Peter_Kelder_-_Źródło_wiecznej_młodości.pdf

(525 KB) Pobierz
(Microsoft Word - Kelder Peter - \217r\363d\263o wiecznej m\263odo\234ci)
20236113.002.png
P ETER K ELDER
Z R Ó
O
WIECZNEJ MŁODOŚCI
S TARA
TAJEMNICA
KLASZTORU NA
STOKACH
H IMALAJÓW POZWOLI
C L ODZYSKAĆ
ENERGIĘ I MŁODOŚĆ
P RZEKŁAD : Z OFIA
K ABIESZ
20236113.003.png
T YTUŁ ORYGINAŁU :
ANC1ENT SECRET OF THE FOUNTAIN OF YOUTH
W YDANIE NIEMIECKIE :
DIE FUNF "TIBETER"
C OPYRIGHT © 1985 BY H ARBOR P RESS C OPYRIGHT © 1989 BY H ARBOR P RESS
I NC . C OPYRIGHT © 1992 BY I NTEGRAL V ERLAG , W ESSOBNINN C OPYRIGHT © FOR
THC P OLISH EDITION BY W YDAWNICTWO KLEKS, B IELSKO B IALA 1994
20236113.004.png
L ISTY OD ĆWICZĄCYCH
C ZY PIĘĆ PRADAWNYCH TYBETAŃSKICH RYTUAŁÓW MOśE NAPRAWDĘ
ODMŁODZIĆ TWÓJ WYGLĄD I SPRAWIĆ , śE POCZUJESZ SIĘ MŁODZIEJ ?
P RZECZYTAJ , CO SĄDZĄ INNI ...
20236113.005.png
W ERSJA POLSKA : P RZEŁOśYŁA Z OFIA K ABIESZ Z REDAGOWAŁ W OJCIECH
U SAKIEWICZ Z REDAGOWAŁ TECHNICZNIE H ENRYK H ANZLIK
INFORMACJA WYDAWCY POLSKIEGO:
U WAGA ! K ONCEPCJE , METODY I PROPOZYCJE OPISANE W TEJ KSIĄśCE SĄ WYRAZEM
POGLĄDÓW AUTORA . I CH CELEM NIE JEST ZASTĄPIENIE FACHOWEJ PORADY MEDYCZNEJ .
P RZED ROZPOCZĘCIEM ĆWICZEŃ , A TAKśE WE WSZYSTKICH SPRAWACH DOTYCZĄCYCH
ZDROWIA NALEśY ZWRACAĆ SIĘ DO WYKWALIFIKOWANEGO LEKARZA .
T A KSIĄśKA JEST ZMIENIONYM , UAKTUALNIONYM I POSZERZONYM WYDANIEM KSIĄśKI THE
EYE OF REVELATION, COPYRIGHT © 1939, BY P ETER K ELDER . W YKORZYSTANO W NIEJ
RÓWNIEś UWAGI ZAMIESZCZONE W NIEMIECKIEJ WERSJI DIE FUNF "TIBETER", COPYRIGHT
© 1992 BY I NTEGRAL V ERLAG , W ESSOBRUNN
W YDAWNICTWO KLEKS 43300 B IELSKO B IALA
UL .C IESZYŃSFCA 317 TEL ./ FAX 23409 BIELSKOBIALA 1995
W YDANIE V, UZUPEŁNIONE JSBN 83K6I47I48
W YDAWNICTWO KLEKS PROWADZI SPRZEDAś WYSYŁKOWĄ WSZYSTKICH SWOICH KSIĄśEK .
20236113.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin