Przemysław Pufal - Po prostu żyj.pdf

(495 KB) Pobierz
220973842 UNPDF
220973842.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Przemysła Pufal
rok 2009
Data: 15.10.2009
Tytuł: Po prostu żyj! – fragment utworu
Autor: Przemysław Pufal
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
220973842.002.png
SPIS TREŚCI
.......................................................................................5
..................................................................................8
..................................................................11
..............................................................14
......................................................................16
..............................20
...................................................23
.................................................................................25
...............................................................................28
.............................................................32
...............................................................34
.....................................................................37
......................................................44
12. Normy moralne w
otoczeniu
..........................................47
......................................................................50
......................................................................52
.............................................55
..............................................57
.........................................................58
......................................................60
.............................63
............................................................67
........................................................................70
...................................................................74
................................................................76
.......................................................78
.....................................................80
..............................82
................................................................................84
..............................................................87
.......................................................89
........................................................................91
.................................................94
...................................................................96
..................................................99
..............................................................................102
.......................................................104
36. Współuczestnictwo w
życiu społecznym
.....................105
...........................................................................107
...............................................................110
......................................................................113
......................................117
...............................................................120
.............................................................122
........................................................................126
...............................................................................127
...................................................................131
PO PROSTU ŻYJ! — darmowy fragment — kliknij po więcej
Przemysław Pufal
Definicja
A właściwie co to takiego ta jakość życia?
Z pewnością udzielisz na to pytanie intuicyjnej odpowiedzi. Na
przykład, że to poziom komfortu Twojego życia albo poczucie
zadowolenia z niego lub też że zależy ona od posiadanego ma-
jątku.
Twoje odpowiedzi będą dobre. Nie jestem wyznawcą teorii, że
złe odpowiedzi w ogóle nie istnieją.
Przyjrzyjmy się, co na temat jakości życia można znaleźć w mą-
drych książkach. Czasami używa się zamiennie określenia „po-
ziom życia”, ale termin ten sugeruje według mnie odnoszenie
się tylko i wyłącznie do pieniędzy. Jakość życia to niewątpliwie
Twoje subiektywne odczucie, ocena tego, jak Ci się żyje. Mo-
żesz porównywać się z innymi albo ze sobą na różnych etapach
życia.
Można podać definicję deskryptywną, opisową jakości życia,
czyli podać jej cechy, elementy, części składowe. I tak też robię
w dalszej części książki. Podam Ci sfery Twojego życia i środo-
wiska, które Cię otaczają, które wpływają lub mogą wpływać na
5
220973842.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin