REC 2007 DVDRip.txt

(51 KB) Pobierz
{50}{125}<<KinoMania SubGroup>>| http://kinomania.org
{186}{253}Dobry wiecz�r,|przed pa�stwem Angela Vidal.
{257}{290}Dzisiaj, jak co wiecz�r,
{294}{345}b�dziemy dzieli� te nocne chwile z...
{365}{465}>> DarkProject SubGroup <<|www.dark-project.org
{485}{585}T�umaczenie i synchro: Sabat1970
{618}{645}Chwileczk�...
{651}{690}gdzie b�dziemy kr�ci�?
{699}{712}/Tam...
{716}{792}Tutaj?.. Oni nie...|nie widz� tej r�ki, co?
{796}{817}/Nie.
{821}{846}Dobra.
{933}{977}Czekaj... ci�cie... ci�cie..
{981}{1028}Dobry wiecz�r,|przed pa�stwem Angela Vidal.
{1032}{1121}Dzi� w "Kiedy �pisz" b�dziemy towarzyszy�|ekipie stra�y po�arnej
{1125}{1189}podczas ich nocnego patrolu.
{1215}{1232}Dusz� si�...
{1236}{1258}Czekaj...
{1266}{1316}Dobry wiecz�r,|przed pa�stwem Angela Vidal.
{1320}{1348}Dzisiaj w "Kiedy �pisz",
{1352}{1402}pod��ymy za ekip� stra�y po�arnej,
{1406}{1475}podczas ich patrolu|ulicami naszego miasta.
{1478}{1498}Ale to nie wszystko.
{1502}{1564}Zobaczymy co�,|czego nikt wcze�niej nie widzia�.
{1568}{1628}Jak mieszkaj�, jak odpoczywaj�,|jak si� przygotowuj�,
{1632}{1654}co jedz�.
{1658}{1740}Zobaczymy �ycie "od wewn�trz"|tej stra�ackiej remizy.
{1744}{1769}B�d�cie z nami w...
{1788}{1819}"Kiedy �pisz"
{1918}{1926}Dobrze?
{1985}{2046}Pos�uchaj... je�li to wyda ci si� nudne,|po prostu zr�b ci�cie,
{2050}{2118}bo ten go�� jest jaki� zamulony.|Oszcz�dzimy na ta�mie.
{2122}{2151}Andreu.
{2155}{2197}Jeste� szefem, tak?
{2201}{2215}No...
{2219}{2248}Wszystko tu organizujesz...
{2252}{2331}Jestem dow�dc� tej zmiany..|Jestem tu odpowiedzialny za wszystko.
{2335}{2408}Za ca�� remiz�|i za wszystko w przypadku po�aru.
{2447}{2463}To jest kask.
{2483}{2515}Pe�ny kask.
{2520}{2566}Mo�esz za�o�y�.|Jest czysty.
{2570}{2641}Zostan� bohaterk� "Kiedy �pisz".
{2720}{2731}Wygodne?
{2735}{2778}Tak, bardzo.
{2784}{2842}Problem w tym,|�e wszyscy tutaj s� tacy duzi.
{2846}{2875}Tak, du�e z nas ch�opaki.
{2885}{2901}To s� buty...
{2905}{2957}Nogawki wpuszczamy do but�w.
{2961}{2983}Jak w kresk�wce...
{2987}{3037}wpadasz prosto w buty.
{3041}{3101}Powa�nie, skopiowali to od nas.
{3147}{3189}Jestem stra�akiem!
{3193}{3256}Wi�c, zobaczymy,
{3260}{3311}je�li b�dzie wezwanie,
{3333}{3358}to pojedziemy z wami
{3362}{3383}Pozwolicie mi jecha� w..
{3387}{3410}Oczywi�cie, jasne.
{3414}{3423}Dobra.
{3427}{3442}To loteria.
{3446}{3465}Co?
{3469}{3494}Loteria.
{3498}{3540}Przypuszczalnie co� si� wydarzy,|a mo�e nie.
{3544}{3585}C�, mo�e co� si� wydarzy.
{3592}{3626}Zobaczymy... pomo�emy wam.
{3636}{3657}Chod�my.
{3661}{3691}Teraz idziemy do kantyny.
{3695}{3716}Pora na obiad.
{3720}{3754}W�a�ciwie na kolacj�.
{3771}{3808}Nie b�d� im przeszkadza�?
{3812}{3825}Ale� sk�d.
{3850}{3887}Wiedz�, �e pani tu jest.
{3904}{3948}Skosztujemy pysznej stra�ackiej strawy.
{3952}{3966}W�a�nie.
{3970}{3995}Dobrze, chod�my.
{4017}{4072}Uwa�aj! Uwa�aj!|B�d� ostro�ny.
{4082}{4107}To jest kantyna, tak?
{4111}{4136}Tak, prosz� za mn�.
{4243}{4271}Smacznego.
{4275}{4284}Cze��.
{4288}{4327}Smacznego. Smacznego.
{4352}{4363}Prosz�...
{4367}{4399}To Manu
{4403}{4425}i Alex.
{4448}{4510}Cze��. Nie wstawaj.|Nie przeszkadzaj sobie.
{4515}{4530}Jestem Angela
{4557}{4606}Spotkamy si� p�niej.
{4638}{4730}Dobrze, tak.|Jedzcie dalej.
{4734}{4759}Do zobaczenia.
{4765}{4798}Chcesz zobaczy� muzeum?
{4802}{4837}Tak, chod�my.
{4891}{4928}Chcemy je��!
{4978}{4992}Zobaczmy...
{4998}{5025}Odwr�� si�.
{5044}{5084}W�o�� ci mikrofon do kieszeni, dobra?
{5088}{5149}Nie, bo potem za�o�� sw�j pas i...
{5163}{5255}jak b�dzie ci przeszkadza�,|to damy go gdzie indziej.
{5308}{5333}Powiedz co�.
{5337}{5384}Raz... dwa.. cze��... cze��...
{5388}{5413}Jeszcze co�.
{5423}{5448}M�w co�.
{5452}{5545}Cze��... nazywam si� Manu...|i dzi� jest tu telewizja
{5565}{5625}i b�dziemy w telewizji, tak?
{5651}{5672}Teraz?
{5677}{5697}Troszk� w prawo.
{5702}{5726}Nie za bardzo.
{5788}{5796}Wiesz co?
{5800}{5821}Zamienimy si� stronami,
{5826}{5846}je�li to nie problem?
{5851}{5871}Moje w�osy...
{5876}{5900}Prosz� tutaj.
{5942}{5983}Wi�c, Alex... powiedz nam,
{5992}{6072}powiedz jak wygl�da|normalna noc tutaj, w remizie.
{6076}{6159}Normalna noc tutaj jest|bardzo zwyczajna,
{6163}{6184}bo...
{6188}{6209}...bo jest zwyczajna.
{6214}{6234}Tak, po prostu normalna.
{6238}{6378}Ludzie my�l�, �e dla nas gasi� po�ary,|to jest co� normalnego
{6383}{6395}ale...
{6409}{6471}75 procent wezwa�, jakie dostajemy,
{6480}{6518}to zupe�nie inne sprawy,
{6545}{6575}jak, na przyk�ad...
{6580}{6588}na przyk�ad...
{6593}{6628}zalane mieszkania,
{6632}{6653}albo...
{6657}{6709}ratowanie zwierz�t, na przyk�ad.
{6722}{6749}Chocia� to dziwnie brzmi,
{6758}{6784}to prawda, ratujemy zwierzaki.
{6789}{6837}Albo...
{6842}{6885}C�, to chyba nie brzmi zach�caj�co,
{6894}{6944}ale mam nadziej�,|�e syrena si� odezwie
{6970}{7007}i pojedziemy zrobi� co� konkretnego,
{7012}{7065}ale nikomu nie stanie si� krzywda, oczywi�cie.
{7070}{7089}Miejmy nadziej�, �e nie.
{7093}{7117}Ale b�dziemy wam towarzyszy�,
{7122}{7157}patrze� jak pracujecie...
{7207}{7245}Nie zrozum mnie �le.
{7249}{7270}Tak... Tak...
{7274}{7306}Wiem, �e dla was to bardziej...
{7310}{7326}...i poka�emy
{7331}{7351}bardziej ekscytuj�ce...
{7355}{7370}Miejmy nadziej�,
{7375}{7395}�e nic si� nie stanie
{7399}{7420}i wszystko p�jdzie g�adko..
{7425}{7445}Rutynowo...
{7450}{7470}W�a�nie.
{7475}{7551}Wi�c, to jest �ycie stra�aka.
{7556}{7607}Poczekamy...
{7612}{7632}i mo�e...
{7637}{7661}ogl�dniemy film
{7681}{7741}w sali telewizyjnej.
{7763}{7796}Mo�e p�jdziemy tam?
{7801}{7817}Dobrze wi�c...
{7928}{7961}Naprawd� mam do��!
{7984}{8029}Co robimy?...|Idziemy do tablicy rozdzielczej?
{8033}{8054}/Dobra.
{8059}{8079}Tak?
{8084}{8104}/Musimy si� czym� zaj��.
{8108}{8174}Ekscytuj�ce.
{8201}{8215}Chod�my.
{8287}{8317}Halo! Mog� wej��?
{8336}{8344}Cze��.
{8369}{8425}Prosz�, prosz�.|Kobiety tutaj!
{8429}{8466}W remizie!
{8471}{8516}Dok�d idziecie?
{8521}{8541}Przepraszam, musz� is�.
{8545}{8570}Nie wstyd� si�!
{8620}{8660}Noc p�ynie...
{8665}{8729}a jest tu jeszcze spokojniej,|ni� przedtem.
{8733}{8754}Tutaj...
{8759}{8783}nikogo nie ma.
{8829}{8876}Kantyna jest pusta.
{8909}{8932}Czysto tu, prawda?
{9040}{9075}Tutaj �pi�.
{9103}{9139}Kiedy zabrzmi syrena,
{9159}{9220}zrywaj� si� z ��ek
{9287}{9325}i zje�d�aj� w d�,|po tej rurze.
{9364}{9375}Tam na dole
{9380}{9478}czekaj� wozy stra�ackie,|kt�re widzieli�my wcze�niej.
{9483}{9577}W mniej, ni� 3 minuty
{9582}{9640}budz� si� i s� gotowi.
{9839}{9841}O tak!
{9845}{9866}Do mnie! Do nie!
{9870}{9891}Dalej, dziewczyno!
{9895}{9916}Dobra robota!
{9920}{9945}Masz pi�k�!
{10425}{10460}P�niej... sko�czymy p�niej.
{10464}{10489}Jak narazie, wygrywamy.
{10589}{10614}Pablo!
{10760}{10777}/Angela, co robimy?
{10794}{10814}Ja...
{10821}{10867}/Nie zjad� na d� z kamer�.
{10891}{10917}A tamt�dy? Za mn�.
{10921}{10942}Biegiem!
{10946}{11015}Rany... Wszystko ju� gotowe.
{11028}{11050}To si� dzieje za szybko!
{11054}{11080}Drugie drzwi, drugie drzwi.
{11083}{11104}Dobra, dobra.
{11123}{11174}Zobaczmy, czy dam rad�...?
{11212}{11258}Ci�ko to otworzy�.
{11262}{11283}Dobra.
{11287}{11312}Ruszamy, ruszamy.
{11339}{11370}Wi�cej wigoru!|Szybciej.
{11662}{11685}Jose prowadzi.
