trening indywidualny dla pilkarzy.pdf

(175 KB) Pobierz
(Microsoft Word - trening indywidualny doskonal\271cy technik\352 specjaln\271.doc)
Ćwiczeniatechniczno–taktycznewformieścisłej,doskonalące
prowadzeniepiłki
przyjęciapiłki
uderzeniapiłki.
Doindywidualnegopodnoszeniaw/wumiejętności.
WćwiczeniachzamiastsłupkówmoŜemystosowaćinneprzedmioty:kamienie,gałęzieitp.
Początkowozwracamyuwagęnadokładnośćwykonania,późniejnadokładnośćiszybkośćwykonaniadanego
ćwiczenia.StosujemybardzoduŜąilośćpowtórzeńprawąilewąnogą.
3982668.001.png
POTRENINGUZAWSZESTOSUJEMYĆWICZENIAROZCIĄGAJĄCENAMIĘŚNIEDWUGŁOWEI
CZWOROGŁOWEUDAW3SERIACHPO15SEKKAśDANOGA!
3982668.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin