Bądź Królową.pdf

(145 KB) Pobierz
33841126 UNPDF
Bądź Królową
z pulsem
w klimacie Dire Straits
%&'()
3 .
3 .
3
. 3 . 3
3
3 .
s'. Basia Wikali$ska
m. ks. W. Wolny.
3 .
3
.
.
1
2
- . . / . . . .
! " # #
.
4
e
a
1 C 0
h 7
$ $
h 7
* + * + *
, + *
* + *
0
+ * + * + * * + **
+ * + * + * + ** + * + *
,
GIT.
! " -
e
. . . . .
a h
. .
e
6 - . .
C
. .
. . .
. $
4
1. B!d" Kró-lo-w! mo -
ich czy-stych my# -
li,
u-chro$ przed bru-
! "
D
. .
e
H 7
6
- 7 . . .
.
a h
. .
. . .
4 .
. $
4
dem me ser -
ce,
nie poz-wól ko -
cha% #wiat bez krzy-
! "
e
a h
6
- . . . . .
. . .
. .
.
e
. $
4
. $
4
&a,
b!d" ze mn! gdy cze -
kam na nie-bo wiecz -
ne.
! "
8 - . .
$ $
4
$
. . 4
$
- .
. . . .
. . . $
. . .
.
Ref. Mat-ko
'a - ski
pe'-na
pod Two-j! o-bro -
n( nas we", a-by
7 . .
! "
C 7+
. . . $
D
. . . . .
C
1 4
H 7
- . .
$ $
2 4
H 7 GIT.
.
. $
4
wia-ra na-sza
* * * ** *
chwa-'! by-'a Bo -
gu.
Mat-ko
! "
e
9
1
1 a
1 C
1
.
h 7
4
$
$ $
2
.
h 7
4
$
chórek: a
a
a
a
a
rec.: Ojcu,
Synowi,
Duchowi.
2. B!d" Królow! moich snów nadziei,
Uchro$ przed fa'szem m! dusz(,
Nie pozwól w pieni!dz j! zamieni%,
B!d" ze mn!, gdy czekam na niebo wieczne.
3. B!d" Królow! moich dni i nocy,
Uchro$ przed zdrad! me czyny,
Nie pozwól w pieni!dz je zamieni%,
B!d" ze mn!, gdy czekam na niebo wieczne.
(x) - gitara jak we wst(pie; na jej tle recytacja: Ojcu...
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: „Fantastyczne Śpiewanie” śpiewnik autorski W. Wolnego str 52
Editiones Socientatis Christi - Poznań 1988
3 .
e
C
D
H 7
F
e
G
a
(x)
33841126.001.png 33841126.002.png 33841126.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin