Witaj Najczystsza.pdf

(104 KB) Pobierz
33841166 UNPDF
Witaj Najczystsza
s".: ks. S. Szmidt
m.: M. Piatti
! " #
e
% $
%
$ %
&
' G
$ % %
$ % %
1. Wi taj, Naj
- - -
czy stsza Kró
- -
lo wo
serc,
E wo dep
- -
! " % $ %
G
H 7
% %
' e
D
a
% %
$
$ % %
$
cz! ca sza
-
ta na i
grzech.
Po wtórz w nas
-
noc Be tle
- -
! " % &
H 7
e
% %
a H 7
e
(
$
% $ %
$
$
'
jem sk!,
-
Mat ko Je
-
- - - - - -
zu sa, Ma
ry
jo.
2. Witaj Niewiasto w koronie gwiazd,
Psalmie zwyci#stwa nad $mierci! i z"em,
Powtórz w nas dzie% Zmartwychwstania,
Matko Jezusa, Maryjo.
3. Witaj Promienna Jutrzenko dnia,
Pani cudownej przemiany i "ask,
Powtórz w nas cud galilejski,
Matko Jezusa, Maryjo.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
Exsultate Deo nr 644, wyd. 9, © Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
www.wydawnictwo.oaza.pl
D
C
- -
G
$
33841166.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin