lubelskie.pdf

(272 KB) Pobierz
Haft krzy¿ykowy
10
20
30
40
10
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
$
$
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
/
/
O
/
O
O
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
#
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
%
#
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
#
10
!
%
%
!
$
!
#
#
%
%
20
!
%
20
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
#
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
#
%
!
O
O
O
/
$
*
*
*
*
*
*
*
!
%
$
!
O
O
O
O
O
!
*
*
$
$
*
*
!
#
%
!
#
!
O
O
O
!
$
$
$
!
!
!
!
!
!
!
#
!
O
O
O
O
O
!
*
$
#
#
*
*
!
!
O
O
O
O
O
O
!
$
#
!
O
O
O
O
/
!
%
%
$
O
O
O
!
$
#
O
/
!
#
#
!
$
!
!
30
%
*
!
%
$
*
*
$
%
$
*
$
*
*
*
*
$
!
*
*
*
*
*
*
*
!
!
*
*
*
*
$
$
$
*
$
%
$
$
$
!
*
#
30
!
!
!
*
!
$
*
$
$
*
*
$
%
%
$
*
*
!
*
*
!
!
*
*
!
!
*
*
!
%
40
40
$
%
#
#
!
!
%
#
$
#
#
$
!
$
$
#
%
%
%
50
50
%
#
$
!
!
%
#
%
!
#
%
%
!
#
%
%
#
$
!
!
%
#
#
$
!
$
$
#
%
!
%
!
#
#
!
/
O
/
!
!
$
#
%
%
$
/
O
O
O
O
O
O
%
!
O
O
O
O
O
O
O
%
$
$
#
#
!
/
O
O
$
!
O
O
O
O
O
/
!
%
#
$
!
!
/
/
O
!
O
O
O
O
O
O
O
!
/
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
#
/
O
O
O
O
O
%
%
#
!
O
O
O
60
%
$
!
$
/
O
O
!
O
O
O
O
O
%
!
O
O
O
O
!
O
O
O
O
#
O
O
O
O
60
!
O
O
O
!
O
O
O
$
O
O
O
%
/
O
O
#
#
%
!
/
!
%
#
#
!
O
O
!
O
O
!
O
O
!
O
O
!
O
O
%
!
O
%
%
$
/
!
$
10
20
30
40
10
20
30
40
70
$
$
$
$
#
#
#
%
%
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
$
#
%
/
/
/
/
/
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
$
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
/
!
!
!
!
!
!
$
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
!
!
!
#
$
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
#
#
#
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
!
#
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
!
%
%
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
#
!
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
#
O
O
O
O
O
/
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
$
$
$
!
!
$
#
%
#
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
#
%
$
$
#
#
/
!
#
O
O
/
$
O
O
/
/
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
%
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
70
#
%
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
#
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
80
80
90
90
100
100
110
110
10
20
30
40
50
60
70
80
90
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
$
#
!
!
%
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
!
$
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
#
%
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
%
%
#
!
!
O
O
O
O
O
O
!
%
#
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
$
$
/
O
!
!
!
O
O
O
O
O
!
%
!
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
O
O
/
!
!
O
O
O
O
O
!
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
/
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
%
!
!
O
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
$
%
/
O
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
!
#
O
O
!
!
!
O
O
O
O
!
!
O
/
%
!
!
O
O
O
O
/
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
$
!
!
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
!
#
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
!
O
O
O
#
%
!
O
O
O
O
!
%
/
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
/
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
$
%
%
!
O
O
O
O
!
O
O
O
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
/
%
!
$
$
O
O
O
O
O
O
!
$
%
#
!
!
O
O
O
O
O
O
!
$
!
%
!
O
O
O
O
!
!
#
$
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
O
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
O
O
O
O
O
O
O
!
#
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
/
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
#
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
#
!
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
$
10
$
/
!
!
O
!
10
$
$
!
!
#
!
$
%
!
!
O
O
O
O
!
!
O
O
/
!
!
O
O
O
O
!
O
O
O
!
!
O
O
O
!
!
O
O
O
!
#
O
O
$
!
O
O
O
/
!
O
!
$
O
O
O
O
!
O
!
$
O
O
O
O
O
/
%
#
!
$
!
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
#
$
O
O
!
!
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
/
#
O
O
!
%
O
O
O
O
O
!
O
/
#
%
O
O
O
O
O
/
O
$
#
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
#
#
/
O
!
!
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
!
!
#
!
O
!
$
!
O
O
O
%
!
!
O
O
O
%
!
O
O
O
!
/
O
O
O
!
#
$
!
!
#
#
#
$
#
#
#
%
!
!
!
!
#
%
20
$
O
!
!
O
!
O
O
!
20
!
O
/
!
!
$
$
$
$
!
!
!
/
O
!
*
*
*
!
O
O
O
!
%
%
!
O
O
O
/
/
/
/
O
O
O
O
O
!
$
*
!
O
O
O
O
/
!
!
!
!
O
O
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
*
$
/
O
O
O
O
O
!
!
O
!
#
!
!
$
#
%
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
*
!
/
O
O
O
O
O
O
/
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
%
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
%
#
$
$
$
$
$
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
30
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
%
30
%
$
#
#
!
$
*
*
!
%
%
!
%
#
*
*
*
!
!
%
$
!
*
$
$
*
*
!
/
/
!
40
%
$
*
$
#
!
40
!
50
50
%
#
$
%
#
$
$
$
!
!
!
!
#
#
$
!
/
O
O
O
O
%
!
O
O
O
O
60
#
$
$
%
60
%
$
$
%
%
%
50
60
70
80
90
50
60
70
80
90
#
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
%
!
!
$
#
%
O
O
O
O
!
$
%
O
O
O
O
O
O
!
#
O
O
O
O
O
O
O
/
!
#
%
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
/
O
O
O
O
O
O
!
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
#
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
%
!
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
#
$
70
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
#
70
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
%
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
!
%
$
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
#
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
!
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
%
#
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
%
$
$
$
!
!
/
/
O
O
O
O
O
O
O
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
$
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
/
/
O
O
O
O
O
/
!
!
#
%
$
!
!
!
!
!
!
$
$
#
%
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
/
!
$
#
%
#
!
O
O
O
O
!
!
!
80
%
#
#
#
$
$
$
$
$
#
#
$
/
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
%
$
!
!
/
/
/
/
/
!
!
!
$
#
#
#
%
$
$
$
!
!
!
!
$
$
$
#
#
%
!
/
!
!
/
O
O
!
!
!
$
80
#
#
#
#
#
#
%
90
90
%
%
#
!
#
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
%
%
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
!
$
$
$
!
O
O
O
!
!
!
%
!
O
O
!
!
!
#
!
O
O
!
!
!
%
100
100
110
110
50
60
70
80
90
100
10
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
/
/
/
/
/
/
O
O
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
/
/
/
O
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
100
Zgłoś jeśli naruszono regulamin