wielkopolskie.pdf

(237 KB) Pobierz
Haft krzy¿ykowy
10
20
30
40
10
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
#
$
$
$
$
$
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
#
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
#
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
#
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
#
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
#
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
$
$
#
#
!
!
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
!
!
/
/
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
!
/
/
/
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
+
#
#
#
#
#
+
%
%
%
$
!
O
O
O
!
/
/
/
/
!
/
/
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
!
/
/
/
2
*
2
/
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
#
!
O
O
O
O
!
/
/
/
/
2
*
2
/
/
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
$
10
#
/
/
/
/
/
+
$
2
/
2
2
/
#
$
2
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
*
+
/
/
/
/
*
*
*
*
*
*
*
*
/
/
/
*
+
#
+
*
!
!
!
%
%
%
%
+
#
#
$
$
#
#
$
#
#
#
$
+
+
2
/
/
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
$
$
$
$
20
20
$
$
#
*
!
!
!
$
$
$
#
#
+
+
+
+
+
+
+
+
!
*
/
/
/
*
30
*
/
/
/
*
#
$
30
*
/
/
/
*
$
$
+
!
$
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
*
/
/
*
*
+
+
!
!
+
*
*
*
+
#
$
$
!
#
#
#
$
#
#
*
/
/
*
$
*
/
/
*
*
/
/
*
+
*
!
%
%
%
%
%
%
%
+
+
+
+
#
#
#
$
$
$
$
$
#
O
O
O
O
*
/
/
*
*
/
/
*
$
$
$
+
!
!
!
#
$
*
/
*
#
#
#
!
$
$
$
$
$
$
$
$
$
*
/
/
*
+
+
!
$
$
$
$
$
$
$
$
#
#
#
#
$
$
*
/
/
*
#
$
*
/
*
$
$
$
!
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
O
O
O
O
O
O
*
/
*
*
+
+
!
!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
#
#
#
O
O
O
+
!
O
*
/
*
*
#
*
/
/
*
$
$
!
+
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
*
/
/
*
+
+
!
!
$
$
$
$
$
$
$
*
/
/
*
#
$
$
*
/
*
$
$
!
!
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1
$
!
*
+
$
$
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
$
$
+
!
!
#
!
#
+
%
%
%
%
%
%
%
%
%
+
#
$
#
!
40
$
#
+
*
+
#
$
!
#
!
$
!
+
+
*
*
*
!
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
O
O
O
O
40
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
$
#
!
!
!
!
!
$
$
$
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
$
#
$
!
$
$
!
+
+
+
#
$
#
*
+
+
*
$
$
!
!
!
!
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
#
#
#
#
$
$
$
$
#
#
#
#
#
#
$
$
#
+
!
*
+
+
#
$
$
#
*
!
O
O
O
O
50
$
$
$
#
#
#
+
+
+
+
+
+
%
O
O
O
50
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
#
$
#
$
$
#
#
%
%
%
%
%
%
%
%
O
O
$
#
+
!
O
*
*
$
+
$
*
$
$
#
*
*
+
*
#
$
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
$
*
O
!
$
$
*
$
$
$
+
+
#
+
!
!
O
O
O
O
O
$
$
$
$
#
1
%
%
%
O
O
#
O
O
O
O
O
O
%
O
1
$
O
1
*
$
$
*
$
$
#
*
O
60
!
!
O
O
O
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
60
#
!
2
/
!
!
%
$
%
O
#
O
O
$
1
1
$
!
1
$
!
O
*
/
$
10
20
30
40
10
20
30
40
$ !
#
$
!
!
#
$
$
O
O
!
!
!
#
O
O
O
O
!
!
!
#
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
1
1
1
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
1
2
/
O
1
2
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
1
/
/
2
O
2
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
1
/
/
%
1
2
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
1
2
2
1
1
/
/
1
O
O
O
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
1
/
/
%
1
/
/
1
O
O
1
/
2
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
1
/
2
%
/
1
O
O
1
/
/
2
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
1
/
1
/
1
1
1
2
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
1
/
1
/
1
/
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
1
/
2
/
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
1
/
/
/
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
1
1
/
/
/
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
/
/
/
2
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
/
1
1
1
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
1
O
O
O
1
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
1
O
O
O
O
1
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
1
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
O
O
O
O
O
1
2
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
1
/
/
2
1
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
70
70
80
80
+
$
+
+
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
$
#
+
*
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
*
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
#
#
90
90
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
100
100
110
110
10
20
30
40
50
60
70
80
90
!
O
O
O
O
O
!
/
/
/
/
2
*
*
2
/
/
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
!
/
/
/
/
2
2
*
*
2
/
/
!
!
O
O
O
O
!
*
!
O
O
O
O
O
O
!
/
/
/
/
/
/
/
2
*
*
2
/
2
!
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
%
+
+
+
+
+
+
+
/
2
*
2
/
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
+
#
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
!
!
+
#
#
#
#
#
#
#
!
!
#
#
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
!
!
!
!
!
!
!
O
O
!
!
!
*
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
+
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
*
/
/
*
$
$
$
!
+
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
*
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
+
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
*
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
*
+
+
+
*
O
O
O
O
O
O
O
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
+
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
*
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
*
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
*
#
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
!
!
!
*
+
#
#
#
#
#
#
#
+
*
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
%
!
!
!
!
!
%
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
10
10
!
$
$
+
$
#
#
#
#
#
+
#
+
*
+
+
!
+
#
#
$
#
#
/
/
/
/
/
/
#
#
/
/
/
/
/
/
#
#
#
2
/
/
/
/
2
*
*
*
*
*
*
/
/
*
*
*
*
*
!
!
%
%
%
%
%
#
#
$
$
*
$
#
#
#
2
/
2
#
$
#
/
/
/
2
2
/
/
/
/
/
/
/
*
$
#
/
/
*
#
*
*
*
*
*
*
*
*
$
$
$
$
$
#
+
$
#
#
20
$
20
$
$
$
$
$
$
+
!
#
!
!
*
$
*
%
O
O
O
!
$
+
!
%
+
$
*
$
*
#
#
*
#
!
!
+
#
#
#
*
$
!
!
+
#
$
$
#
$
#
$
#
#
#
+
+
#
!
!
*
$
#
$
+
+
*
/
/
/
*
30
+
!
*
#
$
*
/
/
/
*
+
#
30
*
#
$
$
#
*
+
#
#
$
*
*
/
/
*
#
$
+
!
!
!
!
#
$
$
#
+
$
+
$
$
+
$
$
$
*
+
$
$
*
/
/
*
#
*
/
/
*
+
+
+
!
!
+
#
#
#
#
$
$
$
+
+
!
!
!
!
+
$
+
$
!
!
!
!
!
#
$
$
*
#
$
*
/
/
*
+
+
+
!
%
%
%
%
+
#
#
#
$
*
/
/
*
$
*
/
/
*
#
#
*
/
/
*
$
$
#
!
+
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
O
O
O
O
*
/
/
*
*
/
/
*
$
$
*
/
/
*
+
+
!
#
#
#
#
#
#
#
$
$
$
$
$
$
$
*
/
*
$
#
+
%
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
#
+
*
/
/
*
#
$
*
/
/
*
+
+
!
+
#
#
$
$
$
$
$
$
$
*
/
/
*
*
/
*
+
$
*
/
*
*
+
!
!
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
1
O
O
O
O
%
!
O
$
!
#
#
$
*
*
$
!
*
+
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
#
$
$
$
!
$
#
#
#
#
#
$
$
!
#
+
!
!
!
!
$
$
#
$
#
+
!
!
!
!
$
$
$
+
$
*
$
$
$
#
!
#
$
$
*
#
+
!
!
!
$
$
!
!
$
#
!
!
$
40
$
!
!
!
$
!
+
+
%
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
40
$
$
!
#
$
$
#
!
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
1
O
O
O
O
O
O
O
#
!
$
#
!
$
$
!
#
$
!
!
$
!
#
+
*
!
!
!
!
!
+
$
$
!
!
!
!
!
!
#
$
$
$
!
!
!
!
!
!
*
$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
#
+
+
+
#
$
#
+
*
*
%
%
%
%
%
%
%
+
#
$
$
#
+
+
#
$
$
+
*
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
#
+
+
+
#
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
+
*
$
#
+
+
+
+
+
*
O
O
O
O
O
$
$
#
#
+
+
*
%
%
%
%
%
!
O
O
O
$
$
#
*
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
50
$
*
!
!
!
!
!
!
!
$
$
!
$
$
#
%
%
%
%
%
%
%
%
$
#
%
%
$
#
#
$
$
$
50
#
#
+
!
#
+
$
$
*
+
$
$
#
$
$
#
*
#
$
$
#
1
#
*
$
$
!
#
$
$
+
$
$
*
$
#
+
%
%
%
*
#
#
#
$
1
/
$
$
#
#
+
$
$
$
$
$
$
#
%
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
#
!
+
%
O
O
O
O
#
!
#
#
#
$
#
%
%
$
$
#
+
1
%
%
%
%
O
$
$
$
$
$
+
+
#
#
$
$
*
#
+
*
O
O
O
#
$
$
!
$
$
O
!
#
*
O
%
%
$
!
O
$
%
O
O
O
O
O
$
+
%
O
O
O
O
O
+
!
+
$
*
+
+
+
#
#
$
$
+
%
O
O
O
60
1
!
%
O
O
%
O
O
O
O
#
%
O
O
O
$
#
O
O
O
$
60
#
#
%
O
#
#
#
#
$
$
#
#
*
+
+
!
!
1
*
2
/
!
1
$
%
O
$
*
O
#
1
O
$
$
50
60
70
80
90
50
60
70
80
90
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
!
/
/
/
!
O
!
!
!
!
!
!
!
!
/
/
/
/
/
!
#
$
$
$
$
$
$
$
$
#
!
/
/
/
/
/
!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
!
/
/
/
/
/
!
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
#
#
#
#
#
#
#
#
#
$
!
2
/
2
/
2
!
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
#
#
#
#
#
#
#
#
#
$
!
/
2
/
2
/
!
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
!
2
/
2
/
2
!
$
$
$
$
$
$
$
$
$
#
#
+
*
*
*
*
!
!
2
/
2
!
O
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
O
O
O
O
O
O
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
O
O
O
O
1
/
1
/
2
1
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
1
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
1
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
1
1
O
O
O
1
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
/
1
O
O
1
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
1
/
/
1
1
/
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
1
/
/
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
%
/
/
/
2
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
1
/
/
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
1
/
2
1
/
/
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
1
2
/
2
1
/
/
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
1
/
2
/
1
1
/
1
2
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
1
2
/
1
/
1
O
1
/
/
/
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
1
/
/
1
/
1
O
O
!
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
1
1
2
1
/
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
1
/
1
1
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
1
/
2
1
/
/
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
1
1
O
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
$
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
$
O
O
O
O
!
!
!
#
$
O
O
!
!
!
#
$
!
!
#
$
70
70
80
80
+
+
+
+
*
*
*
*
*
+
*
*
#
#
*
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
+
+
$
$
*
*
#
#
+
#
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
#
*
#
*
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
#
#
*
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
90
$
$
90
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
100
100
110
110
50
60
70
80
90
100
10
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
#
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
#
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
#
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
#
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
#
$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
#
$
$
$
$
$
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
100
Zgłoś jeśli naruszono regulamin