warminsko-mazurskie.pdf

(253 KB) Pobierz
Haft krzy¿ykowy
10
20
30
40
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
#
O
O
O
O
O
$
$
$
$
$
/
/
/
O
O
!
O
O
O
O
#
O
O
O
O
O
#
#
#
O
#
O
O
O
O
O
$
$
$
$
$
10
10
$
#
#
$
$
#
#
#
#
$
$
#
#
#
#
$
$
$
#
#
$
$
$
$
$
$
#
#
#
#
#
#
#
$
$
$
$
$
$
$
$
O
O
O
/
$
$
$
20
$
$
$
/
#
/
20
$
$
$
#
#
/
#
$
$
$
$
#
/
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
#
/
#
$
$
#
/
$
$
!
O
O
/
$
$
$
$
#
O
#
#
#
#
#
#
#
#
$
#
/
#
O
#
/
#
$
$
#
!
$
$
$
$
$
$
$
#
!
$
/
/
$
$
$
$
$
$
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
30
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
$
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
$
$
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
$
$
$
$
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
/
/
O
O
O
O
#
#
O
#
!
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
$
$
O
O
$
$
$
$
O
O
O
O
O
#
#
#
#
O
O
!
/
O
30
$
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
$
O
O
$
!
#
#
/
$
#
O
O
$
O
O
$
$
$
$
/
O
#
#
O
#
!
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
O
O
O
#
#
/
O
$
O
O
O
O
#
#
#
O
O
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
#
#
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
O
O
O
O
O
#
#
/
/
O
O
#
#
#
!
#
O
O
/
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
/
O
/
O
O
O
#
#
#
#
O
O
!
#
#
O
#
O
O
O
O
!
#
/
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
/
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
$
O
O
O
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
$
O
O
O
O
O
O
40
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
40
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
/
50
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
O
O
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
O
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
50
60
60
$
O
O
O
/
O
/
!
$
/
$
/
10
20
30
40
10
20
30
40
!
!
O
O
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
$
!
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
!
$
$
$
/
/
O
$
#
#
/
/
O
O
O
O
#
$
$
O
O
#
#
/
O
O
#
#
O
O
O
$
#
$
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
$
O
$
$
O
O
O
$
O
O
/
O
O
$
O
O
$
O
O
$
O
O
O
O
/
$
$
$
$
$
$
/
$
/
O
O
O
O
O
O
O
/
$
$
$
#
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
$
/
$
#
#
/
#
#
#
$
O
O
O
O
$
O
O
O
$
O
O
O
O
O
$
$
O
$
/
O
O
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
O
70
$
O
$
70
O
$
O
$
O
O
$
/
$
O
$
/
O
O
$
O
O
$
O
/
$
$
$
$
/
O
O
O
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
O
$
/
$
/
$
$
$
O
$
80
/
O
$
$
$
$
80
$
$
#
/
O
O
O
O
O
O
O
/
$
O
O
O
!
$
$
/
/
/
$
$
$
$
/
$
$
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
$
!
O
O
O
O
O
!
O
O
#
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
#
O
O
O
!
$
O
O
O
O
#
#
#
#
O
O
#
O
O
#
O
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
#
O
O
#
O
/
#
O
O
O
O
!
O
O
O
O
#
#
#
#
#
!
#
$
/
#
O
O
O
O
!
O
O
O
O
#
#
#
#
O
O
O
O
O
#
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
/
O
O
#
O
O
O
O
O
!
/
/
O
O
O
O
O
$
$
$
/
$
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
O
O
O
!
$
O
O
/
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
O
/
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
/
O
O
O
O
!
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
$
$
$
$
#
#
O
O
O
!
$
$
O
O
O
O
!
90
$
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
90
$
$
$
O
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
$
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
100
100
110
110
10
20
30
40
50
60
70
80
90
!
O
O
O
O
O
#
#
O
O
#
#
#
#
O
#
O
O
$
O
$
!
O
O
O
O
O
#
O
#
O
/
/
#
#
O
#
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
#
O
/
!
/
#
O
#
O
$
$
$
$
!
O
O
O
O
O
#
/
#
/
!
O
O
O
O
#
#
#
#
/
!
O
O
O
O
O
#
O
#
/
!
O
O
O
O
O
O
O
#
/
!
O
O
O
O
O
#
O
#
O
!
O
O
O
O
O
#
#
#
O
$
!
O
O
O
O
$
/
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
O
$
$
O
/
$
/
$
$
$
$
$
$
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
O
O
O
O
O
O
O
$
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
/
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
$
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
!
!
#
#
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
!
!
10
10
$
#
#
#
#
#
#
#
/
/
#
#
#
#
$
$
$
#
#
$
$
$
$
$
$
/
#
/
$
$
#
#
#
$
$
$
#
$
#
#
$
$
$
/
$
$
$
$
/
O
O
O
/
$
$
$
$
$
$
/
$
20
/
$
$
#
#
$
$
$
20
/
/
$
$
$
#
/
$
#
/
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
#
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
#
$
$
$
$
$
$
$
!
#
/
#
#
/
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
$
$
$
/
#
/
$
/
/
/
O
O
O
!
#
$
/
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
/
#
!
#
!
$
$
O
O
O
/
/
$
$
$
/
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
/
/
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
$
$
$
$
$
$
$
$
$
/
/
O
O
O
O
#
#
O
#
!
O
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
$
$
$
/
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
#
O
O
#
O
$
$
$
$
$
$
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
!
#
!
O
O
$
$
$
$
$
$
/
O
O
O
O
O
#
#
#
#
O
/
$
$
$
$
$
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
O
O
$
O
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
30
$
$
$
/
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
#
#
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
#
/
#
#
#
30
$
$
$
$
$
$
$
O
O
/
$
O
O
O
/
/
#
#
#
#
O
O
$
$
O
O
#
O
O
#
O
O
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
$
$
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
$
$
$
/
$
$
$
$
$
$
$
/
$
O
O
O
O
#
#
#
#
O
/
$
$
O
O
O
$
$
$
/
O
O
O
#
#
#
/
#
O
O
$
O
O
O
#
O
#
!
#
O
O
O
/
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
/
#
!
O
O
$
$
$
$
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
/
#
O
#
O
$
$
$
$
$
$
$
$
O
O
$
$
$
$
O
#
/
O
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
O
O
O
O
O
O
O
$
$
$
$
$
$
$
$
/
O
O
#
O
O
O
#
#
O
#
#
O
O
O
#
#
O
#
O
O
O
O
O
O
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
/
O
O
O
O
O
$
/
O
O
O
/
O
/
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
$
$
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
O
40
/
$
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
!
/
/
$
!
40
!
O
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
$
$
$
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
$
/
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
#
!
/
#
#
$
/
/
$
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
#
#
#
/
/
O
/
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
$
$
$
O
$
$
O
/
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
#
#
!
!
!
$
$
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
/
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
!
O
50
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
!
!
!
50
60
60
50
60
70
80
90
50
60
70
80
90
70
O
$
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
!
!
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
!
!
!
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
!
!
!
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
!
!
!
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
O
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
!
O
O
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
!
O
O
#
O
#
O
#
/
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
!
!
!
!
!
O
O
O
#
O
#
O
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
#
#
/
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
/
/
#
#
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
#
#
!
!
!
!
!
O
O
O
O
!
O
O
O
!
#
#
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
!
!
#
#
!
!
!
O
O
!
!
!
!
O
O
O
#
#
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
!
!
#
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
#
#
/
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
$
O
O
O
O
!
#
/
!
!
!
!
!
!
O
!
!
/
#
O
O
/
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
!
!
/
/
O
O
#
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
#
#
#
!
!
!
!
!
!
!
O
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
#
/
#
!
!
#
#
/
!
!
#
#
!
!
!
!
O
O
O
!
O
O
!
!
!
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
!
!
#
!
$
/
/
#
/
!
/
#
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
$
O
#
!
/
!
!
#
#
!
!
O
#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
#
#
#
#
!
O
!
!
#
#
!
!
!
#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
!
/
#
#
#
!
#
!
!
/
#
/
!
!
#
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
/
!
#
!
/
#
$
!
#
#
/
$
!
!
!
!
O
O
!
!
O
O
!
!
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
#
!
!
/
/
!
!
/
#
!
!
!
!
!
!
O
O
!
O
O
!
!
!
O
!
!
O
O
O
O
O
O
!
O
#
/
#
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
!
!
!
!
!
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
#
O
O
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
/
O
O
#
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
!
#
#
!
!
!
!
!
!
!
O
!
!
#
#
!
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
!
!
#
/
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
#
/
#
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
!
!
#
#
!
!
!
O
O
!
!
!
!
O
O
O
#
#
#
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
/
#
#
/
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
/
#
#
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
!
/
#
#
#
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
O
O
#
#
#
O
O
O
!
O
O
O
O
O
!
#
#
/
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
O
#
O
#
!
#
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
!
!
!
!
!
O
O
O
#
O
#
O
#
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
!
!
O
#
O
#
O
O
O
O
O
O
O
!
O
!
!
!
O
O
!
!
!
!
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
/
O
O
O
O
O
!
O
!
!
!
O
O
!
!
!
!
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
!
!
!
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
O
O
!
!
!
O
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
70
80
80
90
90
100
100
110
110
50
60
70
80
90
100
10
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
!
!
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
100
Zgłoś jeśli naruszono regulamin