{11689}{11765}Alex i Manu to dow�dcy za�ogi,
{11769}{11803}kt�rej b�dziemy towarzyszy�
{11807}{11849}ca�� dzisiejsz� noc.
{11853}{11887}B�dziemy pod��a� za nimi|krok w krok.
{11891}{11917}I, jak ju� pa�stwo wiecie,
{11920}{11971}nie zawsze po�ar jest najwa�niejszy.
{11975}{11996}Kiedy co� sie dzieje,
{12000}{12067}ca�a za�oga musi|zajmowa� si� rzeczami, jak...
{12072}{12158}p�kni�te rury wodne,
{12165}{12213}ludzie uwi�zieni w mieszkaniach,
{12217}{12238}albo po�ary.
{12242}{12282}I nie powinni�my w��cza�...
{12286}{12360}jakie to s�owo...? Alarmu?
{12398}{12419}W przypadku takich s�u�b
{12423}{12444}nie jest to konieczne,
{12448}{12472}nie ma takiej konieczno�ci,
{12475}{12494}ale, oczywi�cie...
{12498}{12540}zawsze pomagamy.. je�li jest potrzeba.
{12543}{12556}Nie odm�wimy.
{12560}{12585}Cokolwiek potrzeba.
{12590}{12606}To znaczy?
{12610}{12632}/To bez znaczenia.
{12655}{12673}W porz�dku.
{12677}{12711}Jak nazywa si� ten program?
{12715}{12757}"Kiedy �pisz"
{12761}{12797}"Kiedy �pisz"?
{12801}{12822}Tak.
{12826}{12851}Wi�c nikt go nie ogl�da.
{12872}{12890}Musz� powt�rzy�.
{12894}{12923}Powiedzia�am "alarm"
{12927}{12952}zamiast "syrena".
{12988}{13002}I?
{13020}{13067}C�, dla niekt�rych|to jest to samo...
{13313}{13333}Naprz�d!
{13337}{13362}Idziemy.
{13520}{13535}Co zabierasz?
{13539}{13560}Narz�dzia.
{13564}{13591}Mamy tutaj wszystko.
{13600}{13622}W tej walizce.
{13626}{13645}Specjalne narz�dzia
{13649}{13701}do otwierania zamk�w i drzwi.
{13728}{13740}Jeste�my tu..
{13744}{13788}z Alexem i Manu.
{13837}{13884}Zbli�amy si� do budynku,
{13902}{13940}z kt�rego przysz�o wezwanie.
{13982}{14008}Policja ju� tu jest.
{14012}{14057}Policja... Mo�e...
{14095}{14160}mo�e to co� powa�niejszego,|ni� nam si� zdawa�o?
{14164}{14206}Zaraz si� dowiemy...
{14220}{14242}...wchodzimy...
{14246}{14285}Cze��... Dobry wiecz�r.
{14321}{14345}Czekali�my tutaj...
{14348}{14385}Dobrze, spokojnie.|Ju� jeste�my.
{14389}{14425}S�siad krzycza�.
{14440}{14469}Spokojnie, spokojnie.
{14473}{14491}Za d�ugo tu czekamy.
{14495}{14568}Kiedy nas zawiadomili,|przyjechali�my najszybciej, jak si� da�o.
{14572}{14593}Spokojnie, spokojnie.
{14597}{14627}Krzyki, ha�asy...
{14631}{14661}To starsza kobieta..|ma koty...
{14665}{14677}Spokojnie.
{14681}{14705}Pani nas wezwa�a?
{14710}{14720}Nie, nie...
{14723}{14741}Kto nas wezwa�?
{14745}{14766}Ja, ja.
{14770}{14791}To pan?
{14795}{14838}Mo�e kto� mi powiedzie�,|co si� dzieje?
{14842}{14899}S�yszeli�cie ha�asy, trzaski...
{14920}{14946}Krzyki... g��wnie krzyki.
{14950}{14985}Dzwoni�am wcze�niej n...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin