Matko naucz nas.pdf

(95 KB) Pobierz
33841149 UNPDF
Matko naucz nas
Zofia Jasnota
!" "
#
# #
#
#
# %
&
# # # #
# %
&
1. Mat ko na ucz przyj
- - - -
mo wa!,
to co Bóg nam
da je
-
! #
#
# #
#
# %
&
# # # #
Je go "as ki
# %
&
we wszystkim od naj
- - - -
dy wa!
- - -
zdro je.
! ' ' '
#
# # #
# % &
'# # # #
# % &
' # # # #
w któ
nie
Ref. Ca
Chc#
-
"e
pow
Two
ta
je
rza!
$y
z To
-
-
cie
b%
by
w blas
-
"o
ku
pi#k
i
n%
w ciem
pie&
no&
-
-
ni%,
ciach:
rej
chaj
nie
mi
u
si#
-
-
-
-
-
&
1
&
' '
# # # #
we d"ug Twe go
&
!
# %
# # # #
wy s"awia "a&
'
# %
# %
stan
sta
-
-
nie
nie
- - - -
Bo ga.
- - -
s"o wa.
2. Matko, naucz oddawa! to, co Bóg zabiera,
Aby&my Jego wol% wype"niali serca.
3. Matko, naucz dzi#kowa! Bogu w ka$dej chwili,
By nasze trudne czasy nadziej% uskrzydli!.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Opracowanie własne
-
-
-
- -
2 '
33841149.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin