Siedem grzechów głównych.pdf

(1778 KB) Pobierz
35303137 UNPDF
Pycha
1
1
2
Chciwoæ
Nieczystoæ
TYLKO
DLA
DOROS£YCH
2
3
3
Zazdroæ
4
4
5
35303137.171.png 35303137.182.png 35303137.193.png 35303137.204.png 35303137.001.png 35303137.012.png 35303137.023.png 35303137.034.png 35303137.045.png 35303137.056.png 35303137.067.png 35303137.078.png 35303137.089.png 35303137.100.png 35303137.111.png 35303137.122.png 35303137.133.png 35303137.134.png 35303137.135.png 35303137.136.png 35303137.137.png 35303137.138.png 35303137.139.png 35303137.140.png 35303137.141.png 35303137.142.png 35303137.143.png 35303137.144.png 35303137.145.png 35303137.146.png 35303137.147.png 35303137.148.png 35303137.149.png 35303137.150.png 35303137.151.png 35303137.152.png 35303137.153.png 35303137.154.png 35303137.155.png 35303137.156.png 35303137.157.png 35303137.158.png 35303137.159.png 35303137.160.png 35303137.161.png 35303137.162.png 35303137.163.png 35303137.164.png 35303137.165.png 35303137.166.png 35303137.167.png 35303137.168.png 35303137.169.png 35303137.170.png 35303137.172.png 35303137.173.png 35303137.174.png 35303137.175.png 35303137.176.png 35303137.177.png 35303137.178.png 35303137.179.png 35303137.180.png 35303137.181.png 35303137.183.png 35303137.184.png 35303137.185.png 35303137.186.png 35303137.187.png 35303137.188.png 35303137.189.png 35303137.190.png 35303137.191.png 35303137.192.png 35303137.194.png 35303137.195.png 35303137.196.png 35303137.197.png 35303137.198.png 35303137.199.png 35303137.200.png 35303137.201.png 35303137.202.png 35303137.203.png 35303137.205.png 35303137.206.png 35303137.207.png 35303137.208.png 35303137.209.png 35303137.210.png 35303137.211.png 35303137.212.png 35303137.213.png 35303137.214.png 35303137.002.png 35303137.003.png 35303137.004.png 35303137.005.png 35303137.006.png 35303137.007.png 35303137.008.png 35303137.009.png 35303137.010.png 35303137.011.png 35303137.013.png 35303137.014.png 35303137.015.png 35303137.016.png 35303137.017.png 35303137.018.png 35303137.019.png 35303137.020.png 35303137.021.png 35303137.022.png 35303137.024.png 35303137.025.png 35303137.026.png 35303137.027.png 35303137.028.png 35303137.029.png 35303137.030.png 35303137.031.png 35303137.032.png
Nieumiarkowanie
w jedzeniu i piciu
Gniew
5
6
SIEDEM
Lenistwo
GRZECHÓW
G£ÓWNYCH
SIEDEM
7
GRZECHÓW
G£ÓWNYCH
6
7
35303137.033.png 35303137.035.png 35303137.036.png 35303137.037.png 35303137.038.png 35303137.039.png 35303137.040.png 35303137.041.png 35303137.042.png 35303137.043.png 35303137.044.png 35303137.046.png 35303137.047.png 35303137.048.png 35303137.049.png 35303137.050.png 35303137.051.png 35303137.052.png 35303137.053.png 35303137.054.png 35303137.055.png 35303137.057.png 35303137.058.png 35303137.059.png 35303137.060.png 35303137.061.png 35303137.062.png 35303137.063.png 35303137.064.png 35303137.065.png 35303137.066.png 35303137.068.png 35303137.069.png 35303137.070.png 35303137.071.png 35303137.072.png 35303137.073.png 35303137.074.png 35303137.075.png 35303137.076.png 35303137.077.png 35303137.079.png 35303137.080.png 35303137.081.png 35303137.082.png 35303137.083.png 35303137.084.png 35303137.085.png 35303137.086.png 35303137.087.png 35303137.088.png 35303137.090.png 35303137.091.png 35303137.092.png 35303137.093.png 35303137.094.png 35303137.095.png 35303137.096.png 35303137.097.png 35303137.098.png 35303137.099.png 35303137.101.png 35303137.102.png 35303137.103.png 35303137.104.png 35303137.105.png 35303137.106.png 35303137.107.png 35303137.108.png 35303137.109.png 35303137.110.png 35303137.112.png 35303137.113.png 35303137.114.png 35303137.115.png 35303137.116.png 35303137.117.png 35303137.118.png 35303137.119.png 35303137.120.png 35303137.121.png 35303137.123.png 35303137.124.png 35303137.125.png 35303137.126.png 35303137.127.png 35303137.128.png 35303137.129.png 35303137.130.png 35303137.131.png 35303137.132.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin