Instrukcja wyłączenie autostartu Mobile Partner po włożeniu w usb modemu.txt

(0 KB) Pobierz
Wyłšczenie autorun MOBILE PARTNER
Otwieramy notatnikiem plik "SysConfig.dat"  i zmieniamy na NO znajdujšcy się w zainstalowanym Mobile Partner z Play lub innych brandowanych.


Edycja pliku: \Program Files\Mobile Partner\
SysConfig.dat; ustawiasz w sekcji [EHIDS_PRODUCT_VERSION]:
Kod:
RUN_INSTALL_APP=NO
RUN_CLIENT_APP=NO

"Oryginalnie jest na ON) my "Zmieniamy na NO"
Zgłoś jeśli naruszono regulamin