje gratulacje.
{25713}{25739}Z dziewczyn�.
{25741}{25772}Mo�esz w ko�cu|zgasi� �wiat�o?
{25774}{25843}Jestem w Brugii dopiero dzie�|a mam randk� z dziewczyn� z planu filmowego,
{25845}{25894}belgijskiego planu.
{25925}{25985}Kr�c� film|o karle.
{26426}{26452}Prosz� pani?
{26473}{26500}Marie?
{26579}{26685}Przepraszm za wczorajsz� wiadomo��.|Cz�owiek, kt�ry j� zostawi� to kawa�...
{26720}{26768}Kawa� z niego...
{26782}{26809}Chuja?
{26837}{26885}Tak. Kawa� chuja.
{26964}{26993}Dobry.
{27216}{27264}Harry dzwoni� wczoraj wieczorem.
{27279}{27316}Przegapili�my.
{27383}{27442}Du�o przeklina,|no nie?
{27471}{27544}Dzi� zostajemy w hotelu.|Cho�by nie wiem co.
{27620}{27652}Chyba �e...
{27749}{27787}Chyba �e co?
{27789}{27903}Chyba �e jeden|z nas zostanie.
{27972}{28036}I kto to niby|ma by�, Ray?
{28038}{28071}My�la�em, �e nie|podoba ci si� w Brugii.
{28073}{28116}Nie podoba mi si�,|to zadupie.
{28118}{28209}Ale, jak ju� m�wi�em,|mam randk� z Belgijk�
{28211}{28308}z planu filmowego, o|czym te� wspomina�em.
{28416}{28481}Nie wpakuj si�|tylko w k�opoty.
{28483}{28534}Nie wychylamy si�.
{28549}{28638}Dzi� rano,|i po po�udniu,
{28640}{286...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin