CDN_OPT!MA_Konfiguracja_15.pdf

(4775 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_OPT!MA_Konfiguracja_15.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Konfiguracja systemu
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140896.001.png 96140896.002.png 96140896.003.png 96140896.004.png
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo, przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania,
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub w przypadku nieotrzymania
Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43 00.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą o prawie
autorskim z dnia 04.02.1994 r.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest możliwe
bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
uzyskanie kolejnych wersji programów na warunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje oprogramowania
w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz szkolenia)
zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce o sprawną obsługę gwarancyjną prosimy o staranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania oraz
podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 3
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI...............................................................................................................................................3
2 WIADOMOŚCI OGÓLNE ..............................................................................................................................6
2.1 OPIS OGÓLNY SYSTEMU CDN OPT!MA .................................................................................................... 6
2.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE ............................................................................................ 7
2.3 INNE INFORMACJE................................................................................................................................. 8
3 INSTALACJA PROGRAMU ........................................................................................................................ 10
3.1 PROCES INSTALACJI .............................................................................................................................10
3.2 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI ................................................................................................13
3.3 INSTALACJA MODUŁÓW DODATKOWYCH...............................................................................................13
3.4 DODATKI..............................................................................................................................................13
4 PODSTAWOWE ELEMENTY PROGRAMU .................................................................................................. 15
4.1 WSTĘP .................................................................................................................................................15
4.2 URUCHAMIANIE PROGRAMU..................................................................................................................15
4.3 OKNO GŁÓWNE PROGRAMU ..................................................................................................................18
4.4 DWA TYPY INTERFEJSU W SYSTEMIE CDN OPT!MA ................................................................................18
4.5 PRACA W TRYBIE JEDNEGO OKNA .........................................................................................................19
4.6 PASEK SKRÓTÓW CDN OPT!MA .............................................................................................................19
4.7 OGÓLNE UWAGI NA TEMAT PRACY Z PROGRAMEM ................................................................................22
4.8 OKNA TYPU LISTA.................................................................................................................................25
4.9 OKNA TYPU FORMULARZ.......................................................................................................................30
4.10 PASEK ZADAŃ.......................................................................................................................................32
4.11 FILTRY .................................................................................................................................................32
4.12 DRUKOWANIE W PROGRAMIE ...............................................................................................................36
4.13 PODSUMOWANIE ..................................................................................................................................36
4.14 WYSTAWIANIE FAKTUR.........................................................................................................................37
5 INFORMACJE BIEŻĄCE ............................................................................................................................ 40
5.1 URUCHAMIANIE ....................................................................................................................................40
5.2 ZASADY OBSŁUGI .................................................................................................................................40
6 ZAKŁADKA ONL!NE .................................................................................................................................. 43
7 KONFIGURACJA SYSTEMU ...................................................................................................................... 44
7.1 FIRMA ..................................................................................................................................................47
7.2 PROGRAM...........................................................................................................................................153
7.3 STANOWISKO .....................................................................................................................................182
8 MENU SYSTEM ....................................................................................................................................... 187
8.1 LOGOWANIE .......................................................................................................................................187
8.2 KONFIGURUJ POŁĄCZENIE ..................................................................................................................187
8.3 KONFIGURACJA ..................................................................................................................................187
8.4 ODŚWIEŻ KONFIGURACJĘ...................................................................................................................187
8.5 KURSY WALUT ....................................................................................................................................187
8.6 POBIERANIE WSKAŹNIKÓW.................................................................................................................187
8.7 ZMIANA HASŁA ...................................................................................................................................189
8.8 USTAWIENIE DRUKARKI......................................................................................................................190
8.9 KONIEC PRACY ...................................................................................................................................190
9 MENU SŁOWNIKI .................................................................................................................................. 191
9.1 KONTRAHENCI....................................................................................................................................191
9.2 BANKI ................................................................................................................................................199
9.3 PRACOWNICY .....................................................................................................................................203
9.4 URZĘDY..............................................................................................................................................217
9.5 WŁAŚCICIELE .....................................................................................................................................218
9.6 KATEGORIE ........................................................................................................................................220
9.7 CENNIK ..............................................................................................................................................224
9.8 MAGAZYNY .........................................................................................................................................231
9.9 RECEPTURY ........................................................................................................................................233
9.10 RABATY ..............................................................................................................................................234
9.11 ATRYBUTY ..........................................................................................................................................236
9.12 GRUPY TOWAROWE ............................................................................................................................237
9.13 KODY CN ............................................................................................................................................237
Str. 4
Konfiguracja systemu v.15.0
9.14 SCHEMATY OPAKOWAŃ.......................................................................................................................237
9.15 SŁOWNIK MIEJSCOWOŚCI...................................................................................................................238
10 MENU NARZĘDZIA................................................................................................................................. 239
10.1 TESTY INTEGRALNOŚCI ......................................................................................................................239
10.2 FILTRY OBOWIĄZKOWE GENRAP .........................................................................................................240
10.3 PRACA ROZPROSZONA (OFF-LINE) ......................................................................................................240
10.4 KOPIA BEZPIECZEŃSTWA ....................................................................................................................245
10.5 RAPORT FISKALNY ..............................................................................................................................245
10.6 OTWARCIE SZUFLADY.........................................................................................................................245
10.7 DATA BIEŻĄCA....................................................................................................................................245
10.8 DATA DLA WYDRUKÓW .......................................................................................................................246
10.9 BIEŻĄCY OKRES OBRACHUNKOWY.......................................................................................................246
10.10 DOMYŚLNE ROZMIARY OKIEN .............................................................................................................246
10.11 IMPORTY ............................................................................................................................................246
10.12 KOREKTY DANYCH ..............................................................................................................................256
10.13 SERWER BAZY DANYCH.......................................................................................................................259
10.14 BLOKADY DOSTĘPU ............................................................................................................................260
11 DEFINIOWALNE WYDRUKI ................................................................................................................... 262
11.1 FORMAT WYDRUKU.............................................................................................................................262
11.2 KONFIGURACJA STANDARDOWYCH WYDRUKÓW .................................................................................263
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA Str. 5
PRACA Z PODRĘCZNIKIEM
Na podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA składają się opisy poszczególnych modułów wchodzących w skład
programu oraz ogólny podręcznik zawierający opis instalacji i konfiguracji systemu (niniejsza książka). Zestaw podręczników
obejmuje książki:
KONFIGURACJA PROGRAMU
FAKTURY (FA) i HANDEL (FA i MAG)
KASA i BANK (KB)
KSIĄŻKA PODATKOWA i ŚRODKI TRWAŁE (KP i ST)
KSIĘGA HANDLOWA i ŚRODKI TRWAŁE (KH i ST)
PŁACE i KADRY (PK)
ANALIZY (ANL)
CRM (CRM)
SERWIS (SRW)
E-SKLEP
OBIEG DOKUMENTÓW
Wszystkie podręczniki zawierają opis funkcji poszczególnych modułów. Opis konfiguracji programu oraz innych elementów
wspólnych dla wszystkich modułów znajduje się w podręczniku Konfiguracja programu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin