Maryjo, śliczna Pani.pdf

(156 KB) Pobierz
33841146 UNPDF
Maryjo śliczna Pani
! " " " # $% '
1. Ma -
A
' ' (
' ) ' '
cis
' ' (
' ) ' '
' ' ' ' ' ' ' '
' (
' (
ry-jo,
!licz-na
Pa-ni, Mat-ko
Bo-ga i lu-dzi na
! " " " ' ' (
A
h
E
'
' ' ' ' ' ' ' ) ' '
Fis
' ) '
* + '
' ' ' ' ' ' '
' (
zie-mi
Ty!
!wia-ta Kró-lo-w", Ty!
gwiaz-d" na nie-bie, któ-ra
! " " "
' ' ' ' ' ' ' '
D
' '
, (
(
'
( (
A D
' ' (
' (
' ' ' '
' - ')
- ' ' (
' (
' - ' - ' - '
wie-dzie nas do Bo-ga w Je-go
raj. Ref. Ma -
ry-ja, A - ve Ma-
! " " " ' ' ' (
A
' ) ) '
A 7
' '
'
'
'
cis 7
' '
'
'
'
' (
' ' '
'
'
- '
- ' '
- ' - ' - ' - '
" '
- ' - ' - '
(
(
ry - ja,
u
Bo - ga nam wy - b#a - gaj zdro- je
! " " "
Fis
' ) ) '
D
' ' ' (
E 7
' ) '
A
' ' (
Fis
) ' '
" (
, (
(
'
- ' (
'
(
- ' - ' - ' (
'
- '
- '
'
(
' - ' (
"
'
- ' - '
#ask,
' '
by
!wiat lep-szy by#, by
w mi - #o!- ci $y#, o Ma-
! " " "
1
D
'
'
'
' '
'
'
'
E
, (
(
' ) ) '
( (
- ' '
- ' - ' - ' - '
" '
- ' - ' - '
,
(
'
(
- '
ry - jo, miej w o - pie - ce dzie - ci
swe.
Ma-
' '
! " " "
2
D
'
'
'
E
' '
'
'
'
A
, (
(
'
' )
- ' '
- ' - ' - ' - ' '
- ' - ' - '
,
(
'
(
- '
-ry - jo, miej w o - pie - ce dzie - ci
swe.
2. Maryjo, !liczna Pani,
%wiat dzi! czuje na swych ustach gorzkie #zy,
W sercu ból, smutek, $al, a w oczach wci"$ strach.
Us#ysz, Pani, b#aganie, pomó$ nam.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: ks. Stanisław Sierla „Pan moją mocą i pieśnią”, str. 96
Księgarnia św. Jacka - Katowice 1989
D E 7
cis
h
E E 7
,
'
(
'
'
'
(
H 7
33841146.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin