Maszyna Victoria.pdf

(3120 KB) Pobierz
Microsoft Word - 270B.i.........doc
Proszę postawić maszynę na stabilnym stole.
Uwaga:
Wiele mebli, podłóg (oraz innych powierzchni) pokryte jest lakierami lub farbami, które mogą zostać naruszone lub uszkodzone przez
gumowe stópki maszyny.
Może to prowadzić do powstania nie usuwalnych plam na powierzchni mebli.
Dlatego też, proszę podłożyć pod maszynę nie ślizgającą się podkładkę, która ochroni Państwa meble.
Maszyna ta spełnia wymagania ochronne iskrzenia wytycznych WU 89/336 EWG.
Serdeczne gratulacje!
Kupując ten model maszyny do szycia VICTORIA nabyli Państwo nowoczesne urządzenie wysokiej jakości.
Przed użyciem proszę dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.
Proszę przeznaczyć na to dostatecznie dużo czasu.
Dzięki temu uzyskają Państwo najlepszy przegląd funkcji i sposobu pracy maszyny, co ułatwi korzystanie z urządzenia i uwieńczy
pracę zadowalającymi wynikami.
Im lepiej się Państwo do korzystania z maszyny przygotują, tym skuteczniejsze będzie jej używanie.
Niniejsza maszyna do szycia skonstruowana jest wyłącznie do użytku domowego.
Proszę zachować zarówno tę instrukcję obsługi, jak i oryginalny karton!
Ważne wskazówki!
Przed pierwszym użyciem nowej maszyny do szycia VICTORIA proszę dokładnie zapoznać się z następującymi wskazówkami:
1. Z uwagi na pracującą igłę należy obsługiwać maszynę z odpowiednią ostrożnością i zachować szyte miejsce w polu widzenia!
2. Przed wymianą żarówki, igły, stopki, szpulki, płytki ściegowej oraz na czas zostawienia maszyny bez nadzoru i w czasie konserwacji
należy ze względów bezpieczeństwa odłączyć maszynę od sieci elektrycznej.
W powyższych przypadkach należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
3. Maksymalna dopuszczalna moc lampki wynosi 15 Wat. Maszyna wyposażona jest w dostępną w handlu wkręcaną żarówkę
(oznakowanie gwintu: E14).
4. Proszę stosować tylko oryginalny osprzęt i oryginalne części zamienne.
5. Należy używać rozrusznika nożnego LISHUI FOUNDER typu KD-2902
Napięcie: 220 – 240 V. 50 Hz Moc: 100 W
Klasa ochrony: II
Sijoita ompelukone tukevalle pöydälle.
Huom!:
Monet huonekalut ja lattiat (samoin kuin muut tasot) on päällystetty lakalla tai maalilla, jonka ainesosat voivat vioittaa tai pehmentää
ompelukoneen muovijalkoja. Huonekaluihin saattaa tulla pysyviä tahroja. Suojataksesi pöydän pintaa, laita ompelukoneen alle
liukumaton alusta.
Oheinen laite on EU-direktiivin 89/336/EEC mukainen.
Onnea!
Olet hankkinut laadukkaan ja modernin VICTORIA-ompelukoneen.
Lue ennen laitteen käyttöönottoa käyttöohje huolellisesti läpi. Varaa lukemiseen riittävästi aikaa, jotta saat parhaimman mahdollisen
kuvan laitteen toiminnasta. Tämä helpottaa tietäsi menestyksekkääseen ompeluun.
Mitä paremmin perehdyt ompelukoneesi toimintaan, sitä suunnitelmallisemmin voit käyttää sitä.
Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Säilytä sekä tämä käyttöohje että alkuperäinen pakkauslaatikko.
Tärkeitä ohjeita!
Ennen kuin käytät VICTORIA-ompelukonettasi, huomioi seuraavat ohjeet:
1. Käsittele konetta sen ylös ja alas liikkuvan neulan vuoksi varovaisesti. Älä koskaan nosta katsettasi ompelukohdasta!
2. Vedä pistoke pistorasiasta kun vaihdat koneeseen lampun, neulan, paininjalan, puolan tai pistolevyn, keskeyttäessäsi ompelun tai
huoltaessasi konetta!
3. Lampun maksimiteho on 15 wattia.
Ompelukoneessa on kierrekantainen lamppu (Kanta:E 14).
4. Käytä vain alkuperäistarvikkeita ja alkuperäisen kaltaisia varaosia.
5. Käytä ompelukoneessasi LISHUI FOUNDER –poljinta, tyyppiä KD-2902.
Nimellisteho: 220 - 240V. 50Hz Nimellisottoteho : 100W
Suojaluokka: II
~
- 1 -
~
Placera symaskinen på ett stabilt underlag.
Beakta följande:
Många möbler och golv (såväl som vissa uppställningsytor) är belagda med lacker eller färger som kan innehålla beståndsdelar som
kan angripa respektive mjuka upp gummifötterna under symaskinen. Detta kan leda till icke borttagbara fläckar på möblerna. Lägg
därför en halksäker matta under maskinen, för att den skall stå säkert och för att skydda bordsskivan.
Den här apparaten motsvarar radioskyddskraven för EG-riktlinjerna 89/336/EWG.
Gratulerar!
Med den här VICTORlA-modellen har du skaffat dig en högvärdig, modern och mycket användbar symaskin.
Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning.
Ta dig god tid till detta. Genom att göra det får du en bra överblick över funktioner och arbetssätt hos symaskinen och det ger dig ett
lättare och mer framgångsrikt arbete.
Ju mer du sätter dig in i manualen, desto bättre kan du utnyttja symaskinen.
Den här symaskinen är bara gjord för hushållsbruk.
Spara både den här bruksanvisningen och originalkartongen.
Viktiga råd!
Beakta noggrant de här råden innan du använder VICTORIA-symaskinen.
1. Använd symaskinen försiktigt pga. den upp- och nedgående nålen och håll alltid ögonen på systället!
2. Vid byte av glödlampa, nål, pressarfot, stygnplåt såväl som vid arbetspaus utan uppsikt eller vid underhållsarbete måste
symaskinen av säkerhetsskäl skiljas från elnätet.
Dra därför i dessa fall alltid ut nätkontakten ur vägguttaget.
3. Den maximalt tillåtna effekten för sylampan är 15 watt. Symaskinen är utrustad med en vanlig skruvglödlampa.
(Gängbeteckning: E 14)
4. Använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.
5. Använd en LISHUI FOUNDER fotpedal Typ KD-2902 till denna symaskin.
Märkspänning: 220 – 240 V. 50 Hz Märkeffekt: 100 W
Skyddsklass: II
~
Šicí stroj postavte na stabilní stůl.
Vezměte prosím na vědomí:
Mnoho nábytku a podlah (tak jako jiné odkládací plochy) je pokryto lakem nebo barvou, a ty mohou obsahovat složky, které mohou
rozleptávat nebo změkčovat gumové nohy. Toto může způsobit neodstranitelné fleky na Vašem nábytku. Položte proto pod Váš šicí
stroj protiskluzovou podložku-k jistému stání a k ochraně Vaší stolní desky.
Tento přístroj odpovídá požadavkům na odrušení podle směrnice ES 89/336 EWG.
Srdečné blahopřání!
S tímto modelem- VICTORIA jste získali kvalitní, moderní, velmi užitečný šicí stroj.
Před použitím si prosím návod k použití důkladně pročtěte.
Nechejte si na to dost času. Získáte tím nejlepší přehled o funkci a pracovním postupu šicího stroje, a tím se vykáže lehčí a úspěšná
práce.
Čím lépe se zapracujete, tím cílevědoměji můžete šicí stroj využít.
Tento šicí stroj je vyroben pouze pro potřebu v domácnosti.
Uschovejte si prosím návod k použití a také originální kartón!
Důležitá upozornění!
Dříve než použijete Váš šicí stroj- VIKTORIA, prosíme Vás, dbejte pečlivě následujících upozornění:
1. Obsluhujte stroj, kvůli nahoru a dolů se pohybující jehle, s odpovídající opatrností a mějte při práci místo šití stále na očích!
2. Pří výměně žárovky, jehly, patky, cívky stehové desky, tak jako při přerušení práce bez dohledu nebo při údržbě se šicí stroj musí
vypojit z elektrické sítě.
Vytáhněte proto v těchto případech vždy síťovou zástrčku ze zásuvky.
3. Maximálně přípustný výkon šicího osvětlení činí 15 wattů.
Šicí stroj je vybaven jednou běžnou šroubovací žárovkou.
(Označení závitu: E 14).
4. Používejte prosím jen originální příslušenství a originální náhradní díly.
5. Pro Váš šicí stroj používejte prosím spouštěcí pedál LISHUI FOUNDER typu KD-2902
Jmenovitý výkon: 220 – 240 V. 50 Hz Jmenovitý příkon: 100 W
Ochranná třída: II
~
- 2 -
SPIS TREŚCI
MASZYNA.....
Części podstawowe maszyny
Wyposażenie
1. PIERWSZE KROKI
Przed szyciem (dopływ prądu/oświetlenie) ..................................................................................... .............................. 10
Przedłużka wysięgu / szycie z wykorzystaniem wysięgu ............................................................... ............................... 11
Nawlekanie nici .............................................................................................................................. ............................... 12
Wyjmowanie bębenka i szpulki ...................................................................................................... ............................... 13
Wkładanie szpulki do bębenka ...................................................................................................................................... 13
Wkładanie bębenka w prowadnicę chwytacza ............................................................................... ............................... 14
Nawlekanie górnej nitki / Nawlekanie igły podwójnej ..................................................................... ............................... 15
Wyciąganie nitki dolnej .................................................................................................................................................. 16
Stabilność maszyny ...................................................................................................................................................... 17
2. MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA
Rozpoczęcie szycia ....................................................................................................................................................... 23
Zmiana kierunku szycia ................................................................................................................................................. 16
Stosowanie płytki do cerowania .................................................................................................... ................................ 19
Wymiana igły ................................................................................................................................................................. 20
3. KONSERWACJA I WSKAZÓWKI
Nastawianie:
napięcia nitki ....................................................................................................... .......................................................... 18
nacisku stopki ..................................................................................................... .......................................................... 19
Wykończenie szwu ........................................................................................................................................................ 24
Ścieg prosty .................................................................................................................................. ................................ 25
Ścieg zygzakowy ........................................................................................................................................................... 25
Szerokość ściegu ......................................................................................................................................................... 25
Obrzucanie brzegów ....................................................................................................................... .............................. 26
Szew elastyczny ............................................................................................................................................................ 26
Obrąbek kryty ...........................................................................................................................................................27-28
Przyszywanie guzików .................................................................................................................. ................................ 29
Przyszywanie brzegu do brzegu ................................................................................................... ................................ 29
Wszywanie suwaka ....................................................................................................................................................... 30
Obszywanie dziurek do guzików .................................................................................................... ............................... 31
Obrębianie ..................................................................................................................................................................... 32
Igła podwójna ................................................................................................................................ ................................ 33
Haftowanie .................................................................................................................................... ................................ 33
Watowanie linijką .......................................................................................................................... ................................ 34
Prowadnica obrąbka ..................................................................................................................... ................................ 34
Tablica materiałów, nici, igieł ........................................................................................................................................ 21
Wybór wzorów ściegów i tabela nastawień ................................................................................... ................................ 22
Czyszczenie i oliwienie .................................................................................................................. ............................... 35
Usuwanie usterek – Działania doraźne ......................................................................................................................... 36
- 3 -
SISÄLLYSLUETTELO
KONE
Koneen osat
Tarvikkeet
1. ALUKSI
Ennen ompelua (virransaanti/ompeluvalo) ................................................................................................................... 10
Lisätaso/vapaavarsi ...................................................................................................................................................... 11
Puolaus ........................................................................................................................................................................ 12
Puolan ja puolakotelon irrottaminen ............................................................................................................................. 13
Puolan asettaminen puolakoteloon .............................................................................................................................. 13
Puolakotelon asettaminen sukkulaan ........................................................................................................................... 14
Ylälangan pujottaminen / Langan pujottaminen kaksoisneulaan .................................................................................. 15
Alalangan nostaminen .................................................................................................................................................. 16
Koneen tasapainotus .................................................................................................................................................... 17
2. KÄYTTÖ
Ompelun aloittaminen .................................................................................................................................................. 23
Ompelusuunnan vaihtaminen ....................................................................................................................................... 16
Syöttäjän peitelevyn asentaminen ................................................................................................................................ 19
Neulan vaihtaminen ...................................................................................................................................................... 20
3. KONEEN HUOLTO
Langankireyden säätäminen ........................................................................................................................................ 18
Paininjalan puristuksen säätäminen ............................................................................................................................. 19
Ompelun päättäminen .................................................................................................................................................. 24
Suora ommel ................................................................................................................................................................ 25
Siksak ........................................................................................................................................................................... 25
Ommelleveys ................................................................................................................................................................ 25
Yliluottelu ...................................................................................................................................................................... 26
Jousto-ommel ............................................................................................................................................................... 26
Piilo-ommel ..............................................................................................................................................................27-28
Nappien ompeleminen ................................................................................................................................................. 29
Yhteenompelu .............................................................................................................................................................. 29
Vetoketjun ompeleminen .............................................................................................................................................. 30
Napinläpien ompeleminen ............................................................................................................................................ 31
Päärmeen ompelu ........................................................................................................................................................ 32
Kaksoisneula ................................................................................................................................................................ 33
Kirjonta ......................................................................................................................................................................... 33
Tikkausohjain ............................................................................................................................................................... 34
Saumanohjain .............................................................................................................................................................. 34
Kangas-lanka-neula –taulukko ..................................................................................................................................... 21
Ompeleet ja säätötaulukko ........................................................................................................................................... 22
Puhdistus ja voitelu ...................................................................................................................................................... 35
Toimintahäiriöt ja niiden korjaaminen ........................................................................................................................... 36
- 4 -
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
FÖR APPARATEN
Huvudbeståndsdelar
Tillbehör
1. FÖRSTA STEGET:
Innan man börjar sy(strömtillförsel/sybelysning) ........................................................................................................... 10
Stygnplåt / Friarmssömnad ........................................................................................................................................... 11
Spolning ....................................................................................................................................................................... 12
Uttagning av spolkapsel och spole ............................................................................................................................... 13
Isättning av spolen i spolkapseln .................................................................................................................................. 13
Sätta i spolkapseln ....................................................................................................................................................... 14
Trädning av övertråden / Trädning av tvillingnål ........................................................................................................... 15
Hämta upp undertråden ............................................................................................................................................... 16
Symaskinens stabilitet .................................................................................................................................................. 17
2. ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER:
Börja sy ........................................................................................................................................................................ 23
Ändra syriktning ............................................................................................................................................................ 16
Kontroll för införing av tyg.............................................................................................................................................. 19
Byta nål ........................................................................................................................................................................ 20
3. SKÖTSEL OCH TIPS:
Inställning:
av trådspänning ............................................................................................................................................................ 18
av pressarfottryck ......................................................................................................................................................... 19
Att avsluta sömmen ...................................................................................................................................................... 24
Raksöm ........................................................................................................................................................................ 25
Sicksack ....................................................................................................................................................................... 25
Stygnbredd ................................................................................................................................................................... 25
Överkasta ..................................................................................................................................................................... 26
Förstärkt raksöm .......................................................................................................................................................... 26
Osynlig fållsöm ........................................................................................................................................................27-28
Sy fast knappar ............................................................................................................................................................ 29
Fogsöm ........................................................................................................................................................................ 29
Sy fast blixtlås .............................................................................................................................................................. 30
Knapphål ...................................................................................................................................................................... 31
Sy osynlig fållsöm ......................................................................................................................................................... 32
Tvillingnål ..................................................................................................................................................................... 33
Brodera ........................................................................................................................................................................ 33
Linjal ............................................................................................................................................................................. 34
Fållning ......................................................................................................................................................................... 34
Tyg-tråd-nål-tabell ........................................................................................................................................................ 21
Mönsterval och inställningstabell .................................................................................................................................. 22
Rengöring och smörjning ............................................................................................................................................. 35
Avhjälpa fel – SKA GENAST ÅTGÄRDAS ................................................................................................................... 37
- 5 -
Zgłoś jeśli naruszono regulamin