Trzy metry nad niebem.txt

(39 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1008}{}[ napisy zosta�y stworzone specjalnie na potrzeby w�asne - Z DEDYKACJ� DLA MOJEJ MAMUSI :* ]
{1387}{}TRZY METRY NAD NIEBE
{4374}{}- prosz� ci� !
{4403}{}- nie !
{4432}{}- prosz� ci� !
{4451}{}- powiedzia�am ci , �e nie !
{4492}{}- �winia
{4577}{}- jak chcesz to masz moje notatki , jak si� rozczytasz
{4785}{}- Dzie� dobry
{5684}{}- Giannetti ,
{5833}{} Servanti
{6093}{}i Lombardi
{6604}{}- Lombardi przeczytaj i przet�umcz
{6966}{}- " c�rka , gdzie prowadzisz stop� szybko poza zamek? "
{7114}{}- kto si� zabawia w t�umaczenie przez kom�rk�?
{7270}{}- Babi... wydaje mi si� ,�e Babi to nasza panna Cervasi, prawda ?
{7395}{}- Pani profesor to moja wina
{7423}{}- cisza !
{7510}{}- a wi�c Cervasi , widz� �e masz wielk� ochot� t�umaczy�, to zapraszam
{7612}{}- Pani profesor nie jestem przygotowana
{7679}{}- Cervasi...przynie� mi telefon i dzienniczek prosz�
{9288}{}- ile lat mi dasz?
{9331}{}- dlaczego si� tak wymalowa�a� ?
{9374}{}- musz� wydawa� si� starsza , bo dzi� wieczorem b�d� si� ca�owa�
{9433}{}- z kim ?
{9460}{}- z Andrea Balombi
{9486}{}- a wi�c ile lat mi dasz?
{9573}{}- nie wi�cej jak 14
{9632}{}- ale ja mam 14 lat
{9746}{}- poczekaj, troszk� tu i teraz wygl�dasz na 15
{9840}{}- ale jeste� dowcipna
{9903}{}- a teraz ?
{9935}{}- jeste� nienormalna , jak mama ci� zobaczy to ci� zabije !
{9990}{}- nie nudz , zobacz ,�e maj� wszyscy w szkole
{10105}{}- przyjedzie po ciebie Ricco ?
{10151}{}- nie , pok��cili�my si�
{10215}{}- lepiej
{10268}{}- 30 , 31 , 32 , 33 ...36
{10677}{}- no ,jasne nie chc� by� z tob� , tylko chodzi mu o sex
{10768}{}- wystarczy ,�e mi to bardzo odpowiada
{10910}{}- 44 , 45 , 46 ...
{11106}{}50 wygra� Step
{11360}{}- do nast�pnego...
{11405}{}- licz na to
{11441}{}- wpadniesz p�niej do mnie ?
{11523}{}- by� mo�e ...
{11563}{}- Hej Step , mam problemy
{11615}{}- jakie?
{11651}{}- wczoraj wieczorem grali�my przeciw Necci i Ferroni ,
{11730}{}       przegrali�my..
{11778}{}- co ja mam zrobi� Step , nie mam kasy , co kurwa mam zrobi� ?
{11842}{}- zrozumia�em , co chesz ?!
{11896}{}- potrzebuj� 300 euro , je�li masz ?
{11996}{}- nie , nie mam 300 euro Pollo ....
{12071}{}kurwa , zawsze musisz si� miesza� w tarapaty
{12115}{}- ch�opaki , jedziemy do Gianny
{12162}{}- jedziemy ,jedziemy
{12213}{}zobaczymy co tam si� kr�ci
{12342}{}- co robisz , jedziesz ?
{12373}{}- nie, dziekuj� !
{13046}{}- przepraszam ,ale to ulubiony fotel mojego ojca ,jak si� zniszczy to mnie zabije
{13163}{}- przyjecha� ?
{13180}{}- tak
{13211}{}- id�
{13303}{}- fantastycznie , Andrea ,�e ty te� tu jeste�
{13532}{}- szcz�ciara..
{13582}{}- nie wiem czy taka szcz�ciara ,musi mnie jeszcze przeprosi� za poprzedni wiecz�r
{13915}{}- Babi ... Babi ,
{14027}{}- co musz� zrobic �eby� mi wybaczy�a ?
{14153}{}- jeste� taka pi�kna , szkoda marnowa� ten wiecz�r na k��tnie
{14247}{}- ja lubi� si� k��ci�
{14326}{}- nie , jeszcze ci nie przebaczy�am
{14378}{}- ah , tak m�wi� wszystkie kobiety
{14456}{}- ja nie jestem jak wszystkie kobiety
{14677}{}- przyszed� tw�j brat
{14794}{}- m�j brat ma 3,5 roku
{14987}{}- kt�ry z was to m�j brat ?
{15026}{}- ja - nie , ja - jeste�my bli�niakami
{15061}{}- nie , nie to ja
{15108}{}- jeste� prawdziw� �wini�
{15140}{}- spokojnie , jeste�my grzecznymi ch�opcami
{15189}{}- ch�opaki prosz� was .... ja nie mog�
{15217}{}- Dobry wiecz�r
{16334}{}- Wszystkiego najlepszego
{16718}{}- a to co...
{17046}{}- co kurwa chcesz ?
{17116}{}- moj� torebk�
{17150}{}- we� j� sobie
{17186}{}- nie mog� bo pewna �winia ma j� w r�ce
{17265}{}- we� , wystraczy poprosi�
{17329}{}- wiesz , �e si� nie grzebie w torebce kobiety , mama ci nie m�wi�a ?
{17417}{}- ja nie gadam z mam� , ale ty za to powinna� pogadac ze swoj� ,
{17529}{}    nie mo�liwe ,�e wypuszcza ci� na imprez� z 50 e.
{17583}{}- to by�a moja tygodni�wka
{17610}{}- by�a
{17630}{}- �wina
{17699}{}- kiedy sko�czysz w�� portfel do �rodka
{17742}{}- poczekaj , s�uchaj skoro nie masz juz swojej tygodni�wki
{17827}{}     to mo�e jutro jemy co� razem , p�ac� ja
{17897}{}- nie dzi�kuj�
{18430}{}- cze��
{18492}{}- znamy si� ?
{18532}{}- wydaje mi si� , �e tak
{18573}{}- Babi chcesz co� do picia ?
{18601}{}- tak , kieliszek szampana , dzi�ki
{18665}{} kieliszek szampana , po�piesz si�
{18703}{}- daj spok�j , ja mu nalej�
{18875}{}- dzi�kuj�
{18901}{}- ups , przepraszam bardzo
{19003}{}- co si� kurwa �miejesz , e , co si� �miejesz ?!
{19121}{}- przesta� , postaw mnie , zostaw mnie !!!
{19265}{}- sorry , gdzie �azienka ?
{19291}{}- u g�ry
{19317}{}- Roberta...
{19415}{}- co si� sta�o ?
{19440}{}- s�uchaj , dzwonimy na policj�
{19500}{}- zostaw mnie , zostaw mnie , pomocy!!!
{19630}{}- przepraszam bardzo
{19682}{}- nie , nie , za p�no , to ju� si� sta�o
{19770}{}- za zimna ? poczekaj , poczekaj zaraz b�dzie cieplejsza
{19935}{}- peda� !!!
{20046}{}- ch�opaki zadzwonili po policj� !
{20300}{}- Step ! Step ! s�uchaj szybko ,spadamy , kto� zadzwoni� na policj�
{20399}{}- wys�usz si�
{20438}{}- spierdalaj !!!
{20679}{}- wiem kto zadzwoni� po policj�
{21005}{}- dlaczego nie przyszed�e� interweniowa� jak ten czubek wsadzi� mnie pod prysznic ?
{21100}{}- dlatego , �e dzwoni�em na policj�
{21168}{}- wiesz , tak naprawd� si� dobrze bawi�em
{21229}{}gdyby nie oni by�oby tak jak zwykle - sztywnie
{21293}{}- nies�dz� , �e Roberta mysli tak samo jak ty
{21347}{}- zrozumie za par� lat ..
{21581}{}- to ci psychole!
{21759}{}- kurwa ! rozwalaj� samoch�d mojego ojca!!!
{21986}{}- daj , szybciej!!!
{22029}{}- ch�opaki prosz� was , koniec !
{22219}{}- prosz�....
{22263}{}- ok, chc� si� zabawi�, to teraz b�d� to mieli skurwysyny!!!
{23261}{}- ok ?
{23847}{}- Ej, zawieziesz mnie do domu ?
{23886}{}- tak , za chwil� , poczekaj
{23961}{}- co kurwa zrobi�e� ? e...?
{24084}{}- dzwonisz na policj�
{24119}{}- zostaw go tch�rzu !!!!
{24214}{}- pomocy , pomocy !!!
{24270}{}- chod� tu !
{24304}{}- pomocy....
{24398}{}- prosz� was , pom�cie nam , on go zabije!!!
{24533}{}- chod� tu...
{24566}{}- spokojnie!!!
{24654}{}- o Bo�e !!!
{24731}{}- wrcaj tu skurwysynie!!!
{24782}{}- zg�osimy to na policji, wiesz!!!
{24902}{}- mia� okulary , wiesz �e zdepta�e� mu okulary?
{25139}{}- a ja jak wr�c� do domu ?
{25172}{}- a problemy twoje
{25230}{}- daj mi wsi���
{25293}{}- ale jak to ? nie obrzydza�em ci� ? a teraz chcesz jecha� ze mn�
{25391}{}         by�oby za �atwo
{25738}{}- cze�� pi�kna , podwie�� ci�?
{25783}{}- ej , masz 2 sekundy na znikni�cie
{25844}{}- jed�
{25939}{}- wsiadaj
{26317}{}- zobacz , �e ju� dojechali�my wi�c mo�esz si� odczepi� ju� ode mnie
{26388}{}- przepraszam , ale ba�am si� , ty strasznie prowadzisz!
{26486}{}- o nie , to moi rodzice !
{26559}{}- Babi co si� sta�o ?
{26607}{}- Babi powiedzia�am ci z 1000 razy, �e nie ch� �eby� je�dzi�a na motorze!
{26676}{}      ale co si� sta�o ? gdzie masz sukienk� ?
{26734}{}- moja sukienka...
{26755}{}- a twoja siostra gdzie ?!
{26807}{}- nie wiem mamo , naprawd� to ja ....
{26907}{}- cze�� mamo
{27026}{}- oh Daniella ,.... wsiadajcie do auta obie!
{27103}{}- to by� fantastyczny wiecz�r
{27138}{}- do auta natychmiast
{27198}{}- szybko
{27570}{}- Dzie� dobry
{27593}{}- cze��
{27687}{}- wiesz , nie mog� zrozumie� jak mo�na wr�ci� o 7 rano do domu
{27949}{}- s�uchaj ja jutro jad� do Pary�a na zebranie...
{27995}{}- potrzebuj� 300 euro
{28080}{}- po co ci potrzebne ?
{28126}{}- daj mi !
{28213}{}- �eby robi� rozruby z tymi kryminalistami ?, po to ich potrzbujesz !
{28308}{}- wiesz ,�e �uchwa Giovanni'ego Ambrosini jeszcze nie jest na swoim miejscu
{28411}{}- oni nie maj� z tym nic wsp�lnego z t� histori�
{28466}{}- a wi�c powiedz mi dlaczego go pobi�e� ?
{28526}{}- dobra... zrozumia�em ,�e mi ich nie dasz
{28622}{}- poczekaj
{28789}{}- to jest ostatni raz.... i dzi� przyjdziesz na obiad do taty
{28938}{}- b�dzie te� mama?
{28993}{}- nie , jest w Londynie przez tydzie�
{29090}{}- dzi�ki
{29210}{}- Stephano ........ nie mieszaj si� w tarapaty
{29611}{}- dobra ch�opaki ja lec�
{29643}{}- do zobaczenia
{29665}{}- cze��
{29840}{}- hej
{29903}{}- we�
{29936}{}- o dzi�ki , jeste� wielki , sk�d je wytrzasne�e�?
{29986}{}- wyczarowa�em
{30034}{}- jasne ,�e wygodnie by� koleg� tatusia
{30088}{}- Pollo nie wkurwiaj mnie
{30129}{}- a co ja takiego powiedzia�em ?
{30353}{}- ok , kiedy wyjdzie?
{30386}{}- zaraz wyjdzie , dzwonek zadzwoni�, poczekamy chwilk�
{30449}{}- o jest
{30518}{}- kt�ra ?
{30540}{}- ta �adna
{30568}{}- zrozumia�em ; jest ich z 50
{30606}{}- ta co ma warkocz i czarne w�osy
{30657}{}      i jak ?
{30771}{}- o nie , ten co wczoraj ukrad� mi tygodni�wk�
{30873}{}- ten tam , ten �ysy
{30924}{}- o nie!
{30953}{}- tobie te� ukrad� pieni�dze ?
{30983}{}- jego kolega....
{31086}{}- cze�� mamo
{31155}{}- twoja siostra ?
{31179}{}- idzie ju�
{31213}{}- cze�� Dani , cze��
{31426}{}- cze��
{31464}{}- co ty tu robisz ?
{31494}{}- chcia�em ci� zaprosic na obiad
{31528}{}- czego chcesz ?
{31555}{}- nie przyszed�em tutaj dla ciebie , przyjecha�em z koleg� ,
{31630}{}         kt�ry ma wyj�� z t�
{31671}{}- je�li chcesz wiedzie� to " ta " to moja najlepsza przyjaci�ka,
{31725}{}   natomiast tw�j kolega jest zwyk�ym z�odziejem
{31770}{}- a tak ?
{31931}{}- Step my jedziemy
{32010}{}- idziesz z nim na obiad ???
{32040}{}- chocia� odrobi� sobie co� , p�aci on
{32103}{}- jak p�aci on ? powiedzia�e� mi , �e p�aci ona
{32153}{}- tak, wczoraj ukrad�em jej pieni�dz�
{32230}{}- no i ...
{32250}{}- p�ac� z tych, praktycznie to stawia ona
{32313}{}- zadzwoni� do ciebie p�niej
{32331}{}- cze��
{32351}{}- cze��
{32415}{}- jedziemy ... podwioz� ci�
{32442}{}- zostaw mnie w spokoju
{32652}{}- dzi�kuj� Maria
{32700}{}- ja prowadzi�em ca�� transakcj�, jestem bardzo z...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin