Pytania młodsze 2012.pdf

(64 KB) Pobierz
Konkurs Wiedzy Biblijnej 2012 Etap I – szkoła podstawowa
Imię …………………………………………………
Klasa …………………………………
Nazwisko …………………………………………
Zbór ………………………………….
Suma punktów wynosi 100.
1. Napisz co stworzył Bóg w kolejnych dniach:
(7pkt)
Dzień 1 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dzień 2 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dzień 3 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dzień 4 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dzień 5 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dzień 6 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dzień 7 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Jakie dwa szczególne drzewa rosły w ogrodzie Eden?
(2pkt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Na jakie odnogi rozdzielała się rzeka wypływająca z Edenu? Zaznacz wszystkie prawidłowe odpowiedzi .
(4pkt)
a) Kusz
d) Piszon
g) Dunaj
j) Asyria
b) Chawila
c) Wisła
e) Tygrys
f) Gichon
h) Eufrat
i) Nil
k) Jordan
l) Chiddekel
4. Połącz za pomocą strzałki istotę (osobę) znajdującą się z lewej strony z fragmentem słów z prawej strony,
które Bóg do niej powiedział. (3pkt)
a) Wąż
1) Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci ...
b) Kobieta
2) …przeklęta będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po
wszystkie dni życia swego! ...
c) Mężczyzna
3) …ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą …
5. Pan Jezus przyszedł do Jana Chrzciciela z Nazaretu, aby dać się ochrzcić. Napisz z jakiej krainy i miasta
przychodzili pozostali ludzie do Jana Chrzciciela, aby dać się ochrzcić? (2pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1
6. W jakiej postaci zstąpił Duch na Pana Jezusa? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Odpowiedz na poniższe pytania: (4pkt)
a) W jakie miejsce przyprowadził Duch Pana Jezusa bezpośrednio po chrzcie?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Ile czasu Pan Jezus tam przebywał?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Co się tam działo z Panem Jezuem? (podaj dwie informacje)
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Po jakim wydarzeniu Pan Jezus wrócił do Galilei? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Co robiły niżej wymienione osoby w momencie, gdy Pan Jezus je powoływał? (5pkt)
- Szymon …………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Jakub
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Lewi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Jan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Andrzej …………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Co robiła teściowa Szymona po uzdrowieniu przez Pana Jezusa? (1pkt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. W jakim mieście czworo ludzi przyniosło sparaliżowanego człowieka i przez otwór w dachu spuściło go na
łożu? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. Co wyjątkowego uczynił Dawid za czasów arcykapłana Ebiatara? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Wymień dwunastu apostołów: (6pkt) – ocenianych jest tylko pierwszych dwanaście wymienionych imion
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Kiedy goście weselni będą pościć? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2
15. O kim Pan Jezus powiedział, że są mu bratem, siostrą i matką?(1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Jakie pytanie zadali Faryzeusze i Herodianie Panu Jezusowi? (2pkt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jaką otrzymali odpowiedź od Pana Jezusa?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. Jaki trzeba spełnić warunek, aby otrzymać to, o co się modlimy? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. Kto według Pana Jezusa wrzucił najwięcej do skarbnicy? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Kto na osobności pytał o znaki końca świata? (1pkt)
a) wszyscy uczniowie
c) młodzieniec
b) Piotr, Jakub, Jan, Andrzej
d) członek Rady Najwyższej
20. Za ile można było sprzedać olejek, którym niewiasta namaściła głowę Pana Jezusa? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
21. Jak nazywał się ogród na Górze Oliwnej do którego udał się Pan Jezus? (1pkt)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
22. Ile razy Piotr zaparł się Pana Jezusa? (1pkt)
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………
23. Uzupełnij informację o osobie, która niosła krzyż Pana Jezusa: (3pkt)
Imię (dwuczłonowe):……………………………………………………………………………………………………………
Imiona synów tej osoby………………………………………………………………………………………………………..
Co robiła ta osoba zanim wzięła krzyż Pana Jezusa:
…………….………….…………………………………………………………………………………………………………………….
24. Kogo Piłat wypuścił w dniu święta? (1pkt)
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
25. Co dano do picia Panu Jezusowi przed ukrzyżowaniem? (1pkt)
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
3
26. W przypowieści o siewcy Pan Jezus opisuje: cztery rodzaje gleby (podłoża), co się dzieje się z ziarnem na tej
glebie, ludzi których ta gleba przedstawia.
Polecenie:
Poniżej została przedstawiona tabelka, z której należy wybrać zdanie oznaczone literą, bądź cyfrą i wpisać
do tabelki z pustymi okienkami wg podanego przykładu. (3pkt)
Co się dzieje z ziarnem?
Jakich ludzi przedstawia gleba?
ziarno pada w miejsce gdzie
jest mało ziemi, szybko
wschodzi (kiełkuje), ale nie ma
korzenia i usycha spieczone
słońcem
Ludzie, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego
świata, przywiązanie do bogactwa i chęć
posiadania innych rzeczy powodują, że usłyszane
słowo jest w nich zaduszane i nie wydają plonu.
A
1
Ludzie, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają
owoc.
ziarno jest zjadane przez ptaki
B
2
ziarno jest zaduszane przez
ciernie i nie wydaje owocu
Ludzie, którzy usłyszeli słowo, ale zaraz po tym
przychodzi do nich szatan, który wybiera od nich to
słowo.
C
3
ziarno wschodzi (kiełkuje),
wzrasta i wydaje owoc
Ludzie, którzy usłyszeli słowo i przyjmują je z
radością, ale nie mają w sobie korzenia ,są nie stali
i gdy przychodzi ucisk, bądź prześladowanie dla
słowa są zgorszeni (oburzeni).
D
4
Rodzaj gleby (podłoża)
Co się dzieje z ziarnem?
Jakich ludzi przedstawia gleba?
droga
grunt skalisty
gleba na której rosną ciernie
C
1
ziemia dobra
27. Jak nazywał się człowiek, który prosił Piłata o wydanie ciała Pana Jezusa? (1pkt)
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
Z jakiej miejscowości pochodził ten człowiek?
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
28. Jak nazywały się kobiety, które przyszły do grobu namaścić Pana Jezusa? (1pkt)
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
29. Komu pierwszemu ukazał się pan Jezus po zmartwychwstaniu? (1pkt)
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….
4
819652855.029.png 819652855.030.png 819652855.031.png 819652855.032.png 819652855.001.png 819652855.002.png 819652855.003.png 819652855.004.png 819652855.005.png 819652855.006.png 819652855.007.png 819652855.008.png 819652855.009.png 819652855.010.png 819652855.011.png 819652855.012.png 819652855.013.png 819652855.014.png 819652855.015.png 819652855.016.png 819652855.017.png 819652855.018.png 819652855.019.png
 
30. Ilu osobom, według opisu zawartego w Ewangelii Marka, pomógł Pan Jezus w krainie Gerezańczyków? (1pkt)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31. Jak miał na imię mąż Herodiady? (1pkt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
32. Gdzie Pan Jezus nie mógł dokonać żadnego cudu? (1pkt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
33. Pan Jezus nakarmił dwukrotnie wielu ludzi. Uzupełnij tabelę dla obu przypadków. (3pkt)
Przykład jest wymyślony .
Ile uczniowie mieli jedzenia
Ilu było ludzi
Ile zebrali okruszyn
3 placki, 12 wróbli
Dwa tysiące kobiet
10 koszy
34. Co może pochodzić z wnętrza, z serca? Podaj 10 przykładów. (5pkt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
35. Z jakiego regionu (okolicy) pochodziła Greczynka, której córka miała ducha nieczystego? (1pkt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
36. Jakie ziarno jest najmniejsze ze wszystkich zasianych do ziemi nasion? (1pkt)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
37. Połącz
wyraz
z
pierwszej
kolumny
z
jego
tłumaczeniem.
(4pkt)
V Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił
V Otwórz się
V Miejsce Trupiej Czaszki
V Synowie Gromu
·
Golgota
·
Eloi, Eloi, lama sabachtani
·
Boanerges
·
Korban
38. Podaj treść wersetów: (24pkt)
I stworzył ………………… …………………………… na obraz ………………… . ………… ……………… …………………………
stworzył go . Jako …………………………………………… i …………………………………… ……………………………………… ich.
(I Mojżeszowa 1:27)
I spojrzał …………………… na …………………………………… co ……………………………, a było to ………………………………..
………………………… I nastał………………………………, i nastał ………………………………… - dzień
……………………………………. . (I Mojżeszowa 1:31)
5
819652855.020.png 819652855.021.png 819652855.022.png 819652855.023.png 819652855.024.png 819652855.025.png 819652855.026.png 819652855.027.png 819652855.028.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin