The.Jeff.Dunham.Show.S01E04.PROPER.HDTV.XviD-GilBates.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{0}{90}{C:$800080}T�umaczenie ze s�uchu|.:Baratiel:.
{180}{360}{C:$FF8000}The Jeff Dunham Show 01x04
{360}{540}{C:$800080}Uwagi do t�umaczenia mile widziane.
{550}{620}Pozdrawiam, niewierni.|Prosz� powita�
{620}{740}jedynego cz�owieka, kt�ry|podpisa� m�j turban kiedy z�ama�em czaszk�,
{740}{791}Jeff Dunham!
{912}{1012}Dzi�kuj�!
{1014}{1110}Dzi�ki!|Bardzo dzi�kuj�!
{1110}{1155}Dzi�kuj� wam za to.
{1155}{1234}Wiecie, jad�c tutaj|siedzia�em w korku
{1235}{1309}my�l�c o tym, �e wci��|nie mog� uwierzy�, �e jestem tutaj
{1310}{1371}i robi� w�asny program|telewizyjny w Los Angeles.
{1372}{1439}Wtedy co� mnie stukn�o na autostradzie,
{1440}{1507}uderzy�a we mnie jaka� staruszka,
{1509}{1649}i wtedy zrozumia�em:|"Yep, jestem w Los Angeles."
{1650}{1700}C�, mamy dzi� �wietny show,
{1701}{1757}a kto rozpocznie go lepiej ni�
{1759}{1842}m�j dobry kumpel Peanut?
{2105}{2140}Cze��.
{2255}{2284}Jak si� masz Peanut?
{2285}{2349}Ca�kiem dobrze.|Nie�le.
{2350}{2390}Ale zanim zaczniemy show,
{2391}{2487}Mam wielkie, wielkie og�oszenie.
{2489}{2540}- Masz?|- Tak.
{2582}{2709}Ja, Peanut, zdecydowa�em si� wyst�powa� solo.
{2830}{2865}Solo?
{2865}{2925}Yeah, wiesz,|b�d� sam ze sob�.
{2925}{2991}C...Co?
{2993}{3050}Co, g�uchy jeste�?
{3050}{3173}Czytaj z moich ust.|Sam!
{3174}{3269}Wiem, �e si� niepokoisz.|Nie p�acz.
{3270}{3310}Mo�esz do mnie dzwoni�.
{3367}{3500}Mam nowy numer.|(555)555-5555.
{3501}{3575}To nie jest prawdziwy numer.
{3579}{3635}Wiem.
{3635}{3753}Pami�tasz jak w "Zmierzchu"|Edward porzuca Bell�?
{3754}{3790}Yeah.
{3791}{3875}C�...  jeste� anemiczn�|bia�� lask� pozbawion� mocy.
{4188}{4325}Mo�e znajdziesz gdzie�|napalon� wilko�aczyc�.
{4325}{4405}Na prawd� my�lisz|o karierze solowej
{4405}{4481}poniewa� nagra�e�|ten jeden utw�r?
{4483}{4622}To nie jest jeden utw�r,|to jest TEN utw�r!
{4805}{4899}Co tam, gracze?!|Tu wasz ziomek Peanut,
{4900}{4940}jestem w Paramount Recording
{4941}{5045}�eby powali� wyczesany hit|klubowy z rhapsody.com.
{5046}{5179}�piewaj�c w ch�rkach pomo�e mi|jedyna w swoim rodzaju Shakira,
{5180}{5216}co po hiszpa�sku oznacza
{5217}{5320}"Ty�eczek, kt�rym mo�esz trz���|ca�y kwadrans." Ha!
{5321}{5449}Ka�da gwiazda muzyczna potrzebuje|w�asnej ekipy, poznajcie moj�.
{5450}{5524}Wow, to studio nagraniowe|jest na prawd� spoko.
{5525}{5578}Widzia�e� te ogromne kolumny?
{5579}{5640}Chc� �eby� cho� raz zachowywa� si�|na prawd� cool,
{5640}{5724}nie jakby� by�|czterdziestoletni� dziewic�.
{5725}{5830}Wi�c... uh... gdzie jest ta dziewczyna|Shakira?
{5831}{5875}Nie ma jej na li�cie.
{5875}{5930}Nasz plan nie obejmuje Shakiry.
{5930}{5967}Nie mog� w to uwierzy�.
{5969}{6044}Wys�a�em tekst na jej stronk�|i w og�le
{6086}{6128}- Wiem. Jeste�my w Hollywood.|- Racja.
{6129}{6221}Po prostu dorwiemy inn� zgrabn�|dup�, kt�ra mo�e �piewa�.
{6223}{6266}Mo�e ty, Josh?
{6267}{6296}Nie.
{6298}{6335}Mo�esz �piewa� jak Shakira?
{6335}{6365}Nie.
{6365}{6387}Prawie?
{6389}{6427}Nie.
{6429}{6500}Oboje macie d�ugie w�osy.
{6501}{6564}Ok, Josh, spr�bujmy tak.
{6565}{6672}Powtarzaj za mn�:|* I want your Peanut child *
{6674}{6750}* I want your Peanut child *
{6751}{6823}* For the ladies *
{6824}{6951}* Think it, like it,|talk to it *
{6952}{7015}Jak bardzo jeste� nawalony?
{7016}{7066}Yeah...!
{7067}{7182}Jak do diab�a mam znale��|kogo� do ch�rk�w?
{7310}{7395}Partnerka do kr�gli �ony Waltera?
{7395}{7425}Yeah.
{7425}{7525}Ta kobieta musi mie�|z 900 lat.
{7526}{7592}To niemog�o by by� mniej gangsta
{7594}{7690}nawet gdyby ch�rki robi�|Ryan Seacrest [prezenter TV].
{7690}{7755}Lubi� Ryana Seac...
{7756}{7857}Po... prostu... milcz.
{7903}{7931}- Cze��.|- Cze��.
{7933}{7962}Jestem Kundry Black.
{7964}{8033}Jeste�... przyjaci�k�...
{8034}{8080}�ony... Waltera?|- Yeah.
{8081}{8131}Ok, wypad, wszyscy!
{8133}{8195}Wyjazd!
{8261}{8294}Wi�c, um...
{8295}{8380}My�l�, �e co� mi�dzy nami zaiskrzy�o,|Kundry,
{8380}{8439}ale, uh, nie obiecuj�
{8440}{8520}�e odkurzysz ten fioletowy dywanik.|Rozumiesz?
{8520}{8608}O... m�j Bo�e.
{8609}{8675}Wi�c pomy�la�em, �e|uh, mo�emy
{8676}{8748}si� lepiej pozna� robi�c|ma�y mix na rhapsody.com.
{8749}{8810}Wiesz, Rhapsody oferuje subskrypcje
{8811}{8870}z muzyk� dopasowane do ka�dego gustu.
{8870}{8934}Zap�acili mi �ebym to powiedzia�.
{8935}{9034}Wi�c, Kundry Black, jaki rodzaj|muzyki lubisz?
{9035}{9080}Lubi� stary soul.
{9081}{9168}To dobrze. Co powiesz o, uh,|zobaczmy, Sir Mix-a-Lot
{9169}{9213}"Baby Got Back"?
{9214}{9293}Ok. Jest troch� dziwny,
{9294}{9366}- ale jasne.|- To klasyk, czy� nie?
{9367}{9424}Yeah. Co chcesz z tym po��czy�?
{9425}{9553}Mo�e tak, uh, Santana?
{9554}{9643}Ooh, co tylko powiesz,|podoba mi si�.
{9644}{9700}Yeah, ok, jest �wierze.
{9700}{9756}Yeah, niech b�dzie ta.|Yeah, lubi� to.
{9758}{9862}- Robi si� gor�co.|- Bardzo gor�co.
{9920}{9975}Raczej oble�nie.
{9976}{10070}Czuj�... wibracje.
{10070}{10128}Nick, dawaj, zr�bmy to!
{10210}{10317}* My name is Peanut,|and I likes to get crazy *
{10319}{10389}* I was on the move|like an eye that's lazy *
{10390}{10470}* Can't help it if I'm|mental, my DNA's insane *
{10470}{10532}* Just like Bubba would be|smarter if he only had a brain *
{10534}{10579}* I give the finger to the media *
{10580}{10640}* Lyin' Wikipedia, dumped|a girl on her birthday *
{10641}{10690}* 'Cause she was actin' needy-a *
{10690}{10759}* Some people say the ladies|will leave because I'm wack *
{10760}{10836}* But once you go purple,|you never go back *
{10838}{10900}* Ooh, he gets Peanut *
{10901}{11015}* He gets P-crazy *
{11015}{11153}* He gets P-wild *
{11154}{11229}* He gets Peanut *
{11230}{11296}* He gets P-stupid *
{11298}{11436}* I want his Peanut child *
{11438}{11520}* How do I get crazy?|I kick it up a notch *
{11521}{11590}* I once put itching powder|in Sweet Daddy's crotch *
{11590}{11675}* I once broke out of prison|by dropkicking the jailer *
{11675}{11738}* I once stole a keg out|of Bubba J's trailer *
{11739}{11830}* I took Walter's bowties|and sold 'em on e-Bay *
{11831}{11880}* Put Dunham on the dating|site that's all about the gay *
{11880}{11969}* Pay attention 'cause|I'm coming 'round the bend *
{11970}{12044}* Drop the chorus, Shakira,|I mean Walter's church friend *
{12045}{12134}* Ooh, he gets Peanut *
{12135}{12234}* He gets P-crazy *
{12235}{12381}* He gets P-wild, yeah, yeah *
{12382}{12448}* He gets stupid *
{12449}{12494}Co wy na to ludzie?
{12987}{13064}Co?
{13065}{13206}Od kiedy to wciskaj�|ci� w moje video?!
{13207}{13306}Ja-Ja jestem-twoim wsparciem.
{13308}{13389}I w�a�nie dlatego chc� wyst�powa� solo!
{13459}{13628}Tu Bubba J. Za chwil�,|p�jd� do �adnej pani doktor,
{13629}{13724}a p�niej, terrorysta|b�dzie rozmawia� z manekinem
{13725}{13831}a Walter wyda zabawne d�wi�ki jak...
{13832}{13894}To ja bekn��em.
{14083}{14193}* Poradnik dla zwi�zk�w, Waltera! *
{14194}{14261}Ju� tego nie cierpi�.
{14262}{14306}Jaki jest tw�j cholerny problem?
{14308}{14376}Uh, c�, opu�ci�em sw�j kraj.
{14377}{14435}Chcia�bym wr�ci� do Europy.
{14440}{14516}No i strasznie ci�ko|znale�� tutaj prac�.
{14517}{14581}Dlaczego my�lisz, �e zas�ugujesz|na to by kra�� prac�
{14581}{14663}uczciwym, ci�ko pracuj�cym Meksykanom?
{14701}{14826}* By� to|Poradnik dla zwi�zk�w, Waltera!*
{14826}{14903}Szlag.
{15045}{15173}To by�o zabawne,|A ja nie zaczai�em.
{15176}{15260}Wi�c, Bubba J,|jak si� dzi� czujesz?
{15261}{15341}C�... czuj� si�|jakbym mia� piwo.
{15341}{15437}Bubba J, du�o pijesz,|Martwi� si� o twoje zdrowie.
{15439}{15507}Oh, jestem zdr�w jak w�.
{15509}{15589}Nie... wr��... ko�.
{15590}{15684}Ko� Budweisera.
{15720}{15761}Kocham te koniki.
{15761}{15884}Wszystkie nazywaj� si� Clyde|i Dale, wiedzia�e�?
{15885}{15970}I ci�gn� za sob� magiczny|w�z piwa.
{15971}{16106}Wype�niony smakowitym,|z�ocistym eliksirem,
{16106}{16166}ot�piaj�cym m�zg nektarem|pijanych bog�w.
{16167}{16293}W wielkim honk-y-tonky po�r�d chmur|[tani klub nocny/speluna]
{16294}{16340}Wszystko gra?
{16341}{16401}Wydaje mi si�, �e jestem spragniony.
{16401}{16459}Czy twoja �ona te� pije?
{16460}{16538}Oh, za dw�ch.
{16539}{16626}Co powiedzia� ci doktor|o piciu piwa?
{16627}{16696}Uh, nie lubi� chodzi� do lekarza.
{16696}{16726}Czemu?
{16726}{16831}Patrz w ogromny telewizor.
{16933}{16979}Witaj.|Jestem Dr. Hsu.
{16980}{17075}Wi�c jeste� tu dzisiaj aby|si� przebada�, tak, Bubba J?
{17076}{17117}Powiedzieli mi,|�e powinienem zrobi� badania.
{17119}{17173}Tak.|A to oznacza doktora,
{17174}{17231}i przera�aj�cy szpital.
{17231}{17286}C�, postaram si� �eby to by�o
{17286}{17335}mo�liwie nie straszne.
{17336}{17366}- Ok.|- Ok?
{17366}{17404}Nie wr�y to dobrze.
{17405}{17451}Wci�� jestem gotowy|zrobi� kup�.
{17495}{17546}Co to za przera�aj�ca|rzecz na twojej szyi?
{17546}{17636}Wygl�da jak co� czym mo�na|z�apa� psa.
{17638}{17701}To jest stetoskop.
{17701}{17775}Widzisz, tutaj, przy�o�� to|do ciebie bardzo deli...
{17814}{17873}- Co to robi?|- Wi�c, je�li w�o�� to do uszu
{17874}{17930}Mog� s�ucha� twojego serca i p�uc.
{17931}{18016}Kosmici na statku te� m�wili,
{18016}{18057}�e chc� jedynie pos�ucha� jak bije|mi serce.
{18059}{18116}Ale potem fotografowali|moje wn�trzno�ci
{18118}{18163}i wk�adali mi r�ne rzeczy|w dup�.
{18164}{18251}- To by�a najgorsza wigilia nowego roku.|- Ja nie b�d� wk�ada�
{18251}{18324}nic w tw�j ty�ek, ani robi� zdj��|twoich wn�trzno�ci.
{18325}{18371}Ale pos�ucham twojego serca.
{18371}{18411}- Nie wiem.|- Ok...
{18413}{18454}- Jeste� pewien?|- Jest ok.
{18455}{18495}Nie, to jest wielkie.
{18496}{18550}- To co?|- Nie!
{18551}{18611}Przez ciebie i t� rzecz|dostaj� �wira.
{18611}{18670}Spr�bujmy czego� innego.|Mog� zajrze� ci do gard�a?
{18671}{18746}- Nie b�dziesz ciagn�� za z�by?|- Nie b�d� ci�gn�� z�b�w.
{18747}{18801}- Ok, bo...|- T...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin