Przydatne_narzedzia_pozycjonera.pdf

(2262 KB) Pobierz
236557634 UNPDF
236557634.001.png
© Copyright for Polish edition by Wydawnictwo ZloteMysli.pl
Data: 26.05.2009
Darmowa publikacja , dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
Tytuł: Przydatne narzędzia pozycjonera
Autor: Arkadiusz Podlaski
Skład: Magda Wasilewska
Korekta: Magda Wasilewska
Dystrybucja w Internecie, za zgodą Autora
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
236557634.002.png
SPIS TREŚCI
..............................................................................................4
1. Narzędzia do sprawdzania kluczowych informacji o
stronie
.....................................4
.................................................4
.................................................................................5
...........................................................................6
1.4. Sprawdź częstotliwość występowania słów na
.......................................7
......................................................................................7
.....................................................................................8
..............................................................................................8
..........................................................................................9
.......................................................................9
...........................................................................................9
.........................................................................................................10
......................................................13
........................................................................................15
................................................................................15
................................................................................................15
.............................................................................................16
................................................................................................17
..........................................................................................................19
................................................................................................19
......................................................................................................20
....................................................................................21
..................................................................................22
..............................................................................................................23
..............................................................................................24
...........................................................................................25
..............................................................................26
.............................................................................................27
................................................................................................28
..................................................................................................................28
........................................................................................28
..............................................................................................29
stronie
PRZYDATNE NARZĘDZIA POZYCJONERA— Arkadiusz Podlaski
Wstęp
str. 4
Wstęp
Pozycjonowanie i optymalizacja stron internetowych to dość szeroka
dziedzina. Każdy pozycjonuje swoją stronę nieco inaczej, w zależno-
ści od potrzeb. W „zawodzie” pozycjonera warto wykorzystywać
przeróżne narzędzia, które przyśpieszają i ułatwiają pracę. W tej
książce znajdziesz najbardziej przydatne programy, z których między
innymi ja korzystam. Oczywiście wykorzystuję tylko część z zaofero-
wanych tu rozwiązań. Mam jednak świadomość, że moje upodobania
co do ulubionych narzędzi nie muszą być takie jak Twoje. Dlatego też
sugeruję Ci przetestowanie zaprezentowanych tu narzędzi. Z pewno-
ścią wybierzesz takie, które najbardziej Ci odpowiadają. Zatem do
dzieła.
1. Narzędzia do sprawdzania kluczowych informacji
o stronie
1.1. Sprawdź, jak widzi Twoją stronę wyszukiwarka
Wyszukiwarka widzi strony w znacznie uproszczony sposób. Można
powiedzieć, że widzi sam tekst i to właśnie na podstawie tekstu ana-
lizuje każdą stronę. Wykorzystaj narzędzie Spider robot , które posłu-
ży Ci do sprawdzenia, w jaki sposób strona www jest widziana przez
robota wyszukiwarek.
Sprawdź, jak widzi Twoją stronę wyszukiwarka:
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski
Wstęp
PRZYDATNE NARZĘDZIA POZYCJONERA— Arkadiusz Podlaski
1. Narzędzia do sprawdzania kluczowych informacji o stronie
str. 5
1.2. Sprawdź stopień indeksacji
Aby sprawdzić stopień indeksacji dla naszej witryny, możemy użyć
polecenia site: . Większość wyszukiwarek obsługuje to polecenie. Na-
leży je wpisywać normalnie w polu danej wyszukiwarki. Schemat wy-
gląda tak:
site:www.jakas-strona.pl
Poniżej znajdziesz przykład dla domeny podlaski.net. Wyszukiwarka
na zapytanie dla tej domeny zwróciła 218 wyników, co oznacza, że
zostało zaindeksowanych 218 podstron dla tej domeny.
1.3. Sprawdź kreator stanu witryny
Jest to narzędzie udostępniane przez Google i dzięki niemu możemy
dowiedzieć się podstawowych informacji na temat naszej strony.
Kreator powie Ci, czy Twoja strona jest zaindeksowana w wyszuki-
warce Google oraz czy Googlebot może swobodnie przemierzać Two-
ją witrynę.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Arkadiusz Podlaski
236557634.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin