Daleko od Rzymu, blisko Boga.pdf

(1213 KB) Pobierz
7499635 UNPDF
DALEKOODRZYMU
BLISKOBOGA
wiadectwa58nowonarodzonychksi¦»y
Zebrali:
RichardBennet
MartinBuckingham
7499635.002.png
 
1
Składprzypomocy:
7499635.003.png 7499635.004.png 7499635.001.png
 
Spistre±ci
1.Przedmowa ........................................... 4
2.Wst¦p .............................................. 5
3.Podzi¦kowania ......................................... 10
4.Podzi¦kowaniadowydaniapolskiego .......................... 11
5.wiadectwonawróconegoksi¦dzaAnthony’egoPezzotty .............. 12
6.wiadectwonawróconegoksi¦dzaMarianaRughiego ................ 14
7.wiadectwonawróconegoksi¦dzaManuelaGarridaAldamy ............ 18
8.wiadectwonawróconegoksi¦dzaPeteraAlphonsusaSequina .......... 22
9.wiadectwonawróconegoksi¦dzaHenry’egoGregory’egoAdamsa ....... 24
10.wiadectwonawróconegoksi¦dzaCharlesaBerry’ego ............... 26
11.wiadectwonawróconegoksi¦dzaCharlesaMrzeny ................ 30
12.wiadectwonawróconegoksi¦dzaDariaA.Santamarii .............. 32
13.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJoseBorrasa ................... 34
14.wiadectwonawróconegoksi¦dzaLeoLehmanna .................. 36
15.wiadectwonawróconegoksi¦dzaBartholomewF.Brewera ........... 40
16.wiadectwonawróconegoksi¦dzaBobaBusha .................... 46
17.wiadectwonawróconegoksi¦dzaAlexandra(Sandy’ego)Carsona ....... 52
18.wiadectwonawróconegoksi¦dzaCharlesaA.Boltona .............. 55
19.wiadectwonawróconegoksi¦dzaEnriqueFernandeza .............. 59
20.wiadectwonawróconegoksi¦dzaMiguelaCarvajala ................ 61
21.wiadectwonawróconegoksi¦dzaAnibalaPereirydosReisa ........... 64
22.wiadectwonawróconegoksi¦dzadr.ArnaldaUchoyCavalcantego ...... 68
23.wiadectwonawróconegoksi¦dzaGuidaScalziego ................. 70
24.wiadectwonawróconegoksi¦dzaCharlesaChiniquy ............... 74
25.wiadectwonawróconegoksi¦dzaCarlaFumagallego ............... 79
26.wiadectwonawróconegoksi¦dzaGregoraDalliarda ................ 85
27.wiadectwonawróconegoksi¦dzaPinaScalabrina ................. 88
28.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJoseA.Fernandeza ............... 90
29.wiadectwonawróconegoksi¦dzaHermanaHeggera ................ 98
30.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJ.M.A.Hendriksena .............105
31.wiadectwonawróconegoksi¦dzaHughFarrella ..................110
32.wiadectwonawróconegoksi¦dzaRobertaV.Juliena ...............118
33.wiadectwonawróconegoksi¦dzaFranciscaRodrigueza ..............120
34.wiadectwonawróconegoksi¦dzaSimonaKottoora ................122
35.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJoseManueladeLeona ............125
36.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJohnaPrestona .................127
37.wiadectwonawróconegoksi¦dzaEdoardaLabanchiego ..............129
38.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJuanaT.Sanza .................134
39.wiadectwonawróconegoksi¦dzaFranciscaLacuevy ................137
40.wiadectwonawróconegoksi¦dzaRenatadiLorenza ...............140
41.wiadectwonawróconegoksi¦dzaCelsaMuniza ...................142
42.wiadectwonawróconegoksi¦dzaFrancaMaggiotta ................145
Spistre±ci
3
43.wiadectwonawróconegoksi¦dzaMarkaPeny ....................151
44.wiadectwonawróconegoksi¦dzaThomasaConnellana ..............154
45.wiadectwonawróconegoksi¦dzaBenignaZunigi ..................156
46.wiadectwonawróconegoksi¦dzaLuisaPadrosy ..................158
47.wiadectwonawróconegoksi¦dzaBrunaBottesina .................160
48.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJoseRica .....................162
49.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJohnaZanona ..................165
50.wiadectwonawróconegoksi¦dzaSalvatoreGargiula ...............167
51.wiadectwonawróconegoksi¦dzaVincentaO’Shaughnessy’ego .........170
52.wiadectwonawróconegoksi¦dzaCiprianaValdesaJaimesa ...........174
53.wiadectwonawróconegoksi¦dzaThouficaKhouriego ...............177
54.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJosephaTremblaya ...............185
55.wiadectwonawróconegoksi¦dzaVictoraJ.Aonsa ................190
56.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJacobavanderVeldena ............196
57.wiadectwonawróconegoksi¦dzaToonaVanhuysse ................199
58.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJosephaZachella .................202
59.wiadectwonawróconegoksi¦dzaJosephaLulicha .................204
60.wiadectwonawróconegoksi¦dzaOrlandaMoliny .................207
61.wiadectwonawróconegoksi¦dzaRomanaMazierskiego .............208
62.wiadectwonawróconegoksi¦dzaRichardaPeteraBennetta ..........215
63.Epilog .............................................223
1
Przedmowa
Lekturatejksi¡»kibyładlamniedoznaniemwielceradosnym,leczismutnymzarazem.
Rado±¢budziłoobecnewka»dymrozdzialeprzypomnienie,czymjestprawdziwechrze±ci-
ja«stwo.WPierwszymLi±ciedoKoryntian15,3–4apostołPawełukazuje±mier¢izmar-
twychwstanieJezusaChrystusajakofundamentywiary.Chrze±cijaninemjestzatemten,
ktorozumiesens±mierci,jak¡poniósłwjegomiejsceChrystus,iktozarazempoznałChry-
stusajako»yj¡cegoZbawc¦.KrólestwoBo»eniejeststanem,doktóregoprzechodzisi¦po
±mierci,ale—jakuczysamChrystuswtrzecimrozdzialeEwangeliiJana—wchodzimy
doniegowchwili,gdyrodzimysi¦nanowoiporazpierwszyzaczynamy„widzie¢”sprawy
duchowe.Ksi¡»kazawiera±wiadectwawieluludzi,wprzewa»aj¡cejmierzenieznaj¡cych
si¦nawzajem,»yj¡cychzdalaodsiebie,którzydzi¦kiłasceBo»ejpoznali»ywegoChry-
stusa.Mówi¡otymniewcelupozyskaniazwolenników,czytoswojejosoby,czyjakiej±
organizacji,czyte»konkretnegoko±cioła.Pragn¡,abytosamChrystusdawałsi¦poznawa¢
iabyinniludziewka»dymmiejscu±wiatamoglizazna¢tejsamejrado±ci,jakastałasi¦
ichudziałem.Zarazemjesttojednakksi¡»kasmutna,pokazujebowiem,»euwa»aj¡csi¦za
chrze±cijanina,anawetanga»uj¡csi¦wprac¦w»ywychwspólnotachko±cielnych,bywamy
nierazjakNikodemztrzeciegorozdziałuEwangeliiJana:niemamypoj¦ciaoprawdziwym
zbawieniu.Składaj¡tu±wiadectwaludzie,którzyspostrzegli,»eko±ciółrzymskokatolickinie
jestwcalepewnymprzewodnikiemkuChrystusowi,cowi¦cej,»eodwodziichodNiego.Na
ło»u±miercikardynałHeenanwyznał:„Ko±ciółdałmiwszystko”.±wiadectwobohaterów
tejksi¡»kipostawiCzytelnikaprzedpytaniem:Czyko±ciółrzymskokatolickirzeczywi±cie
dajeczłowiekowito,cotwierdzi,»edaje?Napytanietozdołamyodpowiedzie¢tylkowtedy,
je±lizaprobierzprzyjmiemyBibli¦.AgdyskierujemydoBogaszczer¡modlitw¦o±wiatło
ipomoc,skutkib¦d¡podobnejakw»yciuautorówtych±wiadectw.Leczpami¦tajmy,»e
zej±cienamanowcemo»egrozi¢członkowika»degoko±cioła,nietylkorzymskokatolickiego.
Ka»dyko±ciół,któryniewpajaswoimczłonkom,abypokładaliufno±¢niewczłowieku,
alewsamymChrystusie,ulegnietemusamemuza±lepieniu.Wierz¦,»esłówspisanychna
kolejnychstronicachu»yjeBógkuswojemuuwielbieniu.Nies¡tobowiemsłowaosóbpo-
szukuj¡cychwłasnegorozgłosu,ale±wiadectwaludzispragnionychchwałyChrystusaiJego
Słowa.Chrze±cijanintogrzesznik,n¦dznywprawdzie,aleodkupiony,dlaktóregoChrystus
po±wi¦ciłwszystko.Obyksi¡»katarozgłosiłatakie±wiadectwopocałym±wiecie!
IainH.Murray,Edynburg18VIII1993
Zgłoś jeśli naruszono regulamin