Hellsing - 10.txt

(8 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{0}{95}www.NapiProjekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{96}{250}Synchro do wersji [Anime-Works]_Hellsing_ep_10_[89456443] TomAsh
{2565}{2585}Przepraszam...
{2589}{2680}Gdybym wiedziała wczeniej...
{2709}{2753}Patrz uważnie...
{2757}{2825}Integral jest silna w walce.
{2829}{2849}Walce?
{2853}{2994}Integral rozerwie cię na strzępy i sprawi, że popłynie twa krew.
{3021}{3089}Żyje czekajšc na walkę.
{3093}{3232}Poddanie się zabiję jš, bo już kiedy odmówiła poddania się...
{3261}{3329}Wtedy moja Pani zyskała swš dumę.
{3333}{3390}Pani?
{3477}{3544}Rozkaz : 10|Pani potwora
{3548}{3592}Cinienie krwi?
{3596}{3640}Ustabilizowała się na 100.
{3644}{3712}Zacznę operację.
{3716}{3736}Skalpel.
{3740}{3801}Skalpel.
{4028}{4132}Staramy się znaleć ich lady w zamku.
{4172}{4240}Główna wyspa jest bezpieczna... Tak...
{4244}{4336}Rozmiecilimy jednostkę 66 SAS 221 wokół głównej wyspy...
{4340}{4432}...i odcięlimy wszelkš komunikację.
{4436}{4498}Kleszcze.
{4579}{4667}Zdejmuję tkankę wewnętrznš.
{4675}{4695}Dobrze.
{4699}{4743}Teraz możemy sięgnšć do dziury w aorcie.
{4747}{4791}Szczypce!
{4795}{4857}Szczypce.
{6162}{6243}Dobrze, muszę już ić.
{6737}{6757}Ojcze.
{6761}{6829}5 minut spónienia, Integral.
{6833}{6923}Zaczniemy dzisiejszy wykład?
{7025}{7045}Co się stało?
{7049}{7104}Tak.
{7169}{7298}Wiesz, jakiego potwora najbardziej się boimy, Integral?
{7361}{7405}Wampira?
{7409}{7453}Włanie.
{7457}{7552}Dlaczego tak boimy się wampirów?
{7600}{7716}Nie znoszš słońca, muszš chować się w ciemnych trumnach.
{7720}{7827}Więc dlaczego Wampir jest niemiertelny?
{7840}{7911}Wiesz dlaczego?
{7936}{8016}Pijš też ludzkš krew?
{8032}{8100}Obawiam się, że tak, ale...
{8104}{8195}Nie dlatego sš niemiertelne.
{8248}{8342}Więc drewniany kołek je zabije?
{8368}{8468}Ta metoda ma "moc" ich zniszczenia.
{8535}{8579}Sš silne?
{8583}{8627}Zgadza się...
{8631}{8723}Nie tylko bez trudu mogš cię rozerwać na sztuki...
{8727}{8828}To mšdre i logicznie mylšce demony.
{8871}{8939}To jest Wampir.
{8943}{8987}Dobrze?
{8991}{9035}Integral.
{9039}{9107}Wampiry to demony pijšce ludzkš krew.
{9111}{9203}W naszym kraju jest dużo więcej rodzajów demonów.
{9207}{9299}Służymy także jako ochrona Królowej.
{9303}{9371}Angielscy Królewscy Rycerze.
{9375}{9443}My bronimy Wielkš Brytanię przed siłami ciemnoci.
{9447}{9538}Dlatego dom Hellsing stał się...
{9542}{9646}...domem rycerzy chronišcych ten kraj.
{9686}{9748}Rozumiem.
{10094}{10138}Dobrze. To ty, Integral...
{10142}{10210}Ty musisz ić dalej po mojej mierci.
{10214}{10322}Musisz być przywódcš Królewskich rycerzy.
{10406}{10426}Ojcze...
{10430}{10449}Richard...
{10453}{10497}Wspieraj...
{10501}{10569}Integral... podczas nauki.
{10573}{10640}Tak, bracie.
{10645}{10665}Integral...
{10669}{10795}Jest jeszcze tyle rzeczy, których chcę cię nauczyć...
{10837}{10941}Czujesz krew Hellsing w tobie płynšcš?
{10957}{11012}Tak.
{11029}{11134}Chciałem... zawsze... cię... chronić...
{11556}{11631}Cinienie krwi 75.
{11700}{11720}Dobrze...
{11724}{11812}Nie sięgnęło do kręgosłupa.
{12156}{12217}Ojcze...
{12971}{13049}Pani mojego Pana...?
{13163}{13255}Czy ta mieszna historia to prawda?
{13259}{13279}Ale...
{13283}{13303}To zostało już zatwierdzone...
{13307}{13388}...przez samš Królowš.
{13427}{13446}Więc...
{13450}{13560}Ceremonia przyjęcia odbędzie się za 3 dni.
{13570}{13614}20 lat czekałem na mierć brata!
{13618}{13710}A główne stanowisko jest już zajęte!
{13714}{13806}Gdzie ona jest? Gdzie jest Integral?
{13810}{13878}Jutro wraca Walter.
{13882}{13902}Więc...
{13906}{13987}Musicie się nim zajšć.
{14026}{14094}Sprawdzilimy całe kwatery dowodzenia...
{14098}{14142}Nie chcę wymówek.
{14146}{14190}Znajdcie ich dzisiaj.
{14194}{14286}Reszta Podziemnej Dywizji jest odcięta.
{14290}{14310}Ale...
{14314}{14382}Jest stara droga ucieczki, która została zamknięta 20 lat temu.
{14386}{14453}Więc na zewnštrz powinna być jaka wolna przestrzeń.
{14457}{14525}Podziemna Dywizja...
{14529}{14549}Demoniczna Droga...
{14553}{14597}Pokój badań genetycznych...
{14601}{14693}Sale tortur, badań i więzienne...
{14697}{14765}Odpowiednie miejsce dla szczura...
{14769}{14847}...podziemne tunele.
{14865}{14933}Jak jš znajdziecie, zbijcie.
{14937}{14981}Jak to zrobimy...
{14985}{15029}...reszta należy do nas.
{15033}{15097}Ruszajcie!
{15129}{15226}Ojciec zmarł zaledwie 3 dni temu.
{15249}{15336}Dlaczego to robisz, wuju?!
{15369}{15451}Gdy nadejdzie kryzys...
{15464}{15556}I przytłoczy cię silny przeciwnik...
{15560}{15652}Uciekaj do podziemnego więzienia.
{15656}{15747}Jest tam co, co cię ochroni.
{15944}{15964}To jest...
{15968}{16084}...najbardziej strzeżony sekret domu Hellsing!
{17311}{17379}Same przez ciebie kłopoty... Integral.
{17383}{17494}W imię Anglii, naszej Religii i Królowej...
{17502}{17546}...i...
{17550}{17594}...dla przyszłoci mojego Hellsing...
{17598}{17657}...giń.
{17670}{17690}Wuju...
{17694}{17762}Z powodu podobnych ci ludzi...
{17766}{17883}...ojciec zostawił Hellsing mi, nie rozumiesz?!
{17934}{18004}Ty szczeniaku!
{18102}{18194}Mylała, że nie strzelę do małej dziewczynki...
{18198}{18257}Prawda?
{18294}{18378}Oboje jestemy Hellsing.
{18725}{18745}Teraz...
{18749}{18824}Czy chcesz umrzeć?
{19229}{19319}Tkanki wewnętrzne zamknięte.
{19516}{19584}Skończylimy.
{19828}{19893}Walter-san.
{19900}{19944}Wiktoria-sama...
{19948}{20078}Przepraszam za zeszłš noc, za wpadnięcie w ręce wroga...
{20092}{20136}Wybacz mi, proszę.
{20140}{20232}Nie, nic się nie stało, nic mi nie jest.
{20236}{20280}Um... co to?
{20284}{20405}Tak, muszę podać Integral-sama jej herbatę o 15...
{20427}{20556}Zdobyłem trochę wspaniałej specjalnej mieszanki Cirola.
{20571}{20656}Ale Integral-sama jest...
{20667}{20759}Mówi się, że generał Patton stał na przenikliwym zimnie...
{20763}{20881}...by patrzeć na swoich maszerujšcych żołnierzy.
{20907}{21027}Póniej zostali uczynieni 3 plutonem w ich armii.
{21075}{21095}Rozumiesz...
{21099}{21167}...Wiktoria-sama?
{21171}{21259}Odwaga i upartoć lidera...
{21315}{21403}...zagrzeje sługę do walki.
{21794}{21866}T... to jest...?
{21938}{22006}Ostatni więzień.
{22010}{22030}To kto...
{22034}{22139}...kogo dawno temu zamknšł twój ojciec.
{22226}{22290}Co się...?
{22393}{22437}Zwłoki...?
{22441}{22485}Richard-sama?
{22489}{22533}Co się dzieje?
{22537}{22651}Nie wiem! Nie ma zapisków o takich badaniach.
{22897}{22941}Wampir...
{22945}{23013}To mnie obroni?
{23017}{23125}Zabić ich! Wysłać go spowrotem do piekła!
{23377}{23396}Badania...
{23400}{23500}Jakie badania prowadził mój ojciec?
{24192}{24276}To ty mnie przebudziła?
{24288}{24332}C... cofnij się...
{24336}{24356}POTWORZE!
{24360}{24380}Twš krew...
{24384}{24500}...piłem jako pierwszš od 20 lat. Była pyszna.
{24767}{24883}Jeli będziesz miała kiedy problem, wezwij mnie i...
{24887}{24955}Wszyscy padnš!
{24959}{25003}Demonie...
{25007}{25123}Przywódca Angielskich Królewskich Rycerzy, Integral Hellsing...
{25127}{25171}...nigdy nie będzie sługš...
{25175}{25243}...wysysajšcego krew drania... Wampira!
{25247}{25363}Broń jest bezużyteczna, więc daj spokój, dziewczynko i bšd mojš...
{25367}{25386}ZAMKNIJ SIĘ!
{25390}{25410}Nigdy się nie poddam...
{25414}{25458}...przenigdy się nie poddam...
{25462}{25482}...nawet, jeli zginę...
{25486}{25594}To mój obowišzek jako przywódcy Hellsing!
{25846}{25866}Cudownie...
{25870}{25914}Po porostu cudownie!
{25918}{25962}Sposób, w jaki złoci się twój duch...
{25966}{26054}Naprawdę jeste jego córkš.
{26062}{26106}Wybacz, proszę, mš nieuprzejmoć...
{26110}{26184}Lordzie Hellsing.
{26230}{26274}Twe rozkazy...
{26278}{26339}...Pani?
{26421}{26489}Przestań żartować...
{26493}{26513}...szczeniak...
{26517}{26537}...i potwór?
{26541}{26585}Ch... cholera!
{26589}{26609}Ja jestem przywódcš Hellsing.
{26613}{26688}Hellsing jest mój!
{26829}{26946}Twa krew jest skażona, nie należy do przywódcy.
{27045}{27065}Jak masz na imię?
{27069}{27089}Alucard.
{27093}{27168}Tak mnie nazywajš.
{27285}{27376}Jestem traktowana jak dziecko.
{27380}{27484}Nie. Nadal jeste tš małš dziewczynkš.
{27596}{27658}Dziękuję.
{27956}{28000}Słyszysz mnie?
{28004}{28072}Sir Integral.
{28076}{28120}Doktor Travelian.
{28124}{28215}Operacja zakończona sukcesem.
{32823}{32908}Rozkaz : 11|Potworna siła
{32932}{33027}www.NapiProjekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin