CSS - tajniki.pdf

(485 KB) Pobierz
405503237 UNPDF
Bartłomiej Dymecki, Tajniki CSS, www.EscapeMagazine.pl
Wydawnictwo Escape Magazine, www.EscapeMagazine.pl 1 z
405503237.004.png
 
Bartłomiej Dymecki, Tajniki CSS, www.EscapeMagazine.pl
Bartłomiej Dymecki
Tajniki CSS
Wydawnictwo Escape Magazine, www.EscapeMagazine.pl 2 z
405503237.005.png 405503237.006.png
 
Bartłomiej Dymecki, Tajniki CSS, www.EscapeMagazine.pl
Tajniki CSS
Bartłomiej Dymecki
Skład i łamanie: Patrycja Kierzkowska
Korekta: Anna Matusewicz
Wydanie pierwsze, Jędrzejów 2007
ISBN: 978-83-60320-97-6
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Autor oraz Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, by informacje zawarte w tej
publikacjach były kompletne, rzetelne i prawdziwe. Autor oraz Wydawnictwo Escape
Magazine nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające
z wykorzystania informacji zawartych w publikacji lub użytkowania tej publikacji.
Wszystkie znaki występujące w publikacji są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź
towarowymi ich właścicieli.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentu w jakiejkolwiek
postaci jest zabronione. Kopiowanie, kserowanie, fotografowanie, nagrywanie,
wypożyczanie, powielanie w jakiekolwiek formie powoduje naruszenie praw autorskich.
Wydawnictwo Escape Magazine
ul. Spokojna 14
28-300 Jędrzejów
darmowy fragment
Wydawnictwo Escape Magazine, www.EscapeMagazine.pl 3 z
405503237.001.png
 
Bartłomiej Dymecki, Tajniki CSS, www.EscapeMagazine.pl
Spis treści
Wstęp...................................................................................................................................6
Co powinieneś wiedzieć?................................................................................................7
Wybierz dobrą przeglądarkę...........................................................................................7
Przykłady........................................................................................................................8
Rozdział 1
Wprowadzenie do CSS .......................................................................................................9
Jak połączyć HTML i CSS?..........................................................................................10
Tworzenie reguł............................................................................................................12
Komentarze...................................................................................................................13
Wkraczamy w świat selektorów...................................................................................14
Czym jest kaskada?.......................................................................................................16
Czym jest dziedziczenie?..............................................................................................18
Style dla różnych urządzeń...........................................................................................20
@media i @import........................................................................................................21
Rozdział 2 .........................................................................................................................23
Podstawowe właściwości .................................................................................................23
i wartości............................................................................................................................23
Świat wartości...............................................................................................................24
Kilka sposobów zapisu wartości...................................................................................25
Podział właściwości......................................................................................................27
Inne podstawowe właściwości......................................................................................30
Podsumowanie i przykład.............................................................................................32
Rozdział 3..........................................................................................................................33
Style dla tekstu...................................................................................................................33
Różne sposoby definiowania rozmiaru czcionki..........................................................36
Rozdział 4..........................................................................................................................41
Style dla grafiki.................................................................................................................41
Rozdział 5..........................................................................................................................47
Style dla list.......................................................................................................................47
Rozdział 6..........................................................................................................................52
Zaawansowane selektory...................................................................................................52
Selektor potomka..........................................................................................................53
Selektory dziecka..........................................................................................................54
Selektor sąsiada.............................................................................................................56
Selektory pseudoklas....................................................................................................56
Selektory pseudoelementów.........................................................................................59
Selektory atrybutów......................................................................................................61
Rozdział 7..........................................................................................................................65
Box model..........................................................................................................................65
Jak sobie z tym poradzić?.............................................................................................67
Metoda 1: sprytne użycie właściwości.........................................................................68
Metoda 2: hackujemy CSS............................................................................................70
Wydawnictwo Escape Magazine, www.EscapeMagazine.pl 4 z
405503237.002.png
 
Bartłomiej Dymecki, Tajniki CSS, www.EscapeMagazine.pl
Metoda 3: komentarze warunkowe...............................................................................71
Metoda 4: przejście w tryb zgodności ze standardami.................................................73
Rozdział 8..........................................................................................................................75
Elementy blokowe i liniowe..............................................................................................75
Rozdział 9..........................................................................................................................78
Przepływ i elementy pływające.........................................................................................78
Właściwość clear..........................................................................................................81
Rozdział 10........................................................................................................................85
Różne pozycje bloków.......................................................................................................85
Position: absolute..........................................................................................................86
Position: relative...........................................................................................................88
Rozdział 11........................................................................................................................90
Generowanie treści ...........................................................................................................90
przy użyciu CSS................................................................................................................90
Rozdział 12........................................................................................................................93
CSS w praktyce.................................................................................................................93
Jak stworzyć dobre menu?............................................................................................94
Zmiana koloru po najechaniu na pozycję menu.......................................................98
Centrowanie strony.....................................................................................................100
Skiplink.......................................................................................................................101
Style dla tabel..............................................................................................................102
Style dla formularzy....................................................................................................109
Kolorowy przycisk......................................................................................................115
Kolumnowy układ strony............................................................................................118
Dwie kolumny........................................................................................................118
Dwie kolumny wycentrowane................................................................................119
Trzykolumnowy układ strony................................................................................124
Boczne kolumny o stałej szerokości......................................................................124
Kolumna wewnątrz kolumny................................................................................131
Rozdział 13......................................................................................................................138
Optymalizacja stylów......................................................................................................138
Podział arkusza na części............................................................................................139
Podział stylów na kilka arkuszy..................................................................................140
Cztery boki w jednym................................................................................................140
Połącz kilka właściwości............................................................................................142
Ta sama wartość dla kilku selektorów........................................................................143
Sposób zapisu..............................................................................................................143
Rozdział 14......................................................................................................................145
Co dalej?
CSS3 nadchodzi...............................................................................................................145
DODATEK A..................................................................................................................147
Źródła inspiracji...............................................................................................................147
DODATEK B
Polecana literatura...........................................................................................................149
Wydawnictwo Escape Magazine, www.EscapeMagazine.pl 5 z
405503237.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin