lubuskie.pdf

(281 KB) Pobierz
Haft krzy¿ykowy
10
20
30
40
10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
X
X
X
X
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
/
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
$
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
*
$
$
$
/
/
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
$
$
$
/
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
/
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
/
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
*
$
$
$
$
*
X
X
X
X
X
X
*
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
*
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
+
#
#
#
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
X
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
#
#
#
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
#
#
#
*
X
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
#
#
#
1
X
*
#
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
#
*
#
$
$
#
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
$
*
*
X
X
X
X
*
%
%
#
#
#
#
X
+
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
$
+
+
$
$
*
*
$
$
X
X
X
X
X
X
$
1
#
#
#
#
+
$
X
X
X
X
X
X
X
X
#
#
+
$
+
$
X
X
X
X
X
X
X
*
+
*
*
$
+
10
/
/
$
#
#
*
*
#
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
/
%
$
#
+
*
#
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
*
$
/
/
$
/
/
*
/
$
/
/
%
%
+
#
1
20
%
#
1
1
/
1
%
$
#
#
#
#
#
/
$
+
1
#
1
1
%
/
/
/
/
/
/
$
+
#
#
#
#
X
X
X
X
X
X
X
X
$
%
+
#
#
#
$
*
X
X
X
X
X
/
%
20
/
/
/
/
#
1
#
/
1
1
+
#
/
$
%
$
+
#
+
/
/
$
/
/
#
/
+
#
+
$
$
$
$
$
/
#
+
/
%
%
$
$
*
X
X
X
*
$
$
#
$
$
$
/
30
#
$
$
/
/
/
$
#
+
$
%
/
$
%
$
*
$
$
X
X
*
$
30
/
/
$
$
$
$
/
/
%
/
+
1
%
%
$
%
+
+
/
%
%
%
%
$
/
/
$
$
%
/
/
$
%
/
%
%
%
/
$
$
/
%
%
/
$
$
$
/
#
$
/
/
$
X
$
$
$
$
%
%
$
$
#
%
$
$
%
$
$
$
%
$
$
%
%
/
%
#
1
%
/
$
$
%
$
$
$
/
$
$
$
%
+
+
%
$
$
$
$
%
/
/
$
/
/
$
/
/
#
$
%
$
%
%
$
%
%
/
%
$
%
$
$
$
$
1
#
/
%
%
$
%
$
$
$
$
$
$
$
40
$
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
/
/
$
X
X
X
X
*
$
$
%
%
$
*
*
$
$
/
+
$
/
#
$
$
/
+
/
$
$
$
$
%
+
+
%
/
$
%
$
$
40
%
%
$
/
/
$
/
+
%
%
$
/
#
$
$
$
$
$
$
$
#
%
$
$
$
$
#
$
/
/
/
$
%
$
$
$
/
1
$
/
$
+
$
+
#
%
%
$
$
$
/
/
$
/
$
$
/
/
$
%
%
%
$
$
#
$
%
%
%
%
$
$
/
/
/
/
/
%
%
#
+
/
$
$
$
$
$
*
%
$
$
%
%
%
%
/
$
$
$
$
$
$
%
$
/
$
$
$
%
$
$
%
%
%
$
/
/
/
/
%
/
$
$
$
$
$
$
$
$
*
*
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
$
%
/
$
/
$
/
$
$
/
$
$
$
/
/
$
/
%
%
%
/
$
/
/
$
$
%
/
*
$
$
$
$
/
%
%
%
$
$
$
/
%
$
%
%
$
$
$
$
50
%
%
%
%
$
$
%
%
/
/
$
$
$
/
%
50
$
$
*
X
X
X
$
$
$
$
/
/
$
$
$
$
%
/
$
%
%
/
$
*
*
X
X
X
X
X
$
$
$
%
/
/
/
/
/
$
$
%
$
%
%
/
$
X
$
$
%
%
$
*
*
X
X
X
$
$
$
$
/
$
$
$
$
$
$
$
*
*
X
X
$
/
$
$
X
X
X
X
X
X
X
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
$
$
X
X
X
X
X
X
%
%
/
/
*
*
*
$
$
%
%
%
%
$
$
$
$
*
$
/
/
/
%
$
%
/
/
/
$
/
/
/
%
$
*
X
$
$
$
$
/
*
X
$
/
%
*
X
X
X
X
X
/
/
/
/
$
$
$
*
X
X
X
X
60
$
*
X
X
X
$
*
X
X
X
%
%
$
$
%
60
$
X
X
X
$
X
X
X
$
X
X
X
$
X
X
X
$
X
X
X
$
X
X
X
%
/
/
/
/
$
*
X
%
/
$
$
%
/
%
%
%
%
$
$
$
10
20
30
40
10
20
30
40
$
$
$
$
$
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
%
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
X
X
X
X
X
X
X
/
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
X
X
X
X
X
X
/
X
X
X
X
*
/
X
X
X
*
/
$
$
$
/
%
%
/
%
%
/
*
*
X
X
X
X
X
$
$
$
%
*
*
X
X
X
X
X
*
$
$
/
$
$
$
$
$
%
%
%
/
/
/
/
%
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
+
#
+
$
#
#
#
#
+
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
#
#
#
#
#
+
+
+
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*
+
#
#
#
#
+
*
*
X
X
*
$
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
*
X
$
X
$
$
$
$
$
X
*
*
1
#
#
#
+
+
1
+
#
*
X
X
X
X
X
$
X
$
$
/
%
%
$
%
$
%
$
%
%
%
/
$
$
*
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
#
#
#
*
$
#
#
+
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
$
X
*
X
X
X
X
*
*
#
#
#
#
#
#
+
*
X
X
X
X
$
/
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
$
X
X
X
X
X
X
X
X
$
/
/
/
/
$
%
70
%
$
$
$
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
$
#
$
#
+
*
#
$
#
+
#
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
$
$
70
/
*
*
X
X
X
X
X
X
$
%
$
$
$
#
#
#
#
+
#
*
X
X
X
*
#
+
X
X
X
X
X
X
$
$
$
$
%
%
$
X
X
X
X
X
X
X
$
+
+
X
X
X
X
X
X
$
X
X
*
$
X
X
X
X
*
$
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
/
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
/
$
X
X
X
X
X
X
X
$
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
/
$
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
*
X
X
X
X
X
X
X
$
/
$
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
$
/
/
/
$
$
$
$
X
X
X
X
X
X
#
#
$
#
#
$
*
*
$
#
+
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
+
+
#
#
#
#
$
*
X
X
#
#
X
X
X
X
X
X
$
$
+
*
*
X
X
X
X
X
X
+
#
#
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
#
#
+
X
X
X
X
X
X
$
$
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
#
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
%
$
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
%
%
%
*
*
X
X
X
*
#
#
*
1
#
#
#
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
$
*
X
$
#
#
$
*
#
#
#
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
80
/
$
*
X
#
#
$
X
+
+
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
80
$
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
1
+
X
X
X
+
#
#
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
*
+
*
X
X
X
*
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
90
90
%
/
$
/
/
$
/
$
$
/
/
/
%
%
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
/
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
*
/
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
*
$
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
/
/
/
100
100
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
%
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
110
110
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
+
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
*
X
X
$
1
$
$
X
X
X
X
X
X
X
*
#
$
*
$
+
#
$
$
X
X
X
X
X
*
+
+
#
#
#
#
#
#
$
$
*
*
*
*
*
$
+
+
+
+
+
+
+
+
$
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
$
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
+
O
O
O
O
O
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
#
O
O
O
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
#
+
O
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
+
#
#
#
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
#
#
#
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
+
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
+
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
#
#
1
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
#
O
O
+
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
1
O
O
O
1
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
1
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10
20
20
$
$
#
#
/
$
$
*
*
$
$
%
$
%
%
$
$
30
30
$
40
$
$
$
$
%
%
40
/
$
$
/
$
/
$
%
$
$
$
$
$
$
/
$
50
$
%
%
%
50
/
/
/
$
/
/
$
$
$
%
$
/
/
/
60
$
/
%
%
$
$
/
$
/
$
$
60
%
50
60
70
80
90
50
60
70
80
90
$
*
*
*
$
X
X
X
$
X
X
X
$
$
*
*
*
*
$
*
*
*
%
$
X
*
$
%
%
/
/
$
%
$
$
$
$
/
/
$
$
$
$
$
/
/
/
$
$
$
#
#
$
$
$
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
$
*
*
*
*
*
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
#
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
1
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
+
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
#
#
#
#
O
O
O
O
O
+
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
#
#
#
#
#
O
O
O
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
#
#
#
#
#
#
O
+
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
1
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
1
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
%
O
O
+
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
#
#
#
#
#
#
1
#
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
#
#
#
#
#
+
O
O
#
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
#
#
#
#
1
O
O
O
1
#
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
#
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
1
#
#
1
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
#
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
#
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
+
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
/
/
/
%
70
$
$
/
70
/
$
$
$
/
/
%
%
80
/
$
#
#
$
/
$
$
$
/
$
$
$
$
/
/
$
$
#
#
$
$
%
%
%
%
%
%
80
$
$
$
X
X
X
$
/
#
#
$
%
%
90
%
/
/
/
%
$
$
$
*
$
$
%
%
90
/
$
$
/
/
/
$
$
$
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
$
100
100
%
$
*
X
X
X
X
X
X
X
X
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
$
$
*
X
X
X
X
X
$
110
110
50
60
70
80
90
100
10
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
100
Zgłoś jeśli naruszono regulamin