Mario, Tyś jest naszym majem.pdf

(152 KB) Pobierz
33841142 UNPDF
Mario, Tyś jest naszym majem
blues
$%&'
)
1. A
s%. ks. Jerzy Szymik
m. ks. Witold Wolny
! " " " " # #
) )
) ) *
H 7
) +
) ) )
) ) +
(x)
E 7
, )
)
*
*
+
kie-dy Jas-n!
Gó-r" ob-le -
ga-j!
jak
! " " " " ) +
cis
, )
)
)
, )
)
H 7
) +
- . , )
pro-
)
)
+
) *
Szwe-dzi ludz - kie
mrów-ki za - gu -
bio-ne,
! " " " " ) ) *
E
) )
H 7
) ) +
) ) )
E
E 7 A
) ) +
E
) ) )
) ) +
*
*
) ) ) *
+
fe-sor, ba-bu -
le#-ka, punk i
ja
(xx)
$pie-wa -
my
! " " " "
- ) ) ) )
) ) / ) / ) 0 E 0
H 7
1
+ +
E
* *
*
*
H 7
) ) )
/ ) / ) / ) / )
)
*
) +
$pie - wa-my
Ref. Ma-rio,
Ty$ jest na-szym
! " " " "
cis
) * 0 E 0
*
A
) ) )
H 7
) +
) ) , )
A H 7
) +
) ) ) ) )
0 E
+ +
/ ) +
ma-jem
ko# - cem roz-
pa-czy i
za-u - fa - niem.
! " " " " 2 *
* / ) ) / ) ) +
A
) ) )
H 7
) ) , )
A H 7
) +
) ) ) / ) / ) 0 E 0
1 1 - . ,
/ ) +
) )
/ )
/ ) +
ko# - cem roz-
pa-czy i
za-u - fa - niem.
2. A kiedy ran! twarzy si" wykrwawiasz
I smutki zbierasz nasze i t"sknoty,
To$ jest bardziej matk! ni& królow!.
'piewamy, $piewamy.
(x) - w 3 zwr.:
" " " " * *
E 7
) ) +
) )
3. A kiedy k%amstwa fala nas zalewa
Szpan, fa%s, szmal, miernota wkr!g panuje
Pod p%aszcz wtedy Twój l"ku pe%ni,
'piewamy, $piewamy.
)
szpan,fa%sz, szmal i mier-
(xx) - g%os ni&szy jest g%osem g%ównym; g%os drugi w refrenie
nale&y $piewa( dopiero przy powtórce.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Fantastyczne Śpiewanie” śpiewnik autorski W. Wolnego str 15
Editiones Socientatis Christi - Poznań 1988
E
E
Fis
) )
H 7
*
) *
1
) ) ) ) )
cis
33841142.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin