fORD Focus-Instrukcja obsÅugi.PL.od.09.2010.pdf

(13511 KB) Pobierz
Ford Focus
Instrukcjaobsługi
Feelthedifference
784562394.050.png 784562394.060.png 784562394.070.png 784562394.080.png 784562394.001.png 784562394.002.png 784562394.003.png 784562394.004.png 784562394.005.png 784562394.006.png 784562394.007.png 784562394.008.png 784562394.009.png 784562394.010.png 784562394.011.png 784562394.012.png 784562394.013.png 784562394.014.png 784562394.015.png 784562394.016.png 784562394.017.png 784562394.018.png 784562394.019.png 784562394.020.png 784562394.021.png 784562394.022.png 784562394.023.png 784562394.024.png 784562394.025.png 784562394.026.png 784562394.027.png 784562394.028.png 784562394.029.png 784562394.030.png 784562394.031.png 784562394.032.png 784562394.033.png 784562394.034.png 784562394.035.png 784562394.036.png 784562394.037.png 784562394.038.png 784562394.039.png 784562394.040.png 784562394.041.png
 
Informacjezawartewniniejszejpublikacjibyłyprawidłowewchwiliprzekazywaniajejdodruku.Zewzględuna
potrzebęciągłegorozwoju,zastrzegamysobieprawozmianyspecyfikacji,konstrukcjilubwyposażeniawdowolnym
czasiebezuprzedzenianieponoszącżadnejodpowiedzialnościztegotytułu.Niniejszapublikacjaaniżadnajej
częśćniemożebyćreprodukowanalubtłumaczonabeznaszejzgody.Wyłączasięodpowiedzialnośćzaewentualne
pomyłkiiominięcia.
©FordMotorCompany2010
Wszelkieprawazastrzeżone.
Numerczęści:(CG3568pl)09/201020101109081959
E108837
784562394.042.png 784562394.043.png 784562394.044.png 784562394.045.png 784562394.046.png 784562394.047.png 784562394.048.png 784562394.049.png 784562394.051.png 784562394.052.png 784562394.053.png 784562394.054.png 784562394.055.png 784562394.056.png 784562394.057.png 784562394.058.png 784562394.059.png
 
Spistreści
Wstęp
Oniniejszej publikacji....................................7
Glosariusz symboli........................................7
Częścizamienneiakcesoria.........................7
Układunieruchamianiasilnika
Zasady działania.........................................46
Zakodowane kluczyki..................................46
Włączanieukładuunieruchamiania
silnika.......................................................46
Wyłączanieukładuunieruchamiania
silnika.......................................................46
Krótkiewprowadzenie
Krótkie wprowadzenie.................................10
Alarm
Zasady działania.........................................47
Uzbrajanie alarmu.......................................48
Rozbrajanie alarmu.....................................48
Zapewnieniebezpieczeństwa
dzieciom
Foteliki dziecięce.........................................24
Położeniefotelikówdziecięcych..................25
Poduszki podwyższające............................27
Punkty mocowania ISOFIX.........................28
Blokadyotwieraniadrzwiprzezdzieci.........29
Kierownica
Regulacja kolumny kierownicy....................50
Sterowanie systemem audio.......................50
Sterowanie głosem......................................51
Ochronapasażerów
Zasady działania.........................................31
Zapinanie pasów bezpieczeństwa..............33
Regulacjawysokościzaczepupasa
bezpieczeństwa.......................................34
Przypomnienieozapięciupasa
bezpieczeństwa.......................................34
Stosowaniepasówbezpieczeństwapodczas
ciąży.........................................................35
Wyłączaniepoduszkipowietrznej
pasażera..................................................35
Wycieraczkiispryskiwacze
Wycieraczki przedniej szyby.......................52
Wycieraczki automatyczne..........................52
Spryskiwacze przedniej szyby....................53
Wycieraczkaispryskiwaczetylnej
szyby........................................................54
Spryskiwaczereflektorów............................54
Sprawdzaniepiórwycieraczek....................55
Wymianapiórwycieraczek..........................55
Kluczykiipilotyzdalnego
sterowania
Informacjeogólnenatematczęstotliwości
radiowych.................................................37
Programowaniepilotazdalnego
sterowania...............................................37
Wymianabateriiwpilociezdalnego
sterowania...............................................37
Oświetlenie
Sterowanie oświetleniem............................57
Reflektoryautomatyczne.............................58
Automatycznesterowanieświatłami
drogowymi...............................................58
Przednie światła przeciwmgielne................60
Tylneświatłaprzeciwmgielne......................60
Regulacjaustawieniareflektorów................61
Światła awaryjne.........................................61
Kierunkowskazy..........................................62
Światła doświetlające zakręty.....................62
Lampki oświetlenia wnętrza........................63
Zamki
Ryglowanie i odryglowywanie.....................40
Bezkluczykoweotwieraniedrzwi.................42
Otwieranie i zamykanie globalne................44
1
784562394.061.png 784562394.062.png 784562394.063.png 784562394.064.png 784562394.065.png 784562394.066.png 784562394.067.png 784562394.068.png 784562394.069.png
 
Spistreści
Wymontowywanie reflektora ......................64
Wymiana żarówki........................................64
Schemat specyfikacji żarówek....................72
Siedzenia tylne..........................................118
Siedzenia ogrzewane................................119
Udogodnienia
Regulacjaoświetleniatablicy
rozdzielczej............................................120
Zegar.........................................................120
Zapalniczka...............................................120
Dodatkowegniazdkazasilania..................120
Podstawki na napoje.................................121
Uchwytna okulary.....................................121
Gniazdodopodłączaniaurządzeń
zewnętrznych (AUX IN).........................122
Port USB...................................................122
Uchwytdomocowaniazespołunawigacji
satelitarnej.............................................122
Dywaniki podłogowe ................................122
Oknailusterka
Okna otwierane elektrycznie.......................73
Lusterka zewnętrzne...................................74
Lusterkazewnętrzneregulowane
elektrycznie..............................................75
Lusterkowstecznezfunkcjąautomatycznego
przyciemniania.........................................76
Monitorowanie martwego pola ...................76
Przyrządy
Wskaźniki....................................................79
Lampkikontrolneiostrzegawcze................81
Akustycznesygnałykontrolnei
ostrzegawcze...........................................83
Rozruchsilnika
Informacjeogólne......................................123
Włącznik zapłonu......................................123
Blokadakierownicy....................................123
Uruchamianiesilnikabenzynowego..........124
Uruchamianie silnika Diesel......................125
Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu.....125
FiltrcząstekstałychDiesel(DPF).............127
Wyłączanie silnika.....................................127
Wyświetlaczeinformacyjne
Informacje ogólne........................................85
Komputerpokładowy...................................92
Ustawienia osobiste....................................92
Komunikaty informacyjne............................93
Ogrzewanie,wentylacjai
klimatyzacja
Zasady działania.......................................106
Nawiewniki................................................106
Ogrzewanie,wentylacjaiklimatyzacja
regulowane ręcznie...............................107
Ogrzewanie,wentylacjaiklimatyzacja
regulowane automatycznie....................109
Ogrzewanie szyb i lusterek.......................112
Dodatkowa nagrzewnica...........................112
Przyciskstart-stop
Zasady działania.......................................128
Używanieprzyciskustart-stop..................128
TrybEco
Zasady działania.......................................130
Korzystanie z trybu Eco............................130
Siedzenia
Siedzeniewprawidłowejpozycji...............115
Siedzenia regulowane ręcznie..................115
Zagłówki....................................................116
Siedzeniaregulowaneelektrycznie...........117
Paliwoitankowanie
Środki bezpieczeństwa.............................131
Jakośćpaliwa-Benzyna...........................131
Jakośćpaliwa-Diesel...............................131
2
784562394.071.png 784562394.072.png 784562394.073.png 784562394.074.png 784562394.075.png 784562394.076.png 784562394.077.png 784562394.078.png 784562394.079.png
 
Spistreści
Katalizator.................................................131
Pokrywa wlewu paliwa..............................132
Tankowanie...............................................133
Zużyciepaliwa..........................................133
Specyfikacje techniczne............................133
Kameratylna
Zasady działania.......................................150
Korzystanie z kamery tylnej .....................150
Układkontroliprędkości
Zasady działania.......................................153
Korzystaniezukładukontroliprędkości.....153
Skrzyniabiegów
Mechaniczna skrzynia biegów..................135
Automatycznaskrzyniabiegów.................135
Adaptacyjnyukładkontroli
prędkości(ACC)
Zasady działania.......................................155
Korzystanie z układu ACC........................157
Funkcjaostrzeżeniaoprzeszkodziezprzodu
pojazdu..................................................159
Hamulce
Zasady działania.......................................138
Wskazówkidotyczącejazdyzukładem
ABS........................................................138
Hamulec postojowy...................................138
Ogranicznikprędkości
Zasady działania.......................................161
Korzystaniezogranicznikaprędkości.......161
Układstabilizacjitorujazdy
Zasady działania.......................................139
Korzystaniezukładustabilizacjitoru
jazdy......................................................140
Ostrzeżeniedlakierowcy
Zasady działania.......................................163
Korzystaniezostrzeżeńdlakierowcy.......163
Układułatwiającyruszaniepod
górę
Zasady działania.......................................141
Korzystaniezukładuułatwiającegoruszanie
podgórę.................................................141
Ostrzeżenieozjechaniuzpasa
ruchu
Zasady działania.......................................165
Korzystaniezukładuostrzeganiaozjechaniu
z pasa ruchu..........................................165
Pomocprzyparkowaniu
Zasady działania.......................................143
Korzystaniezpomocyprzyparkowaniu-
Pojazdywyposażonew:Tylnyukład
pomocyprzyparkowaniu.......................143
Korzystaniezpomocyprzyparkowaniu-
Pojazdywyposażonew:Układpomocy
przyparkowaniuzprzoduiztyłu..........144
Pomocwutrzymaniupasa
ruchu
Zasady działania.......................................167
Korzystaniezpomocywutrzymaniupasa
ruchu......................................................168
Rozpoznawanieznaków
drogowych
Zasady działania.......................................170
Korzystaniezfunkcjirozpoznawaniaznaków
drogowych.............................................170
Aktywnyukładpomocyprzy
parkowaniu
Zasady działania.......................................147
Korzystaniezaktywnegoukładupomocy
przyparkowaniu.....................................147
3
784562394.081.png 784562394.082.png 784562394.083.png 784562394.084.png 784562394.085.png 784562394.086.png 784562394.087.png 784562394.088.png 784562394.089.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin