Jak pracujac mniej zarabiac wiecej.pdf

(776 KB) Pobierz
278011182 UNPDF
278011182.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Wiesław Kluz
rok 2010
Data: 14.04.2010
Tytuł: Jak pracując mniej, zarabiać więcej – fragment utworu
Autor: Wiesław Kluz
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Zdjęcie do projektu okładki zostało użyte za zgodą fotolia.com
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
278011182.003.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................11
CZĘŚĆ PIERWSZA: Finansowe IQ
FINANSOWEJ? . .................................................17
Co daje Ci wysoka finansowa inteligencja? . ........................18
ROZDZIAŁ 2 PROBLEMY ZWIĄZANE
.................................................................................27
Przyczyna ubóstwa . ..............................................................31
Kolejna zmiana w
..........37
Rządowe zabezpieczenie? . ...................................................39
Dlaczego bogaci mimo to się bogacą? . ................................40
Przyczyny nieporadności biednych w
zasadach rządzących pieniądzem
problemów finansowych . .....................................................41
Przyczyny nieporadności klasy średniej w
rozwiązywaniu
problemów finansowych . ....................................................42
Radź sobie z
rozwiązywaniu
bogaci . .................................................................................44
Gra w
...................................................................46
Kto powinien grać w
................................48
Podsumowanie . ...................................................................49
Lekcja, którą powinno się zapamiętać z
pieniądze?
i.....49
IQ . ......................................................................51
Każdy z
tej części książk
.......................................................52
PIENIĘDZY . ......................................................55
Pojęcie celu . .........................................................................56
Robienie coraz większych pieniędzy . ..................................62
Podsumowanie . ...................................................................67
..................................................22
problemami finansowymi tak, jak to robią
grę w
278011182.004.png 278011182.005.png
.......................................................82
Adwokaci . ............................................................................82
ROZDZIAŁ 6 BUDŻETOWANIE WŁASNYCH
PIENIĘDZY . ......................................................85
Budżet to plan . ....................................................................86
Deficyt budżetowy . ..............................................................86
Nadwyżka budżetowa . ........................................................89
Planuj swój budżet raz na jakiś czas . ..................................99
Dobry i
.................................................................100
ROZDZIAŁ 7 DŹWIGNIA (POMNAŻANIE)
WŁASNYCH PIENIĘDZY . ................................103
Nowy kapitalizm . ...............................................................104
Widoki na przyszłość . ........................................................106
Co to jest dźwignia? . ..........................................................109
Wartość zależna od inflacji . ................................................111
Wartość niezależna od inflacji . ..........................................113
Kontrola, czyli jak zabezpieczać i
inwestycje? . ........................................................................116
Rekapitulacja . ....................................................................121
Wyższe zwroty przy niższym ryzyku . .................................127
Większa dźwignia . .............................................................129
aktywami . ..........................................................................133
Konkluzja . ..........................................................................136
ROZDZIAŁ 8 POLEPSZANIE WŁASNYCH
FINANSOWYCH INFORMACJI . .......................139
Konkluzja . ..........................................................................143
CZĘŚĆ DRUGA: Jak znaleźć swój „szybki tor”?
kontrolować swoje
ROZDZIAŁ 5 ZABEZPIECZANIE WŁASNYCH
PIENIĘDZY . ......................................................70
Biurokracja . .........................................................................72
Jaki przychód uzyskujesz? . .................................................74
Banki . ...................................................................................75
Sprzedawcy (brokerzy) . .......................................................78
Biznesy . ...............................................................................80
Partnerzy życiowi . ................................................................81
Bliższa i
 
FINANSOWEJ . .................................................149
Dziecko jako wnikliwy obserwator . ...................................152
Odkrywanie geniuszu własnego dziecka? . .........................152
Efektywność nauczania . .....................................................154
Różne rodzaje inteligencji . .................................................157
Zapamiętajcie, rodzice i
ŚWIECIE EDUKACJI
. ...............................160
Trzy część mózgu . ..............................................................162
Konkluzja . ..........................................................................165
Sukces w
nauczyciele!
..................................................................167
Obraz siebie oraz pieniędzy w
.........169
Krok 1. Jak nauczyć się finansowej gry, w
świadomości dziecka
bogaci? . .........................................................................174
odniesiesz sukces ..........................................................174
Wnioski . .............................................................................174
Czas na wielki reset . ...........................................................176
ROZDZIAŁ 10 OD CZEGO ZACZĄĆ? . ................177
Zacznij myśleć jak bogaty . .................................................177
Określ swój cel . ..................................................................181
Czym jest cel? . ...................................................................182
Jak określić swój cel? . .......................................................182
7 zasad, które mogą pomóc Ci opracować życiowy plan
którą grają
...............183
Jak masz osiągnąć swój cel? . .............................................184
Potęga celu . ........................................................................185
Wypłata . .............................................................................186
Zwolnienie z
. ............................................................188
Okazje . ...............................................................................188
Rynek . ................................................................................189
Nieprzewidziane wydatki . .................................................189
Dobroczynność . .................................................................190
5 przeszkód w
o . ...194
ROZDZIAŁ 9 DZIECKO W
pracy
dążeniu do Finansowej Niezależności
278011182.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin