Maryjo Królowo Polski (Apel).pdf

(83 KB) Pobierz
33841143 UNPDF
Maryjo Królowo Polski (Apel)
s". Apel Jasnogórski
m. F. R#czkowski
! " " " " # $
Ma
E fis
$ $
H E
'
A fis
$ $
H E
$ $ $
&
$ $ $
& $
$
- - - - - - - - - -
ry jo, Kró lo wo
Pol ski, Ma
ry jo, Kró lo wo
Pol ski,
! " " " " $ $
$ $ ( $ ( $
E cis
fis
Gis
&
$ $ $ $ $
&
& &
je stem przy To bie pa
-
- - -
mi! tam,
je stem przy To bie,
-
- -
czu wam,
! " " " " $ $
$ $ ( $ ( $
E cis
fis
H E
&
$ $ $ $ $
&
& $
je stem przy To bie, pa
-
- - - -
mi! tam,
je stem przy To bie,
- -
czu wam.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Żródło: „Exsultate Deo” nr 613. Wyd 9
Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
&
fis
H
fis
H
33841143.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin