the.jeff.dunham.show.s01e05.hdtv.xvid-sys.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{0}{90}{C:$800080}T�umaczenie - Baratiel
{180}{360}{C:$FF8000}The Jeff Dunham Show|Sezon 1 odcinek 5
{360}{540}{C:$800080}Wszelkie uwagi do tekstu mile widziane.
{578}{657}Powsta�cie dla cz�owieka,|kt�ry po�yczy� mi swojego Hummera
{658}{733}abym przesun�� futon [rodzaj materaca]|w mojej jaskini
{734}{800}Jeff Dunham.
{801}{868}Dzi�ki.
{869}{915}Wielkie dzi�ki.
{916}{979}Dzi�kuj�.
{1044}{1110}Dzi�ki.
{1111}{1176}Dzi�kuj� bardzo i witam w|The Jeff Dunham Show.
{1239}{1326}Dzi�ki.
{1399}{1515}I zupe�nie szczerze|my�l� to samo o was.
{1516}{1591}Ale teraz, panie i panowie,|pozw�lcie mi przyprowadzi�
{1592}{1690}mojego menad�era, od dawna mojego menad�era,|cz�owieka dzi�ki, kt�remu dzi� tu jestem,
{1691}{1737}Sweet Daddy D.
{1891}{1968}Yeah!
{1969}{2031}Hej...
{2032}{2108}C�, Sweet Daddy, dobrze|ci� dzi� widzie�.
{2109}{2144}Czemu nie powiesz wszystkim
{2145}{2195}o tym co robi�e� w zesz�y weekend?
{2196}{2245}Oh, wi�c, ca�y ja,
{2246}{2326}pr�buj� zrozumie� was Bia�as�w...|bo nie potrafi�.
{2327}{2361}Racja.
{2362}{2429}Uwielbiacie robi� jakie� pojeba�stwa.
{2430}{2467}Jak co?
{2468}{2567}Bia�asy kochaj� biwaki.
{2568}{2639}Lubi� biwakowanie.
{2640}{2713}"Oh, patrzcie na mnie,|jestem Pan Bielutki!"
{2714}{2797}"P�ac� kup� kasy za wielk� chat�.
{2798}{2866}My�l�, �e prze�pi� si� na piachu."
{2954}{3128}To wygl�da jakby Biali uwielbiali|udawa� bezdomnych.
{3129}{3213}Jest jeszcze co� czego|w nas nie rozumiesz?
{3214}{3267}Uh, yeah. To.
{3319}{3387}Siem, jestem Sweet Daddy D,
{3388}{3475}dzisiaj, przenikn� do �rodowiska
{3476}{3554}najbielszej rozrywki weekendowej|na �wiecie:
{3555}{3618}Rekonstrukcji Wojny Secesyjnej.
{3619}{3668}Co do...?
{3711}{3820}Pomy�la�em, �e skoro wybieram si�|na t� imprez� powalonych dziadk�w,
{3821}{3874}nie powinienem robi� tego sam,
{3875}{3917}wi�c przyprowadzi�em ze sob� mojego|dobrego koleg�
{3918}{3968}Abrahama Lincolna.
{4017}{4103}Yo, ziomek, powiedz co�|po prezydencku.
{4104}{4170}Co ja tu robi�?
{4171}{4249}Pami�tasz, �e kiedy� prezydent musia�|by� bia�y?
{4318}{4361}Witam.
{4362}{4392}- Witaj.|- Dobrze ci� widzie�.
{4393}{4428}Jestem Sweet Daddy D,
{4429}{4504}a ten tutraj|to Abraham Lincoln.
{4505}{4579}Mi�o pana pozna�, panie Lincoln.
{4580}{4659}Uh, cze��.|On kaza� mi to zrobi�.
{4660}{4735}Zanim zaczniemy,|musisz mi obieca�,
{4736}{4791}�e nie b�dziesz pr�bowa�|mnie sprzeda�
{4792}{4838}innemu powalonemu dziadkowi.
{4839}{4900}Masz moje s�owo, ale nie mog�|m�wi� w imieniu wszystkich.
{4901}{5010}C�... dzi�ki, Paul,|poprawi�o mi to humor.
{5011}{5085}�eby zapewni� sobie wi�ksze bezpiecze�stwo,|Przyprowadzi�em ze sob� obstaw�.
{5086}{5170}To moi sekretarze obrony.
{5171}{5278}Oto sekretarz Tim|i sekretarz Adrian.
{5279}{5326}Teraz chod�my tam i si� zabawmy.
{5327}{5361}- Co ty na to Paul?|- Zr�bmy to.
{5362}{5438}Wi�c, uh, jakie politycznie|poprawne s�owo kiedy�,
{5439}{5492}okre�la�o czarnych ludzi?
{5493}{5612}Albo "wolny kolorowy cz�owiek" albo "murzyn".
{5613}{5696}- Oh. Murzyn? Ouch.|- Murzyn by� niewolnikiem
{5697}{5757}to osoba,|to czarny, kt�ry...
{5758}{5814}Niezr�cznie.|Ci�cie.
{5815}{5917}Wi�c, uh, ca�a ta gadka|o rekonstrukcji Wojny Secesyjnej
{5918}{5957}przyprawia mnie o b�l g�owy.
{5958}{6016}Mo�esz, uh, poda� mi aspiryn�
{6017}{6057}z tej tam butelki?
{6058}{6124}Za du�o bawe�ny.
{6125}{6197}Nie ma aspiryny?|To niezwyk�e.
{6198}{6317}Na szcz�cie podr�uj�|z mas� opakowa� aspiryny.
{6318}{6369}Prawda koledzy?
{6370}{6430}Sweet Daddy, musz� zamieni�|z tob� s��wko.
{6431}{6471}Nie przestawajcie.
{6472}{6508}Co robisz?
{6509}{6585}Oh, m�j Panie!|Kaza�em im zbiera� bawe�n�.
{6629}{6674}S�uchaj, masz jakie� hobby?
{6675}{6756}Uprawianie s�odkiej mi�o�ci caaa��|d�ug� noc.
{6757}{6830}Wi�c to jest ich hobby|i oni to lubi�.
{6831}{6888}Ja moje bardziej.
{6960}{7036}Przepraszam za t� bawe�n� koledzy.
{7037}{7093}Mia�em z�e wyobra�enia
{7093}{7134}o tym ca�ym odgrywaniu Wojny Secesyjnej.
{7135}{7175}Jeste�cie w porz�dku.
{7176}{7242}Mo�e je�li po��czymy
{7243}{7304}r�ne rzeczy z mojego �wiata
{7305}{7349}z tymi z waszego,
{7350}{7431}b�dzie to taka sama zabawa|dla bia�ych i czarnych.
{7432}{7472}Jasne, yeah.
{7473}{7600}Wi�c, ziomki, uh, jakie|klamki nosicie?
{7601}{7645}To jest pistolet LeMat.
{7646}{7735}Ma kaliber .44 i|.20 w lufie pod b�benkiem.
{7736}{7786}Oh, patrzcie na to.
{7787}{7856}Mamy AK-47.
{7895}{7967}Jakiej muzyki s�uchacie?
{8038}{8120}Yo! Jimmy Crack Corn!
{8121}{8207}Chcecie przedstawi� prawd�,|zapodajcie j� do bitu.
{8208}{8241}Jazda!
{8308}{8404}* In 1861, let me take you back *
{8405}{8489}* The Confederate Army is motherfuckin' whack *
{8490}{8584}* Brothers is free 'cause|the Civil War we won *
{8585}{8689}* Y'all don't like it,|suck my Mason-Dixon *
{8724}{8769}Jeste�cie gotowi to zrobi�?
{8770}{8811}Odegrajmy co�!
{8960}{9070}Kiedy ta rekonstrukcja si� zacznie?
{9672}{9738}Szurni�te dziwki!
{9772}{9839}Szurni�te dziwki!
{10266}{10360}Oh, yo, Adrian, stary,|czy w�a�nie postrzeli�e� Lincolna?
{10361}{10395}Yeah, D, my�l�, �e go mam.
{10722}{10797}Dzi�ki, Abe Lincoln.
{10861}{10951}Nie ma sprawy.
{10952}{11031}Witajcie niewierni.
{11032}{11090}Nie prze��czajcie, a ja dostarcz�
{11091}{11159}wi�cej rozrywki na wasze|niewierne telefony.
{11160}{11260}Ponadto, Walter zaprzyja�ni si�|z Chi�czykiem.
{11261}{11309}A Bubba J spadnie ze schod�w.
{11310}{11408}Uwielbiam b�azenady.|Zw�aszcza t� cz�� z klapsami.
{11645}{11778}* Mi�dzyludzkie porady Waltera *
{11779}{11858}* Dla lesbijek *
{12029}{12106}To niesamowite.
{12107}{12232}Wi�c, jaki jest tw�j cholerny problem?|I prosz� powiedz,
{12233}{12321}�e to co� z �yciem seksualnym.
{12322}{12382}C�, wydaje si�, uh, u Loren i mnie
{12383}{12442}rozwin�� si� ma�y problem z, um,
{12443}{12482}lesbijsk� �mierci� ��kow�.
{12483}{12541}Uh, lesbijskie co?
{12542}{12601}Uh, obecnie jeste�my bardziej przyjaci�kami
{12602}{12681}ni�, um, kochankami. Tak my�l�.
{12682}{12726}Pozw�lcie, �e uproszcz�:
{12727}{12770}Cie�ko u was z|lesbijskimi sprawami
{12771}{12834}jako takimi?|- Uh, tak, dok�adnie.
{12835}{12884}Wydaje mi si�, �e moja siostra|nie do ko�ca
{12885}{12934}potrzebowa�a terapii wstrz�sowej.
{12981}{13123}* To by�y mi�dzyludzkie|porady Waltera *
{13124}{13183}* Dla lesbijek *
{13373}{13445}Witajcie niewierni!
{13446}{13492}- Achmed, jak si� miewasz?|- Co?
{13493}{13540}Co ostatnio porabia�e�?
{13541}{13604}- C�, normalka.|- Na przyk�ad?
{13605}{13671}Wysprz�ta�em jaskini�.
{13672}{13734}Wyskuba�em sobie brwi.
{13771}{13827}Zbudowa�em bomb�.
{13828}{13902}- To by� dobry dzie�.|- Zbudowa�e� bomb�?
{13903}{13949}To brzmi ca�kiem niebezpiecznie.
{13950}{14004}Niebezpiecze�stwo to moje drugie imi�.
{14005}{14044}Powa�nie?
{14045}{14107}Ok, obecnie, to Leslie.
{14158}{14191}Powa�nie?
{14192}{14263}- Ale nie m�w nikomu.|- Ok.
{14264}{14302}Kiedy by�em ma�y innie dzieci
{14303}{14346}�mia�y si� ze mnie.|- I co zrobi�e�?
{14347}{14399}Zabi�em je.
{14400}{14457}Robi�e� ostatnio co� nowego?
{14458}{14504}C�... zobaczmy... wymy�li�em
{14505}{14577}nowe urz�dzenie kom�rkowe.|- Tak?
{14578}{14635}- Tak, nazywa si� I...|- Iphone?
{14636}{14738}Nie! To ikillyouphone.
{14739}{14841}- Jakie ma funkcje?|- Mo�esz mailowa�, pisa�,
{14842}{14904}d�gn��, mo�esz detonowa�.
{14944}{15015}I ma apliw�glikacj�.
{15053}{15093}Co ona robi?
{15094}{15192}Je�li zapytasz,|b�dziesz musia� zabi�.
{15195}{15287}Wi�c, mo�na z tego dzwoni�, tak?
{15288}{15361}Cholera!
{15362}{15434}Zabije si�!
{15435}{15529}C�, wydaje mi si�, �e b�dzie|odtwarza�o dzwonki, kt�re nagra�e�.
{15530}{15588}Mam nadziej�.
{15734}{15787}Ok, zanim zaczniemy,
{15788}{15866}Musz� wykona� moje �wiczenia|podgrzewaj�ce g�os.
{15867}{15939}Wi�c, Cache, mo�esz poda� "C"?
{15940}{15991}M�g�by� je zanuci�, prosz�?
{15992}{16036}Jasne, Achmed.
{16203}{16280}* Fluffy, fluffy puppy,|fluffy, fluffy puppy *
{16281}{16377}* The little disabled boy|asked for a lolli... *
{16423}{16522}Wi�c, wygl�da na to, �e masz|tu jeden dzwonek.
{16523}{16570}Uh, "Cisza, zabij� ci�"?
{16571}{16642}To jedyny dzwonek jaki|ode mnie chcesz?
{16643}{16696}My�lisz, �e tylko|na tyle mnie sta�?
{16697}{16735}Jaki� jednosztuczkowy osio�?
{16736}{16797}Chc� tylko �eby�|nagra� ten jeden, Achmed.
{16798}{16857}Nie. Nie zrobi� tego.
{16858}{16925}Sanjaya? Sanjaya,|w�a� tu,
{16926}{17002}i nagramy jakie�|nowe dzwonki razem.
{17003}{17049}Straci�e� ca�y sw�j materia�,|czy jak?
{17050}{17127}Nie straci�em materia�u,|Po prostu �adnego nie mam.
{17128}{17173}Tylko... no wiesz, "Zabij� ci�!
{17174}{17228}Zabij� ci�!, Zabij� ci�!"|Mam do�� tego g�wna.
{17229}{17282}Czemu po prostu nie krzykniesz, "Cameltoe"?|[Spos�b w jaki bielizna wcina si� w kobicy srom]
{17283}{17319}W telefonie?!
{17320}{17369}Wi�c... tw�j telefon dzwoni i s�yszysz:
{17370}{17433}"Cameltoe"?
{17434}{17494}Ok, czemu nie?|Nie�le.
{17563}{17630}Ok, Achmed, chcesz przelecie�|przez t� list� dzwonk�w
{17631}{17673}kt�re napisa�e� z Tonym?
{17674}{17736}Jasna sprawa, lecimy.
{17737}{17821}Hej, sterroryzuj� ci� dupku!
{17822}{17857}Dobre, podoba mi si�.|By�o �wietnie.
{17858}{17947}Wielkie dzi�ki. Potrzebuj� Vitaminwater,|[marka w�d mineralnych z sokiem] prosz�?
{17948}{18005}Tony, zaniesiesz mu wod�,|prosz�?
{18078}{18163}O czym gadasz, niewierny?
{18164}{18297}To pocisk w twoich spodniach|czy masz telefon?
{18298}{18419}Jestem zaskoczony, �e nie ustawi�a�|wibracji, dziewico.
{18420}{18463}To by�o �wietne.
{18464}{18525}Tony, przynie� mi Vitaminwater.
{18526}{18593}Czekam.
{18594}{18660}Wci�� potrzebuj� ci� do nagrania|dzwonka "Cisza, zabij� ci�".
{18661}{18701}Sukinsyn!
{18702}{18731}Dobra, �wietnie.
{18732}{18801}Miejmy to za sob�.
{18802}{18847}Cisza!
{18848}{18899}Zabij� ci�!
{18900}{18931}Jest.
{18932}{19062}Z kim mam ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin