BlackBox_szybka_instalacja.pdf

(372 KB) Pobierz
198386287 UNPDF
Black Box
BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu 
zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu 
bezprzewodowego (WISP).
Aby ustawić funkcje urządzenia należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: 
http://192.168.1.254. Przeglądarka połączy się z serwerem www  urządzenia. Następnie należy 
przejść do zakładki Operation mode i wybrać interesujący tryb pracy.
Gateway
Bridge
Wireless ISP
Tryb Gateway.
W funkcji tej porty LAN oraz WLAN (radio) współdzielą adres IP i dostęp do interetu 
podłączonego przez wejście WAN. Funkcja NAT jest włączona. Port WAN akceptuje IP statyczny, 
PPPoE, DHCP i PPTP klient. 
Po wybraniu tego trybu zakładka status powinna wyglądac następująco. Warto zwrócić uwage na 
cześć dotyczącą danych WAN. Wartości IP, maski oraz gateway są zerowe to znaczy, że urządzenie 
nie nawiązało kontaktu z siecią WAN.
Pomimo iż BlackBox posiada funkcje Auto­MDIX (przełącza automatycznie na kabel 
prosty/skrosowany) lepiej jednak jest stosować odpowiedni kabel: skrosowany do łączenia ze 
switchem  lub prosty z urządzeniem aktywnym (jak komputer).
198386287.002.png
 
Jedną z cech urządzenia pracujacego w trybie gateway jest praca jako access point. W celu tym 
należy skonfigurowac połączenia bezprzewodowe. W tym celu przechodź do zakładki Wireless. 
Basic Setting
W zakładce tej zmieniamy pola:
SSID – wpisujemy nazwe naszej sieci
Cannel – jeżeli na naszym oprzarze znajduje sie dużo sieci pracujacych w danym kanale możemy 
zmienić nasz kanał a taki w którym sieci nie pracują. Ilość sieci znajdujących się w zasiegu naszego 
urządzenia sprawdzamy klikając Site Survey. 
Associated Client – jeżeli klikniemy przycisk znajdujący się obok tego pola wyswietli się lista 
userów podłączonych do naszej sieci drogą radiową.
198386287.003.png
 Access control
Ponieważ nasze połączenie jest nieszyfrowane i każdy znajdujący się w polu działania naszej sieci 
może się z nia połaczyc należy w tej zakładce ustanowic listę MAC adresów (adresów fizycznych 
przypisanych do każdego urządzenia sieciowego, w tym również np. kart bezprzewodowych) 
którym pozwolimy się włączyc do sieci.
198386287.004.png
W celu tym pole Wireless access control mode ustawiamy na Allow List, wpisujemy MAC adres 
urządzenia  klienckiego oraz dodajemy komentarz (opcja). Całość zatwierdzamy (Apply Changes)
Zakładka TCP/IP Setting.
WAN Interface
 Zakładka ta jest potrzebna do konfiguracji połaczenia z internetem od strony providera. W 
zależności od typu dostępu jakie udziela usługodawca należy ustawic pole WAN Access Type. 
Przydatną funkcją urządzenia jest Clone MAC Address. Jeżeli provider przypisał jeden MAC adres 
dla naszego połączenia (np na jeden komputer) należy wpisać wartość w to pole. Umożliwi to 
pominięcie zmiany MAC adresu u providera.
198386287.005.png
Tryb Bridge
W funkcji tej wszystkie porty etheret oraz interfejs radiowy sa połączone. Funkcja NAT jest 
wyłączona, funkcje związane z WAN nie działają. 
Konfiguracje rozpoczynamy od ustawienia obydwu urządzeń w trybie Bridge. (zakladka Operation 
Mode). Nastepnie przechodzimy do zakładki Wireless>Basic setting
W zakładce tej ustawiamy pola Mode na WDS i channel na taki sam w obydwu urządzeniach.
198386287.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin