Amen jak Maryja.pdf

(108 KB) Pobierz
33841123 UNPDF
Amen jak Maryja
! " " # #
$ $ $ $
$ $ $
$ $ $ $ $
G
D h
$ ' $ $ (
$
& &
$
1. Kie-dy ci smu-tno i nic
nie wy-cho-dzi, mów:
A - men,
jak Ma-ry-ja,
! " " &
D h
$ ' $ $ (
D h
&
' $ $ $ $ $
A
) D
chce.
&
&
$
a - men,
jak Ma-ry-ja,
a - men,
wi-do-cznie Bóg tak
! " " ( (
e A D
$ $
$ (
h
$
e A D
$ $
$ (
h
$
& $
&
$ $ $
&
Ref. Tak jak Ma-ry -
$ $
$ (
ja wy-
pe! - niaj wo - l" Bo -
ga i
! " "
G
$ $
A D
& $
h
e A
$
) D
( (
$
$ $
* $ $ * $ $
* $ $ ( (
& &
$ $ (
$
$
za - nie# tam swój u -
#miech, gdzie
cz" - sto p!y - n$
!zy.
2. Gdy z ciebie szydz$ i kiedy si" #miej$...
3. Kiedy w twym sercu nic wi"cej prócz bólu...
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: ks. Stanisław Sierla „Pan moją mocą i pieśnią”, str. 145
Księgarnia św. Jacka - Katowice 1989
D A D
e A
e
e A
$ $
33841123.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin